Logo

Kommende renteændring – og et nyt opsparingsprodukt

20. September 2022

Fra 20. september 2022 er det slut med negative renter på indlån for kunderne i Djurslands Bank.

Fra i dag, tirsdag 20. september, ophører Djurslands Bank med at opkræve negative renter på indlån for bankens privat- og erhvervskunder. Bankens model for Bonusrente, som har tilbagebetalt en del af de negative renter til bankens kunder, ophører ligeledes pr. 20. september.

- Der er ingen tvivl om, at det har været vanskeligt at forstå for den enkelte bankkunde, at det har været nødvendigt at betale en negativ rente for at have penge i banken. Jeg håber og tror derfor, at dét at vi er tilbage med en positiv rente vil blive taget godt imod af bankens kunder, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Der bliver fremover forskellige rentesatser alt efter, hvilken konto eller produkt i banken, du har. Generelt sker der følgende forhøjelser:

  • Almindelige transaktionskonti som f.eks. en lønkonto eller budgetkonto (gælder både privat, erhverv og foreninger): 0,00%
  • Ungdomskonti: 0,40%
  • Børneopsparing: 0,50%
  • Særlige indlånskonti som f.eks. pension, uddannelses- og boligopsparing: 0,40% (for pension forhøjes til 0,50% ved indestående over 100.000 kr.).

Herudover arbejder Djurslands Bank på snart at kunne tilbyde et særligt opsparingsprodukt med en forventelig rentesats på op til 0,80%. Der vil komme nærmere information om dette på et senere tidspunkt.

Renten på udlån stiger fra 1. november

Renten på variabelt forrentede udlån og kreditter stiger tilsvarende med 0,75 procentpoint fra 1. november 2022. Alle kunder med udlån bliver varslet individuelt om renteændringen på lån og kreditter, inden ændringen træder i kraft.

Garantiprovision til erhvervskunder

For erhvervskunder stiger garantiprovisionen med 0,25 procentpoint om året gældende fra 1. november 2022.

Ovenstående ændringer sker på baggrund af Nationalbankens renteforhøjelse på 0,75 procentpoint 9. september 2022 og med henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser.