Halvårsrapport 1. halvår 2017

Bedste halvårsresultat før skat i bankens historie. Basisresultat for hele 2017 forventes i den øvre del af det udmeldte interval på 70-85 mio. kr.

11. august 2017

Bankens resultat før skat udgør 72,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 88%, og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 15,3% p.a.
Det gode resultat for 1. halvår skyldes primært et stigende aktivitetsniveau inden for boligfinansiering samt at den høje kundetilgang er fortsat ind i 2. kvartal. Bankens samlede forretningsomfang er således steget 22,3% i forhold til 1. halvår 2016. Den gunstige udvikling i samfundsøkonomien påvirker kundeboniteten positivt og banken kan indtægtsføre nedskrivninger på udlån for 11,7 mio. kr. Resultatet anses som meget tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø.

 • Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 6,1 mio. kr. (+4,0%).
 • Indtjening pr. omkostningskrone på 1,73 mod 1,33 i 1. halvår 2016.
 • Driftsudgifter stiger med 8,1 mio.kr. (+7,8%), heraf 6,3 mio. kr. til øgede it-udgifter.
 • Basisresultat på 44,7 mio. kr. – hvilket er bedre end forventet for 1. halvår 2017.
 • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 11,7 mio. kr. mod en udgift på 13,9 mio. kr. i 1. halvår 2016.
 • Positive kursreguleringer på 16,4 mio. kr. – en fremgang på 10,7 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2016.
 • Udlån: Vækst i udlån fra ultimo 1. halvår 2016 til ultimo 1. halvår 2017 på 9,0%.
  Vækst i gennemsnitlig udlån på 3,9%.
 • Indlån: Vækst i indlån fra ultimo 1. halvår 2016 til ultimo 1. halvår 2017 på 28,0%.
  Vækst i gennemsnitlig indlån på 22,5%
 • Kapitalprocent på 16,6% - solvensbehov opgjort til 11,6%.

For uddybende kommentarer henvises til vedlagte halvårsrapport.

Bankdirektør Lars Møller Kristensen fortæller om halvårsresultatet.

Gebyr på 30 kr. for brug af udenlandske hæveautomater i Danmark

Nogle af vores kunder er på det seneste desværre blevet trukket 30 kr. i gebyr for VISA-hævning i udenlandsk automat, selvom de ikke har været i udlandet. Årsagen er, at der rundt om i Danmark er opsat udenlandske automater.

Du kan kende de danske automater på, at der er et dankort-logo på selve automaten eller i de kortlogoer, der kan ses på skærmen.

Vær opmærksom på...

 • ... at der rundt om i Danmark er opsat udenlandske automater, hvor du bliver trukket 30 kr. i gebyr, selv om du befinder dig i Danmark.
 • Du kan kende hæveautomaterne på, at de er ret farvestrålende, og at der ikke står noget navn på en bank på automaten.
 • Du bliver ikke gjort opmærksom på, at det koster udenlandsk gebyr, når du hæver pengene.
 • Du kan kende de danske automater på, at der er et dankort-logo på selve automaten eller i de kortlogoer, der kan ses på skærmen.

1. Kvartalsrapport 2017

Resultat før skat stiger med 87% til 31,9 mio. kr., hvilket er det højeste resultat efter 1. kvartal i bankens historie. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 13,6% p.a.

Det gode resultat skyldes en fortsat høj kundetilgang, stor aktivitet på boligområdet og et stigende forretningsomfang på 22,1% i forhold til 1. kvartal 2016.

Indtjening pr. omkostningskrone på 1,60 og en egenkapitalforrentning på 13,6% p.a. anses for meget tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø.

 • Udlån: Vækst i udlån fra 31.03.16 til 31.03.17 på 7,7%. Vækst i gennemsnitlig udlån på 2,6%

 • Indlån: Vækst i indlån fra 31.03.16 til 31.03.17 på 29,2%. Vækst i gennemsnitlig indlån på 20,6%

 • Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 3,8 mio. kr. (+5,3%).

 • Omkostninger stiger med 5,5 mio.kr. (+11,4%), heraf 4,1 mio. kr. til øgede it-omkostninger.

 • Basisresultat på 21,4 mio. kr. – er bedre end forventet for 1. kvartal 2017.

 • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 0,8 mio. kr. mod en udgift på 7,8 mio.
  kr. i 1. kvartal 2016.

 • Positive kursreguleringer på 9,6 mio. kr. – en fremgang på 8,0 mio. kr. i forhold til 1.
  kvartal 2016.

