Logo

Kommende renteændring i Djurslands Bank

26. July 2022

Nationalbanken forhøjede pr. 22. juli 2022 renten med 0,50 procentpoint.

Da dette er den første renteforhøjelse i mange år, oplever vi en stor opmærksomhed på bankens kommende renteændring.

Banken forventer snarest at kunne udsende de sædvanlige meddelelser i forbindelse med renteændringer, men det kan oplyses, at banken følger Nationalbankens renteændring og forhøjer rentesatserne på indlån og udlån med 0,50 procentpoint for privat- og erhvervskunder samt foreninger med virkning fra 1. september 2022. Indlånsrenten forhøjes dog maksimalt til 0,00 procent.

Det er forventningen, at Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken vil hæve renten yderligere i løbet af september måned, og i givet fald vil det medføre, at det meget snart kan være slut med negative renter for private indlånskunder med NemKonto i Djurslands Bank.

Indtil da vil privatkundernes generelle variable indlånsrentesats med virkning fra 1. september 2022 blive forhøjet fra -0,70 procent til -0,20 procent. Privatkunder med NemKonto i banken vil uændret modtage Bonusrente for indestående under 100.000 kr., svarende til at renten for dette beløb er 0,00 procent. For aktiesparekonti, pensionskonti og foreningskonti vil de nuværende friholdelsesgrænser for negativ rente være uændret gældende.

For erhvervskunderne forhøjes den generelle variable indlånsrentesats med virkning fra 1. september 2022 fra -1,10 procent til -0,60 procent. Da erhvervskunder kan have individuelle aftaler, vil rentesatsen efter ændringen være forhøjet med 0,50 procentpoint i forhold til kundens aktuelle indlånsrentesats, dog maksimalt til 0,00 procent.

De stigende renter i samfundet betyder også, at renterne på udlån kommer til at stige. Pr. 1. september 2022 forhøjes den generelle variable udlånsrentesats med 0,50 procentpoint. Privatkunder med udlån vil modtage særskilt meddelelse herom.