Har du brug for en stærk erhvervsbank?

Vores dygtige erhvervsrådgivere er klar til at tage imod dig.

Erhvervsbanken på Djursland og i Aarhus

Som lokalbank har vi sammenfaldende interesser med dig og din virksomhed, og vi vil gerne være med til at skabe trivsel, vækst og nye arbejdspladser. Vi har erhvervsafdelinger i Auning og Grenaa og i Risskov.

Tæt samarbejde med bankens specialister

Som erhvervskunde stiller du krav om specialviden - og den har vi i Djurslands Bank. Sammen med vores specialister inden for finansiering, udland, investering, pension, betalingsformidling og likviditet skaber vi de bedste løsninger for dig.

Erhvervskundechef Anders Nonbo fortæller, hvad vores erhvervsrådgivere kan gøre for dig og din virksomhed.

Aktuelt lige nu

Kontakt os, hvis du har spørgsmål - vi giver gerne gode råd

Databehandleraftale? Nej, ikke med din bank

EU’s nye persondataforordning trådte i kraft 25. maj 2018. Fokus er dermed øget på behandling og opbevaring af personoplysninger, og mange virksomhe-der skal overveje nødvendigheden af at indgå databehandleraftaler.

Som erhvervskunde i Djurslands Bank skal du IKKE gøre noget i denne forbindelse. Vi falder nemlig ikke ind under kategorien ”databehandler”, og derfor skal vi ikke indgå en databehandleraftale.

Djurslands Bank er derimod dataansvarlig. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder, at det er vores ansvar at overholde persondataloven med de data, din virksomhed stiller til rådighed for os.

Du kan læse mere om forskellen på at være databehandler og dataansvarlig på Datatilsynets hjemmeside

For øvrig info henviser vi til Information om behandling af persondata i Djurslands Bank.Få professionelle og simple betalingsløsninger gennem din bank

Djurslands Bank har indgået samarbejde med betalingskoncernen Bambora Danmark A/S. Hurtig udbetaling er en stor fordel for erhvervskunderne, fortæller bankens erhvervsdirektør.

Nye pengeautomater

Djurslands Bank tilbyder nu en ny betalingsløsning til bankens erhvervskunder. Løsningen kommer fra Bambora, som sælger betalingsløsninger i lighed med Teller/Nets.

- Den store fordel for vores kunder er afgjort, at Bambora lover en hurtig udbetaling på blot to dage. Det er utroligt konkurrencedygtigt og et godt incitament for mange af vores kunder for at prøve en ny betalingsløsningsleverandør, siger erhvervsdirektør Lene Holm Pedersen.

Bambora tilbyder hele paletten af betalingsløsninger med salg og leje af betalingsterminaler, indløsning af betalingskort, integration til kasseløsninger, etablering af online kundeportal, hotline support m.v.

Djurslands Bank tilbyder med de nye tilbud fra Bambora fordelagtige kortaftaler til bankens erhvervskunder - både til butik og online.

Kontakt din rådgiver, hvis du vil høre mere, eller klik her for at komme direkte til Bambora.

LEI-kode

Selskaber som handler værdipapirer og derivater (f.eks. spekulative valutaterminsforretninger) skal have en LEI-kode jf. EU-krav.

Enkeltmandsvirksomheder skal kun have en LEI-kode, hvis de handler med derivater.

Hvad er en LEI-kode?

LEI står for ”Legal Enity Identifier” og er en kode på 20 karakterer. LEI-koden gør det muligt at identificere finansielle transaktioner – hvilet netop er det, EU-reglerne kræver.

Sådan bestiller du en LEI-kode

Du kan oprette en LEI-kode hos en officiel godkendt LEI-udsteder - blandt andet:
www.Leinummer.dk (her kan man blandt andet købe sig til personlig betjening)
www.NordLEI.org (dansk version ved at klikke på Dannebrog øverst på siden)
Du finder en liste over øvrige udbydere af LEI-koder her.
Alle gældende LEI-koder findes her.

Hvad koster det?

LEI-koden koster ca. 1.000 danske kroner i oprettelse – og derefter et årligt gebyr på p.t. ca. 750 danske kroner.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver i Djurslands Bank.
Du finder yderligere oplysninger om LEI-koder hos Finanstilsynet

Hvorfor etablere en professionel bestyrelse?

En professionel arbejdende bestyrelse kan bidrage med kompetent sparring og supplerende kompetencer inden for eksempelvis salg, markedsføring, økonomi, it eller ledelse.

Fordele ved en professionel bestyrelse

  • Du sender et stærkt signal om professionel drift af din virksomhed. Det har stor betydning, når dine finansielle samarbejdspartnere, kunder og leverandører bedømmer din virksomhed.
  • Bestyrelsens faglige kompetencer kan styrke din virksomhed ved at bidrage til at optimere, skabe udvikling og vækst.  En professionel bestyrelse sikrer også, at din virksomhed handler i overensstemmelse med virksomhedens strategi.
  • En bestyrelse kan hjælpe din virksomhed med at etablere netværk/kontakter til andre virksomheder.
  • Du vil som virksomhedsejer/-leder blive udfordret på dine evner og dine beslutninger af en professionel bestyrelse, og det vil for mange være med til at styrke den personlige udvikling.
  • En professionel bestyrelse kan være en stor hjælp for virksomheden i tider med konjunkturændringer.

 

Lovindgreb rammer virksomhedsordningen

Folketinget har den 9. september 2014 vedtaget et indgreb i virksomhedsordningen, der skal sikre, at privat gæld ikke medtages i ordningen, og at virksomhedens aktiver ikke stilles til sikkerhed for virksomhedsejerens private gæld.

De væsentligste hovedpunkter i lovændringen er:

  • Der kan ikke fremover ske opsparing i virksomhedsordningen, hvis der er en negativ indskudskonto. Det betyder, at der ikke længere kan opnås aconto beskatning på 22 % (2016), men at beskatningen i stedet kan blive op til 56%.
  • Såfremt virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed for privat gæld, kan det fremover medføre beskatning hos virksomhedsejeren. Dette medfører, at et beløb svarende til gælden vil blive betragtet som hævet. Beløbet kan dog aldrig overstige sikkerhedsstillelsen.
  • Der er indført en bagatelgrænse på kr. 500.000, der betyder, at man ikke bliver omfattet af lovindgrebet, hvis den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelsen maksimalt udgør kr. 500.000.

Hvis du er påvirket af det nye lovindgreb, anbefaler vi, at du søger rådgivning hos din revisor.