Har du brug for en stærk erhvervsbank?

Vores dygtige erhvervsrådgivere er klar til at tage imod dig.

Erhvervsbanken på Djursland og i Aarhus

Som lokalbank har vi sammenfaldende interesser med dig og din virksomhed, og vi vil gerne være med til at skabe trivsel, vækst og nye arbejdspladser. Vi har erhvervsafdelinger i Auning og Grenaa og i Risskov.

Tæt samarbejde med bankens specialister

Som erhvervskunde stiller du krav om specialviden - og den har vi i Djurslands Bank. Sammen med vores specialister inden for finansiering, udland, investering, pension, betalingsformidling og likviditet skaber vi de bedste løsninger for dig.

Erhvervskundechef Anders Nonbo fortæller, hvad vores erhvervsrådgivere kan gøre for dig og din virksomhed.

Aktuelt lige nu

Kontakt os, hvis du har spørgsmål - vi giver gerne gode råd

EU-krav om LEI-kode

Alle virksomheder og foreninger, der vil handle værdipapirer, valutaterminer og derivater, skal som følge af et nyt EU-krav have en LEI-kode pr. 1. januar 2018.

Er du erhvervskunde, og ønsker du at kunne handle værdipapirer m.m., skal du have en LEI-kode – og sende den til Djurslands Bank.

Har du ikke en LEI-kode, må vi efter 1. januar 2018 ikke gennemføre handler i værdipapirer m.m. på din virksomheds vegne.

Hvad er en LEI-kode?

LEI står for ”Legal Entity Identifier” og er en kode på 20 karakterer. Koden gør det muligt at identificere din virksomhed eller forenings finansielle transaktioner på globalt plan – hvilket netop er det, EU-reglerne kræver.

Sådan får du en LEI-kode

Du skal selv bestille en LEI-kode hos en officiel udbyder.

Vi anbefaler, at du bestiller en LEI-kode i god tid inden 1. januar 2018.

En af de officielle udbydere er NordLEI – her har du mulighed for at vælge en dansk version ved at klikke på Dannebrog øverst på siden.

Vejledning til bestilling af LEI-kode hos NordLEI.

Du finder en liste over øvrige udbydere af LEI-koder her.

Hvad koster det?

LEI-koden koster ca. 1.000 danske kroner i oprettelse – og derefter et årligt gebyr på p.t. ca. 750 danske kroner.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver i Djurslands Bank.

Hvorfor etablere en professionel bestyrelse?

En professionel arbejdende bestyrelse kan bidrage med kompetent sparring og supplerende kompetencer inden for eksempelvis salg, markedsføring, økonomi, it eller ledelse.

Fordele ved en professionel bestyrelse

 • Du sender et stærkt signal om professionel drift af din virksomhed. Det har stor betydning, når dine finansielle samarbejdspartnere, kunder og leverandører bedømmer din virksomhed.
 • Bestyrelsens faglige kompetencer kan styrke din virksomhed ved at bidrage til at optimere, skabe udvikling og vækst.  En professionel bestyrelse sikrer også, at din virksomhed handler i overensstemmelse med virksomhedens strategi.
 • En bestyrelse kan hjælpe din virksomhed med at etablere netværk/kontakter til andre virksomheder.
 • Du vil som virksomhedsejer/-leder blive udfordret på dine evner og dine beslutninger af en professionel bestyrelse, og det vil for mange være med til at styrke den personlige udvikling.
 • En professionel bestyrelse kan være en stor hjælp for virksomheden i tider med konjunkturændringer.

 

Lovindgreb rammer virksomhedsordningen

Folketinget har den 9. september 2014 vedtaget et indgreb i virksomhedsordningen, der skal sikre, at privat gæld ikke medtages i ordningen, og at virksomhedens aktiver ikke stilles til sikkerhed for virksomhedsejerens private gæld.

De væsentligste hovedpunkter i lovændringen er:

 • Der kan ikke fremover ske opsparing i virksomhedsordningen, hvis der er en negativ indskudskonto. Det betyder, at der ikke længere kan opnås aconto beskatning på 22 % (2016), men at beskatningen i stedet kan blive op til 56%.
 • Såfremt virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed for privat gæld, kan det fremover medføre beskatning hos virksomhedsejeren. Dette medfører, at et beløb svarende til gælden vil blive betragtet som hævet. Beløbet kan dog aldrig overstige sikkerhedsstillelsen.
 • Der er indført en bagatelgrænse på kr. 500.000, der betyder, at man ikke bliver omfattet af lovindgrebet, hvis den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelsen maksimalt udgør kr. 500.000.

Hvis du er påvirket af det nye lovindgreb, anbefaler vi, at du søger rådgivning hos din revisor.

Djurslands Banks VækstPulje

Med Djurslands Banks VækstPulje på 100 millioner kroner tilbyder vi virksomheder i vores markedsområde helt nye muligheder for at føre deres planer ud i livet.

For at opnå lån fra puljen er det en betingelse, at projektet og virksomheden kan opnå Vækstkaution fra Vækstfonden

Vækstfondens formål er at yde et markant bidrag til innovation og vækst i mindre og mellemstore danske virksomheder.

 • Vækstlån på op til 2 mio. kr. pr. virksomhed
 • Favorabel lav variabel rente  i lånets første 5 års løbetid
 • Lånet skal opfylde gældende regler for Vækstkaution og have bankens kreditgodkendelse

 

Det kan du bruge Vækstkaution til...

Du kan få Vækstkaution til at realisere dine vækstplaner. Det kan for eksempel være til at udvikle din forretning eller et konkret produkt, investere i anlæg, etablere en ny virksomhed eller realisere et ejerskifte.

Få mere at vide om Vækstfonden på vf.dk