 • Banken fastholder forventningerne om et basisresultat for året i niveau 70-85 mio. kr.

 • Kapitalprocent på 17,3% - solvensbehov opgjort til 12,1%. 

For uddybende kommentarer henvises til bankens 1. Kvartalsrapport 2017.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149. 

Er det tid til gåafstand til stranden?

Generelt er prisen på et sommerhus faldet over de seneste fem år. Kun i Region Hovedstaden er priserne rigtigt steget.

20. marts 2017

Føles turen til stranden lang på varme sommerdage? Drømmer du om hyggelige weekender uden for byen i efteråret eller lange sommeraftener på en terrasse med duften af graner?

Et fritidshus kan opfylde dine ønsker og gøre turen til stranden til fem minutter i badesutter og bar mave.

"Der er ingen tvivl om, at hvis man drømmer om dage væk hjemmefra og hygge med kort afstand til strand og natur, så er et fritidshus oplagt. Det er noget, vi kan hjælpe med at gøre til virkelighed. Måske er dette forår mere attraktivt end tidligere, når man ser på prisudviklingen", siger boligkonsulent Tina Klausen fra Djurslands Bank.

Faktisk er priserne på sommerhuse generelt faldet over de seneste fem år, hvis man ser det på regionalt niveau.
Størst fald har der været i Region Midtjylland, hvor kvadratmeterprisen er faldet fra 14.617 kr. i 2012 til 13.426 kr. i 2016. Region Nordjylland er faldet fra 13.704 kr. til 12.868 kr., Region Syddanmark er faldet fra 17.210 kr. til 16.459, og Region Sjælland er næsten uændret med en bitte lille stigning fra 11.733 kr. til 11.851 kr. Region Hovedstaden løber så fra de andre med en stigning fra 14.614 kr. til 16.363 kr.

"Nu skal man ikke købe fritidsbolig alene på grund af prisudviklingen eller som investering, for priserne kan lige pludselig gå begge veje, men går man med tanker om at købe, så er det da værd at komme ind til os og tale med din rådgiver om mulighederne, siger Tina Klausen og fortsætter:

"Der er mange tal at tænke over, og jeg synes bare, at hvis det er et fritidshus, man drømmer om, så skal man kigge på, hvad der er til salg. Man skal tænke over, hvad man godt kunne tænke sig, og så komme ind til os og lade os sammen se på, om økonomien kan bære det, siger Tina Klausen og understreger, at man skal passe på med at forelske sig for meget i et hus. Man skal lige tage sig tid til at gennemgå det for fejl og mangler og tænke med i regnestykket, hvad det koster at have fritidsboligen ud over selve udgiften til lånet.

"Der er løbende vedligeholdelse, og der kan være installationer, som er utidssvarende og kræver ændringer, så en grundig gennemgang og overvejelse er en god idé, siger Tina Klausen.

Klik her for at læse mere om køb af fritidshus. 

Årsresultat på rekordniveau

Resultat før skat på 91,9 mio. kr. er det tredjebedste i bankens historie.

8. februar 2017
 • Nettotilgangen af nye kunder er fordoblet i forhold til 2015.
 • Privatudlån stiger med godt 13% mens erhvervsudlån går tilbage. Samlet udlånsvækst ultimo 2016 4,1% op i forhold til ultimo 2015.
 • De lave markedsrenter presser rentemarginalen yderligere ned og reducerer de samlede nettorenter med 5,0 mio. kr. i forhold til 2015.
 • Højt aktivitetsniveau på boligområdet bidrager til højere gebyr- og provisionsindtægter end forventet, således det høje niveau fra 2015 næsten gentages.
 • Omkostninger stiger med 4,9% bl.a. som følge af to filialetableringer og et stigende antal medarbejdere.
 • Basisresultatet falder med 20,6 mio. kr. til 93,1 mio. kr., hvilket dog er 3,1 mio. kr. over det oprindeligt udmeldte mål for året på 75-90 mio. kr.
 • Nedskrivninger på udlån på 0,4% af bankens udlån og garantier – en halvering i forhold til 2015.
 • Kursreguleringer 17,8 mio. kr. højere end 2015.
 • Resultat før skat på 91,9 mio. kr. er 18,5 mio. kr. højere end 2015 og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 10,2%.
 • Solvens på 17,9% - solvensbehov opgjort til 11,3%. Ansvarlig kapital består udelukkende af egenkapital.
 • Forslag om udbytte på 7 kr. pr. aktie, svarende til 25,4% af bankens nettoover-skud.

