Logo

Ekstra aktionærmøde i Djurslands Bank

14. January 2022

Djurslands Bank tilbyder i år bankens aktionærer to aktionærmøder i stedet for et. Aktionærerne bliver inviteret til at deltage i aktionærmøde enten i Aarhus 22. marts eller i Grenaa 24. marts, og der er begge steder mulighed for at opleve håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen på slap line, ligesom banken er vært ved en middag. Bankens ordinære generalforsamling afvikles i Grenaa 16. marts i et lidt mindre setup end tidligere.

Djurslands Bank har i år besluttet at afvikle den årlige ordinære generalforsamling samt aktionærmøde på en anden måde end tidligere. Hvor der normalt har været ét aktionærmøde, er der i år to. Og derudover bliver bankens ordinære generalforsamling afviklet med et andet setup end tidligere.

- Kort sagt kan jeg sige, at hvis man primært er interesseret i at deltage for at få en hyggelig aften med korte indlæg, underholdning og en god middag, så skal man vælge et af aktionærmøderne i Aarhus eller Grenaa. Er man derimod interesseret i at høre mere om bankens resultater samt udnytte sin stemmeret som aktionær, så er det generalforsamlingen i Grenaa, man skal tilmelde sig, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Djurslands Bank er en børsnoteret virksomhed og de formelle krav til afholdelsen af en generalforsamling for en børsnoteret virksomhed stiger løbende. Dermed bliver der år for år flere lovmæssige detaljer, der skal behandles på generalforsamlingen.

- Vi har mange år i træk fyldt Idrætscentret i Grenaa med op mod 1.000 deltagere til en generalforsamling. Det har været rigtigt fint. Vi synes dog nu, at tiden er inde til at gøre op med denne måde at afvikle en generalforsamling på – også set i lyset af den måde, som vi de seneste år på grund af corona har været nødt til at afvikle bankens generalforsamling på, siger Lars Møller Kristensen.

Mere lokalt fokus

På de kommende to aktionærmøder bliver der tid til at fortælle om banken på en mere afslappet måde, end der er på en generalforsamling på grund af de formelle og lovbestemte punkter til denne.

- Jeg håber også på, at vi ved at ændre lidt på vores tilbud kan tiltrække flere af bankens mange aktionærer til aktionærmøderne - og også meget gerne flere af bankens yngre aktionærer. Vi vil fokusere mere på de emner og områder, som er relevante for vores kunder – f.eks. om vores bolig- og investeringsrådgivning – og ikke mindst vil vi have større fokus på vores tilknytning til lokalområderne, siger bankdirektøren, som mener, at udvidelsen til to aktionærmøder er den bedste model at tilbyde bankens aktionærer.

Besøg af dansk landsholdstræner

Aktionærmøderne afvikles 22. marts i Centralværkstedet, Aarhus, og 24. marts i Idrætscentret, Grenaa.
Tilmelding åbner 1. februar.

De to aktionærmøder starter med en kort beretning om beslutninger fra den afviklede generalforsamling og om året der gik, derefter indlæg ved bankdirektør Lars Møller Kristensen samt indlæg fra lokalområderne ved områdedirektør Peter Møller eller Peter Bredal.

Dernæst er der garanti for et sportsligt og underholdende foredrag, når vi får besøg af dansk landsholdstræner Nikolaj Jacobsen – og måske har han endda metal med om halsen efter et nyligt overstået EM.

Aftenen afsluttes med en middag.

Bankens ordinære generalforsamlingen afvikles 16. marts i Pavillonen, Grenaa.
Generalforsamlingen afvikles efter bankens vedtægter og lovgivningens krav med vægt på de formelle punkter. Der serveres kaffe og kage.
Tilmelding åbner 14. februar.

Læs mere om bankens aktionærmøder og generalforsamling her.