Logo

Kvartalsregnskab: 2024 er startet bedre end forventet

15. May 2024

Djurslands Bank har i dag offentliggjort regnskabet for årets første kvartal. Resultat før skat er påvirket særdeles positivt af stigningen i nettorenterne, men også vækst i såvel indlån som udlån påvirker resultatet positivt.

Med et flot resultat for bankdriften leverer Djurslands Bank et meget tilfredsstillende resultat i årets første kvartal. 

- Året er startet bedre end forventet, så det er bestemt meget positivt og glædeligt. Vi præsterer et flot resultat før skat på 86,0 mio. kr., hvilket endda er det bedste 1. kvartalsresultat i bankens historie. Det er utroligt flot og bekræfter den rigtigt store indsats, som bankens medarbejdere yder hver eneste dag for at rådgive bankens kunder med gode økonomiske løsninger, siger administrerende direktør Sigurd Simmelsgaard. 

Stigningen i resultat før skat skyldes primært en positiv udvikling i nettorenterne, men også vækst i såvel indlån som udlån påvirker resultatet positivt. En del af forklaringen skyldes en tilfredsstillende kundevækst, forklarer direktøren. 

- Vi oplever en kontinuerlig tilgang af kunder på såvel privat- som erhvervskundeområdet, og det er utroligt positivt og afgørende for Djurslands Bank. Vi har en stærk ambassadørkultur i banken, og dét at tiltrække nye kunder er helt essentielt og vigtigt. Det er også glædeligt, at mange af bankens nye kunder kommer via henvisninger fra eksisterende kunder i banken – det er en stærk anbefaling, og noget som vi er meget taknemmelige og stolte over, siger Sigurd Simmelsgaard som også understreger bankens fokus på vækst på erhvervsområdet: 
- Vi har en klar strategi om vækst indenfor branchespecifikke områder som f.eks. rådgivning af tandlæger, læger og ejendomsselskaber. Vi har oparbejdet stærke kompetencer i bankens erhvervsenheder netop for at kunne imødekomme kundernes behov for specialviden, og det kan vi allerede nu se har en effekt på kundetilgangen.

Flere låneomlægninger i banken end forventet

Trods den realitet at boligmarkedet fortsat er påvirket meget af en usikker rentesituation, så har der været mere aktivitet med låneomlægninger af realkreditlån end forventet i Djurslands Bank, hvilket også bidrager positivt til kvartalsresultatet.

- Vi hjælper og rådgiver altid vores kunder til at få de mest optimale realkreditlån, og aktiviteterne i banken omkring omlægning har været højere end forventet ved indgangen til året. Vi glæder os over, at vi til enhver tid kan hjælpe bankens boligkunder med individuelle løsninger – også i perioder med høje renter. Vi venter dog fortsat på, at boligmarkedet helt generelt får bedre forhold, og her er rentesituationen selvfølgelig afgørende, lyder det fra bankdirektøren.

Åbning af ny filial i Højbjerg

Med en kommende åbning af en ny filial på Oddervej i Højbjerg forventes kundetilgangen at fortsætte. 

- Vi ser et uopdyrket potentiale for at tilbyde en rigtig stærk lokalbank for alle, der bor i den sydlige del af Aarhus, så vi glæder os til at kunne slå dørene op i den nye filial i Højbjerg til september, fortæller bankdirektøren. 

Forventningerne til regnskabsåret 2024 fastholdes i intervallet 200-250 mio. kr. 

Læs mere om bankens regnskab her, eller læs kvartalsrapporten.