Læs mere om bankens resultater, status og udvikling i bankens årsrapport for 2016.

Yderligere oplysninger om bankens årsrapport, kan indhentes ved bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Bankdirektør Lars Møller Kristensen fortæller om årets resultat.

Renteændring

31. januar 2017

Djurslands Bank nedsætter med virkning fra 1. marts 2017 indlånsrenten på udvalgte indlånskonti med op til 0,20 procentpoint.

Renteændringerne foretages i henhold til Djurslands Banks almindelige forretningsbetingelser og gennemføres af forretningsmæssige årsager for at tilpasse renterne til de aktuelle markedsvilkår.

De nye rentesatser kan ses her eller i bankens afdelinger fra og med den 1. februar 2017.

Opjustering af forventet basisresultat for 2016

27. januar 2017

Djurslands Bank opjusterer forventningerne til basisresultatet for 2016 til ca. 93 mio. kr. (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat).

Banken har tidligere meddelt en forventning til et basisresultatet i den øvre del af intervallet 75-90 mio. kr.

Baggrunden for opjusteringen er fortsat vækst i kundetilgangen samt større aktivitet på en række af bankens forretningsområder, herunder især boligområdet.

Samtidig viser opgørelsen efter 4. kvartal, at bankens samlede nedskrivninger på udlån m.v. for 2016 bliver ca. 21 mio. kr., hvilket er en halvering i forhold til 42,2 mio. kr. i 2015.

For 2016 forventes således et resultat før skat på godt 91 mio. kr., hvilket er ca. 18 mio. kr. over det realiserede i 2015.

Bankens årsrapport offentliggøres den 8. februar 2017.

Fra Swipp til MobilePay

Djurslands Bank er med i et nyt partnerskab, som åbner vejen for, at en samlet dansk banksektor kan stå bag MobilePay.

13. januar 2017

Swipp ophører pr. 28. februar 2017, og MobilePay vil fremover være Djurslands Banks tilbud til kunder, der ønsker mobilbetalinger. Alle nuværende Swipp-aftaler (både privat og erhverv) blev opsagt i slutningen af 2016, men vil kunne bruges indtil Swipp ophører.

Sådan kommer du i gang med MobilePay

MobilePay til privatkunder
Med MobilePay kan du nemt og hurtigt bruge din mobil til at overføre penge og betale i butikker. Over 3 millioner danskere bruger allerede app'en, som du kan hente her:

Hent MobilePay til iPhone

Hent MobilePay til Android

Hent MobilePay til Windows Phone

MobilePay til erhvervskunder
MobilePay leverer løsninger, der gør det nemt for dig at modtage betalinger fra dine kunder både i butikker og online. Husk at angive Djurslands Bank som dit pengeinstitut, hvis du udfylder en tilmeldingsformular hos MobilePay.

Læs mere om MobilePay til erhverv

Mere sikkert at handle med Dankort på nettet

Sikkerheden skal altid være i top ved handel på internettet. I januar 2017 kommer der derfor en ny sikkerhedsløsning, der hjælper dig, når du betaler med Dankort på internettet.

22. december 2016

Sms-kode ved køb på over 450 kr.

Den nye løsning betyder, at du får tilsendt en kode på sms, som du skal bruge ved betaling af beløb på over 450 kr. Det er derfor en god idé at have mobilen ved hånden, når du handler.

Sådan foregår tilmelding

 • Som bruger eller kortholder kan du allerede nu tilmelde dig på nets.eu/sikkernethandel.
 • Alternativt bliver du automatisk ledt hen på tilmeldingssiden, første gang den nye løsning skal bruges.

Hvad skal du bruge ved tilmelding?

Når du tilmelder dig, skal du bruge mobilnummer, kortnummer og NemID (kun ved tilmelding). Bruger du flere Dankort til nethandel, skal alle kort tilmeldes.

Du finder mere information om den nye sikkerhedsløsning på dankort.dk

Vi er naturligvis klar til at hjælpe og svarer gerne på dine spørgsmål om den nye sikkerhedslæsning, kortreglerne eller andet.

Har du brugt dit skattefradrag for pension i år?

Nytåret nærmer sig med hastige skridt. Hvis du ønsker at opnå fradrag for dine pensionsindbetalinger i 2016, skal indbetaling ske inden nytår.

22. december 2016

Sidste indbetalingsfrist i 2016

Indbetaling på din pensionsordning i Djurslands Bank skal i år ske senest den 30. december 2016.

