Great Place to Work®

Du finder os i top 50 blandt Europas bedste arbejdspladser.

Great Place to Work har kåret Djurslands Bank som en af Europas 50 bedste arbejdspladser. Vi blev nr. 44 ud af 2.340 virksomheder fra 19 forskellige europæiske lande.

Bankdirektør Lars Møller Kristensen fortæller om halvårsresultatet.

Halvårsrapport 1. halvår 2017

Bedste halvårsresultat før skat i bankens historie. Basisresultat for hele 2017 forventes i den øvre del af det udmeldte interval på 70-85 mio. kr.

11. august 2017

Bankens resultat før skat udgør 72,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 88%, og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 15,3% p.a.
Det gode resultat for 1. halvår skyldes primært et stigende aktivitetsniveau inden for boligfinansiering samt at den høje kundetilgang er fortsat ind i 2. kvartal. Bankens samlede forretningsomfang er således steget 22,3% i forhold til 1. halvår 2016. Den gunstige udvikling i samfundsøkonomien påvirker kundeboniteten positivt og banken kan indtægtsføre nedskrivninger på udlån for 11,7 mio. kr. Resultatet anses som meget tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø.

 • Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 6,1 mio. kr. (+4,0%).
 • Indtjening pr. omkostningskrone på 1,73 mod 1,33 i 1. halvår 2016.
 • Driftsudgifter stiger med 8,1 mio.kr. (+7,8%), heraf 6,3 mio. kr. til øgede it-udgifter.
 • Basisresultat på 44,7 mio. kr. – hvilket er bedre end forventet for 1. halvår 2017.
 • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 11,7 mio. kr. mod en udgift på 13,9 mio. kr. i 1. halvår 2016.
 • Positive kursreguleringer på 16,4 mio. kr. – en fremgang på 10,7 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2016.
 • Udlån: Vækst i udlån fra ultimo 1. halvår 2016 til ultimo 1. halvår 2017 på 9,0%.
  Vækst i gennemsnitlig udlån på 3,9%.
 • Indlån: Vækst i indlån fra ultimo 1. halvår 2016 til ultimo 1. halvår 2017 på 28,0%.
  Vækst i gennemsnitlig indlån på 22,5%
 • Kapitalprocent på 16,6% - solvensbehov opgjort til 11,6%.

For uddybende kommentarer henvises til vedlagte halvårsrapport.