Logo

Meget tilfredsstillende 1. kvartal.

23. May 2022

Starten på 2022 må betegnes som usædvanlig god med ekstraordinær høj aktivitet på boligområdet, vækst i udlån og forbedret indtjening på bankens indlån. Resultatet er det højeste for 1. kvartal i bankens historie.

Bankens resultat før skat for 1. kvartal 2022 udgør 36,0 mio. kr., hvilket er 20,9 mio. kr. og 138,6% højere end samme periode i 2021 (15,1 mio. kr.). Resultatet før skat for 1. kvartal 2022 forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 11,1% p.a., hvilket vurderes meget tilfredsstillende af bankens bestyrelse.

Baggrunden for det højere resultat kan henføres til et forbedret basisresultat for kvartalet på 47,2 mio. kr., hvilket er 23,1 mio. kr. (+96,3%) højere end i 2021.

  • Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 3,1 mio. kr. Udgiften var i samme periode i 2021 på 3,8 mio. kr. I bankens akkumulerede nedskrivninger er der uændret et samlet ledelsesmæssigt skøn på 45 mio. kr. vedrørende COVID-19, Ruslands invasion i Ukraine og det forringede bytteforhold for specielt griseproducenter.
  • Negativ kursregulering på 8,1 mio. kr., som følge af negative kursreguleringer fra obligationer, mens sektoraktier og valuta bidrager med et positivt afkast. I samme periode i 2021 var der negative kursreguleringer på 5,2 mio. kr.
  • Vækst i udlån fra ultimo marts 2021 til ultimo marts 2022 er på 8,7%.
  • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo marts 2021 til ultimo marts 2022 er på 0,2%. Indlån i puljer (pensionsopsparing) er i samme periode steget med 7,0%.
  • Kapitalprocent på 19,0% og kernekapitalprocent på 18,1%, samt et solvensbehov på 9,1%. Kapitalkravet (NEP-kravet, kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer) er opgjort til 15,7%, mens NEP-kapitalprocenten er opgjort til 20,2% svarende til en overdækning på 4,5 procentpoint. Bankens kapital består af egenkapital på 1.296,1 mio. kr., Tier 2 kapital på 49,7 mio. kr., samt NEP-kapital (Tier 3) for 74,3 mio. kr.
  • Forventning til 2022:
    Banken udmeldte i årsrapporten for 2021 et forventet resultat i niveauet 100-130 mio. kr. Henset til de volatile nøgletal for den forventede økonomiske samfundsudvikling i 2022, herunder de afledte effekter af krigen mellem Rusland og Ukraine, fastholdes de udmeldte forventninger.

For uddybende kommentarer henvises til bankens kvartalsrapport for 1. kvartal 2022.