Indbetalingen kan ske ved henvendelse til din rådgiver eller ved at benytte NetBank eller MobilBank. Anvender du NetBank eller MobilBank, er fristen den 30. december 2016 senest kl. 18.

Vil du foretage indbetaling til din Letsikring af indtægt ved pension tegnet via Djurslands Bank, er fristen den 30. december 2016. Henvendelse skal ske til din rådgiver, før indbetaling kan foretages.

Skal indbetalingen overføres til pensionsordning i et andet pengeinstitut, er fristen senest den 29. december kl. 18 eller du skal vælge straksoverførsel.

 • Aldersopsparing
  Den samlede indbetaling til aldersopsparing må ikke overstige kr. 28.900.
  Der er ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing.

 • Ratepension
  Den samlede indbetaling til ratepension må ikke overstige kr. 52.400 - efter beregning af eventuel arbejdsmarkedsbidrag. Indbetaling til ratepension kan fratrækkes op til og med topskatten.

 • Livrente
  Indbetalingsperiode 10 år eller derover: Fuld fradrag for indbetalinger uanset beløbets størrelse.
  Indbetalingsperiode under 10 år og konti med indbetalingsaftale “op til opfyldningsfradraget”Fradraget skal fordeles med 1/10 hvert år, dog kan der altid fratrækkes indbetalinger op til kr. 48.200.
  Selvstændige erhvervsdrivende kan indbetale og fratrække op til 30% af virksomhedens overskud.
  Indbetaling til livrente kan fratrækkes op til og med topskatten.

Læs mere om pension

Farvel til checken

Fra den 30. december 2016 er det ikke længere muligt at betale med checks eller indløse danske checks i de danske pengeinstitutter.

22. december 2016

Ophør af checksamarbejdet

Checksamarbejdet mellem de danske pengeinstitutter standser ved udgangen af 2016. Det skyldes, at brugen af checks er faldet i takt med, at der er opstået nye muligheder for betaling og overførsel af penge.

Husk at indløse dine checks inden nytår

Har du modtaget en check, skal den indløses inden 1. januar 2017.

Hvis du ikke når at indløse din check inden nytår, skal du henvende dig til checkudstederen og bede om at få beløbet betalt på en anden måde mod aflevering af checken.

Har du et ubrugt checkhæfte?

Hvis du har ubrugte checkblanketter liggende, skal du klippe dem over og kassere dem.

Udenlandske checks

Du kan fortsat få udstedt og indløst udenlandske checks.

Alternativer til checken

I stedet for checks har du nu en række alternativer, fx:

 • Kontooverførsler
 • Mobilbetalingsløsninger
 • Betaling med kort

Kvartalsrapport 1. – 3. kvartal 2016

Djurslands Bank har i 3. kvartal realiseret et meget tilfredsstillende resultat før skat på 26,9 mio. kr.

4. november 2016

Samlet for årets 3 første kvartaler er resultat før skat på 65,5 mio. kr., hvilket er 6,6 mio. kr. lavere end samme periode i 2015 – men højere end forventet.

Basisresultat for hele året 2016 forventes i den øvre del af det udmeldte interval på 75-90 mio. kr.

Resultat for 3. kvartal 2016
Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 76,1 mio. kr. for 3. kvartal 2016 mod 72,4 mio. kr. i 3. kvartal 2015. Omkostningerne stiger med 2,1 mio. kr. og dermed bliver kvartalets basisresultat på 24,9 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. over basisresultatet for 3. kvartal i 2015.

Resultat før skat lander for 3. kvartal på 26,9 mio. kr., hvilket er 12,5 mio. kr. højere end resultatet for 3. kvartal i 2015. Nedskrivninger er på uændret niveau mens positive kursreguleringer på 8,8 mio. kr. i 3. kvartal bidrager til kvartalets meget tilfredsstillende resultat.

Resultatet for 1.-3. kvartal 2016
Bankens netto rente- og gebyrindtægter for 1.-3, kvartal 2016 udgør 226,5 mio. kr., hvilket som forventet er på et lavere niveau i forhold til samme periode sidste år.
Den forventede lavere indtjening på netto rente- og gebyrindtægter i 2016 er en konsekvens af, at der i 1. halvår 2015 var tale om en decideret konverteringsbølge som Djurslands Bank og bankens kunder tog meget aktiv del i. Herudover påvirker det fortsat meget lave renteniveau også bankens rentemarginal i nedadgående retning.

