Logo

Kvartalsregnskab: Særdeles flot resultat af bankdriften opvejer stort kursfald på bankens obligationsbeholdning

7. November 2022

En usædvanlig høj indtjening fra specielt låneomlægninger har medført, at resultatet af bankdriften i det netop offentliggjorte regnskab for 1.-3. kvartal er det bedste i bankens historie.

Det er særligt en meget høj aktivitet på låneomlægninger af realkreditlån, som har fået bankens resultat fra selve bankdriften til at stige med hele 68,8% i forhold til samme periode i 2021, og det er bankens direktion og bestyrelse naturligvis godt tilfredse med.

- Vi har realiseret en meget tilfredsstillende indtjening fra aktiviteterne på boligområdet. Derudover har vi oplevet, at flere har haft mod på at låne penge, hvilket med en udlånsvækst på 18% også påvirker vores resultat positivt, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Der er i kvartalet også registreret en forbedret indtjening på bankens indlån i kraft af den negative rente, som dog kun gælder for perioden indtil 20. september. Fra den dato ophørte Djurslands Bank med at opkræve negative renter som følge af Nationalbankens renteændring.

Usædvanlig store rentestigninger

De store rentestigninger året igennem har desværre påvirket kursreguleringerne negativt med hele 60,3 mio. kr. som følge af negative kursreguleringer fra obligationer og børsnoterede aktier.

- Jeg har i mine 40 år i den finansielle sektor aldrig oplevet en så voldsom rentestigning på så kort tid. Selv om vi har haft en lav risikoprofil og faktisk alene investeret i ultrakorte obligationer, har vi fået kurstab i en størrelse som man næsten ikke kan forestille sig. Dette gør, at vi er endnu mere glade for den høje aktivitet og supergode bankdrift, som betyder, at vi samlet set klarer vi os i mål med et pænt resultat, siger bankdirektøren.

Den tidligere udmeldte forventning til resultat før skat for 2022 fastholdes i niveauet 100-130 mio. kroner, dog med en forventning om et resultat i den øvre del af intervallet. Forventningen til resultatet bygger på en fortsat god aktivitet på boligområdet, et stigende erhvervsudlån som følge af økonomisk vækst og udfasning af corona-støtteordningerne.

Læs fondsbørsmeddelelse
Læs kvartalsregnskab