Logo

Årsregnskab: Meget tilfredsstillende resultat

9. February 2022

Djurslands Bank har for regnskabsåret 2021 leveret et meget tilfredsstillende resultat før skat på 143,4 mio. kroner. Overskuddet kommer både kunder og aktionærer til gode i en tid, hvor samfundet er ved at åbne sig mere op, og hvor vækst, investering og opsparing går hånd i hånd.

Bankdirektør Lars Møller Kristensen har i dag fremlagt bankens årsregnskab, og han udtrykker stor tilfredshed med resultatet for 2021.

- Det er et rigtigt flot resultat og mere end dobbelt så stort i forhold til året før. Resultatet skyldes primært den utrolige store aktivitet på boligområdet, hvor vi har hjulpet bankens kunder med at opfylde deres boligdrømme og med gode realkreditløsninger, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Udover de mange aktiviteter på boligområdet, er banken i løbet af 2021 også lykkes med at reducere tabet på bankens indlån. Det har tilsammen medført en forbedring i resultatet af selve bankdriften med 29 mio. kr. til 128,5 mio. kroner.

Stort overskud blandt danskerne

2021 blev et år med vækst på mange parametre trods corona på sidelinjen. Mange har oplevet en forbedret privatøkonomi med mulighed for at spare penge op eller måske investere i drømmeboligen, et sommerhus, ekstra opsparing i en pensionsordning eller investering i værdipapirer.

- I Djurslands Bank er vi en boligbank. Som boligbank – og lokalbank - er vi tæt på vores kunder, og det ved jeg, at kunderne oplever som en styrke. At rådgiveren er proaktiv og kan hjælpe med at finde den for kunden helt rigtige finansiering af en lejlighed eller hus – på det tidspunkt, hvor det kræves. I bund og grund er dét, at vores kunder får en rigtig god oplevelse i banken noget helt essentielt, og noget som vi bestræber os på hver eneste dag. Uanset om det så er et boliglån, et billån, rådgivning om pension, forsikring eller investering, lyder det fra Lars Møller Kristensen.

Bankdirektøren glæder sig over, at han tidligt i januar kunne høre i P4 morgenradio, at kunderne i en Voxmeter-undersøgelse havde placeret banken som den fjerde bedste i Danmark målt på kundetilfredshed.

- Jeg var slet ikke klar over, at vi var med i Voxmeters kundetilfredshedsundersøgelse, så det var en god nyhed at starte dagen på – og et velfortjent skulderklap til alle bankens medarbejdere for deres fantastiske indsats gennem et vanskeligt år med corona og nedlukninger, siger han.

Djurslands Bank har også i 2021 oplevet kundetilgang på såvel privat- som erhvervsområdet, hvilket sammen med flere aktiviteter giver en stigning i forretningsomfanget på 5% til 17,5 mia. kr. Særligt positivt er det, at bankens udlån er steget 13,1% i forhold til året før.

- Vi kan se, at vores kunder er begyndt at låne penge igen – det kan skyldes mange ting men måske især en øget positivitet i forhold til fremtiden. Det gælder helt bestemt på privatområdet, men det gælder også for vores erhvervskunder, hvor nogle har været særligt udfordret under coronapandemien, men mange har også oplevet vækst både i produktion og handelsmuligheder. Vi fortsætter i 2022 med at yde vores erhvervskunder en individuel rådgivning ud fra de forhold, som den enkelte står overfor, siger bankdirektøren.

Forventninger til 2022

For det indeværende regnskabsår 2022 forventer banken fortsat et højt aktivitetsniveau og dermed at kunne realisere et resultat før skat i niveauet 100-130 mio. kroner.

Læs mere om bankens regnskab her, eller hør bankdirektør Lars Møller Kristensen fortælle om regnskabet nedenstående.
Du kan også se årsrapporten for 2021 (xhtml) eller årsrapporten for 2021 (pdf).