Banken har i årets første 3 kvartaler oplevet en markant stigende kundetilgang og en forøget omsætning på boligområdet. Den stigende kundetilgang har tillige medført en vækst i privatudlånet, hvilket dog ikke slår igennem på bankens samlede udlånsstigning, idet erhvervsudlånet gennem perioden har haft tilsvarende tilbagegang.

Bankens samlede driftsudgifter i 1.-3. kvartal 2016 udgør 155,1 mio. kr., og dermed en stigning på 9,0 mio.kr. i forhold til samme periode sidste år, men under det budgetterede niveau. De øgede driftsudgifter kan primært henføres til investeringen i bankens to nye filialer i Løgten-Skødstrup og Hinnerup samt øgede it-udgifter.

Resultatet før skat for 1.-3. kvartal 2016 er på 65,5 mio. kr., hvilket er højere end forventet og tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø.

 • Gns. indlån stiger med 5,8% - gns. udlån falder med 0,4% i forhold til 1.-3. kvartal 2015.
 • Fald i periodens nedskrivninger på udlån med 5,4 mio. kr. til 20,7 mio. kr. svarende til en
  nedskrivningsprocent for perioden på 0,4%.
 • Positive kursreguleringer på 14,4 mio. kr.
 • Kapitalprocent på 15,9% og individuelt solvensbehov opgjort til 11,0%.
 • Basisindtjening pr. omkostningskrone på 1,46
 • Egenkapitalforrentning før skat på 9,8%.

Baggrund for resultatet

Med etablering af to nye filialer og en generel øget akkvisitiv indsats, har banken i 2016 realiseret et rekordhøjt niveau i tilgangen af nye kunder – især i privatsegmentet. Kundetilgangen er ved udgangen af 3. kvartal ca. 45% højere end samme periode sidste år. Kundetilgangen er positivt påvirket af bankens høje kundetilfredshedsresultater og kundernes generelle anbefaling af banken.

Bankens gennemsnitlige indlån udviser en tilfredsstillende stigning på ca. 300 mio. kr. (+5,8%) i forhold til samme periode i 2015. Årsagen kan henføres til det stigende antal kunder samt en fortsat betydelig overførsel af kundernes pensionsmidler fra øvrige pensionsudbydere.

Bankens gennemsnitlige udlån for 1. – 3. kvartal 2016 viser et mindre fald på 13 mio. kr. i forhold til den tilsvarende periode i 2015, svarende til 0,4%. De samfundsøkonomisk lave vækstrater medfører, at bankens erhvervskunder stadig udviser tilbageholdenhed i både forbrug og ny-investeringer. Efterspørgslen efter udlån er dermed fortsat på et lavt niveau og bankens udlån til erhverv udviser derfor en fortsat faldende tendens. Inden for privatkundesegmentet medfører den markant øgede kundetilgang samt den højere aktivitet på især boligmarkedet, at bankens privatudlån er stigende – og udviser for de seneste 12 måneder en tilfredsstillende vækst på 8%. Beløbsmæssigt er stigningen i privatudlånet dog ikke tilstrækkeligt til at opveje faldet i erhvervsudlånet.

Kunderne afvikler løbende på deres lån og kreditter i banken med et beløb på ca. 125 mio. kr. i kvartalet, hvilket betyder at bankens ny-udlån til såvel bestående kunder som til de nye kunder skal over dette niveau, for at realisere en nettovækst i bankens udlån.

Læs kvartalsrapporten her

Djurslands Banks kunder får nu det bedste fra Swipp og MobilePay

Djurslands Bank er med i et nyt partnerskab, som åbner vejen for, at en samlet dansk banksektor kan stå bag MobilePay.

14. november 2016

Nyt partnerskab

Djurslands Bank bliver en del af et nyt MobilePay-samarbejde. Det betyder, at Djurslands Banks kunder på sigt vil sige farvel til Swipp og goddag til MobilePay. I første omgang forbliver alle privatkunder i Swipp, mens alle erhvervskunder får tilbudt at skifte til MobilePay.

Swipp forbliver operationel i en periode, som endnu ikke er endeligt fastlagt, hvorefter løsningen fases ud. Indtil da serviceres løsningen og kan benyttes af både privatkunder og erhvervsdrivende. Samtidig med etablering af MobilePay udnyttes den omkostningseffektive konto til konto-løsning fremadrettet. Dermed forenes det bedste fra begge verdener til glæde for kunderne og pengeinstitutterne.

Glæde over MobilePay-aftale

Bankdirektør Lars Møller Kristensen glæder sig over, at der er fundet en løsning for Swipp, som tilgodeser såvel kunderne som pengeinstitutterne.

”MobilePay har skabt en stærk og brugervenlig platform for mobilbetalinger, som har vundet stor udbredelse inden for person til person-betalinger herhjemme. Nu konsoliderer vi samarbejdet i erkendelse af, at kunderne har talt, og vi har lyttet. Det nye partnerskab vil ikke alene styrke MobilePay i forhold til fremtidig innovation til gavn for brugerne. Det betyder også, at sektoren står styrket i forhold til store internationale teknologivirksomheder, der gerne vil ind på det danske marked. Med det store antal af danske pengeinstitutter, der nu bakker op om løsningen, er der grundlag for med stor styrke at udvikle og udbrede MobilePay, samtidig med at vi med konto til konto-infrastrukturen får mulighed for at gøre dette på den mest omkostningseffektive måde”, forklarer Lars Møller Kristensen.

Nyt navn

”MobilePay vil fremover alene blive markedsført på sit navn og ikke som hidtil MobilePay by Danske Bank. Det nye partnerskab betyder også, at vi gennem vores fælles indkøbsselskab BOKIS sikres indflydelse på den fortsatte udvikling af MobilePay. Det er vigtigt for os”, understreger Lars Møller Kristensen.

Swipp vil på sigt udgå som selvstændig app – og selskabet bag lukkes formelt, når tid er - mens dele af funktionaliteten som nævnt vil leve videre.

”Det er op til de enkelte pengeinstitutter at tage stilling til, om de ønsker at være en del af det nye partnerskab. Det er vores forventning, at der vil være bred opbakning til aftalen. Hos os er der er ingen tvivl om, at det er den rigtige vej at gå. Det vil være en fordel for den enkelte kunde, det enkelte pengeinstitut og for sektoren som helhed, hvis vi på denne måde kan forene kræfterne til fælles bedste”, siger Lars Møller Kristensen.

Overblik 

 • Swipp kan i en periode fortsat benyttes af både privatkunder og erhvervsdrivende.
 • Kunderne vil løbende blive orienteret.
 • Djurslands Banks erhvervskunder vil få hjælp til at flytte fra Swipp til MobilePay.
 • Den centrale konto til konto-løsning, som vi kender den fra Swipp, udnyttes fremadrettet.
 • Private kommer fortsat ikke til at betale for at benytte MobilePay.

Høj kundetilfredshed blandt Djurslands Banks kunder

Djurslands Bank har igen i år deltaget i finanssektorens årlige kundeundersøgelse. Rigtig mange af bankens kunder tog sig tid til at deltage og give deres mening til kende.

14. oktober 2016

Undersøgelsen viser, at tilfredsheden blandt bankens kunder er steget siden sidste år. Næsten 9 ud af 10 kunder scorer banken i den bedste kategori på kundetilfredsheds indekset.

Resultatet af kundetilfredshedsanalysen glæder underdirektør Jesper Vernegaard fra Djurslands Bank: ”Vi arbejder meget fokuseret med, at vores kunder er tilfredse med banken og bankens medarbejdere. Det er derfor glædeligt, at denne målrettede indsats bemærkes og kommer til udtryk, når vi spørger vores kunder om deres tilfredshed med os”.

Djurslands Bank er også kendt for at have meget loyale kunder. Det bekræfter undersøgelsen også, hvor 9 ud af 10 kunder scorer banken i den bedste kategori på loyalitets indekset.

”Vi har rigtig mange loyale kunder i Djurslands Bank. Kunder der har været hos i mange år, og som anbefaler os til andre. Vi oplever til stadighed en stor tilstrømning af nye kunder til banken. Mange af disse vælger os, da de har hørt godt om banken, og de har bemærket bankens store lokale synlighed. Det er derfor vigtig for bankens fortsatte udvikling, at undersøgelsen er med til at bekræfte, at de indsatser og aktiviteter vi laver også værdsættes. Da det er med til at sikre en høj loyalitet blandt bankens kunder”, slutter Jesper Vernegaard.

Om undersøgelsen
Hvert år udarbejder Finanssektorens Uddannelsescenter en kundeundersøgelse, der tager temperaturen på de danske bankunders tilfredshedsniveau. I år deltog 40 lokale pengeinstitutter fra hele landet. I alt 36.000 privatkunder og 2871 erhvervskunder besvarede spørgeskemaet.