Logo

Halvårsrapport 2022

19. August 2022

Første halvår af 2022 må på selve bankdriften betegnes som særdeles god med en usædvanlig høj indtjening fra aktiviteterne på boligområdet samt stigende indtjening fra vækst i udlån og forbedret indtjening på bankens indlån. Bankens basisresultat stiger med 40,6 mio. kr. svarende til 70,8% i forhold til 1. halvår 2021.

Til gengæld medfører konjunkturudviklingen og de kraftigt stigende renter i 1. halvår, at resultat før skat er markant påvirket af negative kursreguleringer på både obligationer og aktier. Resultat før skat udgør 51,7 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til samme periode i 2021 på 8,9 mio. kr., svarende til et fald på 14,7%.

  • Kursreguleringer er markant negative med 42,6 mio. kr., som følge af negative kursreguleringer fra obligationer og børsnoterede aktier, mens sektoraktier og valuta bidrager med et positivt afkast. I samme periode i 2021 var de negative kursreguleringer alene på 9,1 mio. kr.
  • Nedskrivninger for 1. halvår er på et tilfredsstillende lavt niveau med en udgift på 3,6 mio. kr. I samme periode i 2021 var der dog en indtægt på 12,4 mio. kr., hvilket giver et fald i resultatet på 16 mio. kr. I bankens akkumulerede nedskrivninger er der fortsat et ledelsesmæssigt skøn på 45 mio. kr. vedrørende COVID-19 samt en række øvrige potentielle risici for den fremtidige økonomiske udvikling.
  • Den gennemsnitlig egenkapitalforrentning udgør 7,9% p.a. før skat.
  • Bankens forretningsomfang (samlede udlån, indlån (inkl. puljer) og garantier) pr. 30 juni 2022 udgør 18,0 mia. kr. og er steget med 0,5 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2021, svarende til en stigning på 2,9%.
  • Vækst i udlån fra ultimo juni 2021 til ultimo juni 2022 er på 13,1%.
  • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo juni 2021 til ultimo juni 2022 er på 3,2%.
  • Kapitalprocent på 18,9% og kernekapitalprocent på 18,1%, samt et solvensbehov på 9,4%. Kapitalkravet (NEP-kravet, kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer) er opgjort til 15,7%, mens NEP-kapitalprocenten er opgjort til 20,2% svarende til en overdækning på 4,5 procentpoint. Bankens kapital består af egenkapital på 1.310,9 mio. kr., Tier 2 kapital på 49,8 mio. kr., samt NEP-kapital (Tier 3) for 74,4 mio. kr.
  • Forventning til 2022: Banken udmeldte i årsrapporten for 2021 et forventet resultat før skat for 2022 i niveauet 100-130 mio. kr. Med baggrund i bankens realiserede resultat for 1. halvår 2022 fastholdes de udmeldte forventninger.
For uddybende kommentarer henvises til vedlagte halvårsrapport. Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 8630 3149.