Logo

Hold øje med din årsopgørelse

15. March 2022

Du kan nu se, om du skal have penge tilbage i skat – eller om du skal betale noget tilbage. Vær desuden opmærksom på om dine fradrag er korrekt angivet. Bemærk at du i år selv skal registrere kørselsfradrag.

Du får nu snart vished for, hvordan din årsopgørelse ser ud. Opgørelsen vil vise, om du skal have penge tilbage – eller om du har betalt for lidt i skat sidste år.

Du kan se og rette årsopgørelsen for 2021 fra mandag 14. marts.

Vær særlig opmærksom på:

  1. Kørselsfradrag
  2. Håndværker- og servicefradrag
  3. Rentefradrag
  4. Gevinst eller tab på aktier
  5. Indbetaling til ratepension og livrente
  6. Indtægter ved deleøkonomi

1. Kørselsfradrag

Med baggrund i den stigende anvendelse af hjemmearbejde som følge af COVID-19, stoppede Skattestyrelsen sidste år med automatisk at skrive kørselsfradraget på årsopgørelsen.

Det betyder, at du selv skal indtaste dit kørselsfradrag for 2021. Det gælder også, selvom du har indtastet det på din forskudsopgørelse.

2. Håndværker- og servicefradrag

Er du berettiget til håndværker- eller servicefradrag, skal du huske at få det med på årsopgørelsen. Arbejde, som berettiger dig til fradrag, skal være udført i 2021 og være betalt senest 28. februar 2022.

3. Rentefradrag

En del renter kommer automatisk med på din årsopgørelse. Det gælder for eksempel renter for banklån samt renter og bidrag for realkreditlån.
Vær dog opmærksom på, at har du omlagt lån, for eksempel lagt realkreditlånet i dit hus om, så vil dit rentefradrag sandsynligvis også have ændret sig.

4. Gevinst eller tab på aktier

Når du sælger værdipapirer, skal du betale skat af gevinster, ligesom tab kan trækkes fra. Har du solgt aktier eller andre værdipapirer i 2021, skal du derfor kontrollere, at tallene er anført korrekt i årsopgørelsen.

5. Indbetaling til aldersopsparing, ratepension og livrente

Vær opmærksom på, at du ikke har indbetalt for meget på din aldersopsparing eller ratepension. Hvis du har indbetalt for meget på din aldersopsparing, kan beløbet flyttes til din ratepension eller livrenten, så du dermed kan få nedsat afgiften. Har du indbetalt for meget på din ratepension, kan du kontakte din rådgiver og høre om mulighederne for at beløbet tilbagebetales eller overføres til din livrente.

Indbetaler du til Letsikring sygdom eller Letsikring barn ved død skal du muligvis selv sørge for at skrive fradraget i årsopgørelsen. Kontakt din rådgiver hvis du er i tvivl.

6. Indtægter ved deleøkonomi

Vær opmærksom på, at indtægter fra deleøkonomi er skatteberettiget. Det kan for eksempel være indtægt fra udlejning af bolig eller bil.

Hvis der er noget, du er i tvivl om, så er du velkommen til at kontakte din rådgiver i banken.

Fristen for at indberette ændringer i årsopgørelsen er 1. maj 2022.

Læs mere på skat.dk