Logo

Generalforsamling: 2021 var et meget tilfredsstillende år

18. March 2022

Djurslands Bank afviklede onsdag 16. marts bankens årlige ordinære generalforsamling i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa. Der blev valgt to nye medlemmer ind i bankens repræsentantskab, og bestyrelsen konstituerede sig fredag 18. marts.

Efter sidste års fuldstændigt elektroniske generalforsamling var det igen i år muligt at mødes med fysisk fremmøde. Det var der cirka 85 aktionærer, der takkede ja til, og de blev således ledt gennem formandens beretning samt bankdirektørens fremlæggelse af årsrapporten.

- Resultatet for 2021 var rigtigt flot, så det var en særdeles positiv årsrapport, vi kunne fremvise for generalforsamlingen her i Grenaa. Vi lykkes med rigtigt mange aktiviteter i Djurslands Bank, hvilket helt sikkert er en cadeau til bankens medarbejdere, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen og henviser til, at banken fortsat tiltrækker nye kunder, ligesom specielt boligrådgivning fylder utroligt meget i banken.

Hvor generalforsamlingen mest handlede om fremlæggelse af tallene samt diverse lovpligtige rapporteringer, så kan bankens aktionærer se frem til mere underholdning til næste uges aktionærmøder i henholdsvis Aarhus og Grenaa.

Valg til repræsentantskab og bestyrelsen

To af medlemmerne i bankens repræsentantskab afgik ekstraordinært, så derfor blev der som en del af årets generalforsamling indstillet to nye medlemmer: Den ene er Stine Kalsmose Jakobsen, associate partner og advokat hos Holst Advokater. Stine bor i Højbjerg. Derudover er det Kasper Smith, stifter og direktør hos Amero, som leverer betalingsløsninger til en lang række butikker og kæder. Kasper bor i Galten.

 img
Stine Kalsmose Jakobsen
 img
Kasper Smith
 

Banken har også haft valg til bestyrelsen blandt medarbejderne. Medarbejderne i Djurslands Bank vælger deres repræsentanter for fire år ad gangen, og i år var der genvalg til Helle Bærentsen, Morten Svenningsen og Anders Tækker Rasmussen.

Bankens bestyrelse konstituerede sig fredag 18. marts på følgende vis:

Formand: Ejner Søby, senior director, Treasury, Danish Crown.
Næstformand: Mikael Lykke Sørensen, ejendomsmægler og indehaver af Nybolig Jeppesen & Sørensen.
Formand for revisions- og risikoudvalget: Klaus Skovsen, direktør for Elkær Gruppen.

 Ejner Søby
Ejner Søby
 Mikael Lykke Sørensen
Mikael Lykke Sørensen
 Klaus Skovsen
Klaus Skovsen