Logo

Årsregnskab: Djurslands Bank sender et ekstraordinært højt udbytte tilbage til aktionærerne

20. February 2024

Djurslands Bank har for regnskabsåret 2023 leveret et meget tilfredsstillende resultat før skat på 314,5 mio. kroner. Det er især effekten af de markante stigninger i rentemiljøet, som giver det samlede rekordresultat. Banken vil sende en del af nettooverskuddet tilbage til aktionærerne, hvilket bliver indstillet til bankens generalforsamling 19. marts.

Administrerende direktør Sigurd Simmelsgaard har i dag fremlagt bankens årsregnskab, og han er meget tilfreds med resultatet for 2023. 

- Året blev usædvanligt godt, og en medvirkende årsag hertil har været de stigninger i rentemiljøet, som har påvirket både os og kunderne året igennem. Det højere rentemiljø giver mulighed for højere renteindtægter og et forbedret afkast på bankens markante indlånsoverskud, siger administrerende direktør Sigurd Simmelsgaard og fortsætter:

- Den højere rente giver også mulighed for, at vi kan sende en højere rente videre til bankens kunder. Det er rigtigt glædeligt, at det dermed igen kan betale sig at have penge i banken f.eks. på bankens aktionæropsparingskonto med en rente på op til 3,05% og på en studiekonto til unge studerende med op til 5% i rente.  

Djurslands Bank har året igennem haft en tilfredsstillende tilgang af nye kunder – både på privat- og erhvervsområdet - og har også oplevet både stigende udlån og indlån. 

- Det er en flot udvikling, vi har set året igennem. Ikke nok med, at kundetilgangen er høj, men den generelle aktivitet i banken har gennem 2023 også ligget på et højere niveau, end vi umiddelbart forudså ved indgangen til 2023.

Bankens aktiekurs har ligeledes udviklet sig positiv i hele 2023, og bankens aktie er således den bankaktie, som ifølge FinansWatch klarede sig allerbedst i 2023 med en stigning på ca. 28%. 

- Det er uomtvisteligt et stort skulderklap fra aktiemarkedet, som jeg er utrolig stolt over på bankens vegne, fortæller bankdirektøren og nævner også, at det ligeledes er glædeligt, at aktien fortsat er steget her ind i 2024.

Høj udbyttebetaling

Med baggrund i det gode resultat indstiller bankens bestyrelse for 2023, at generalforsamlingen godkender et udbytte på 30 kr. pr. aktie. I 2022 var udbyttebetalingen 10 kr.

- En udbyttebetaling på 30 kr. pr. aktie er ekstraordinær for 2023 og vil være den hidtil højeste udbyttebetaling i bankens historie. Det svarer til en samlet udbyttebetaling på 81,0 mio. kr. og dermed 33,8% af nettooverskuddet. Vi ønsker på denne måde at give noget tilbage til bankens aktionærer, hvor størsteparten af disse er lokale aktionærer. Djurslands Bank er en lokalbank, og vi ønsker at give vores kunder en rigtig god oplevelse i banken, og dét at vi vælger at give en markant del af bankens overskud tilbage til aktionærerne er med til at understøtte vores store fokus på at være en nærværende bank og sparringspartner for vores kunder, lyder det fra Sigurd Simmelsgaard.

Forventninger til 2024

For 2024 forventer bankens ledelse et resultat før skat i niveauet 200 til 250 mio. kr., hvilket blev udmeldt i bankens fondsbørsmeddelelse 1/2024 af 10. januar 2024.

Læs mere om bankens regnskab her. Du kan også se årsrapporten for 2023 (xhtml) eller årsrapporten for 2023 (pdf).