Logo

Hold øje med din årsopgørelse for 2023

8. March 2024

Du kan fra 11. marts se, om du skal have penge tilbage i skat – eller om du skal betale noget tilbage. Vær desuden opmærksom på om dine fradrag er korrekt angivet. Du skal f.eks. selv huske at registrere kørselsfradrag. Se også hvordan du nemt kan finde dine forventede renteudgifter for eventuelle lån eller kreditter, så du kan tilrette din forskudsopgørelse for 2024.

Du kan fra 11. marts se, hvordan din årsopgørelse for 2023 ser ud. Der kan du se, om du skal have penge tilbage i skat – eller om du har betalt for lidt i skat sidste år.

Du kan se og rette årsopgørelsen for 2023 frem til 1. maj.

Årsopgørelse

Vær særlig opmærksom på følgende:

1. NYT: Grundskyld betales løbende hver måned over din skat
Som noget nyt betaler du fra 2024 grundskyld via din forskuds- og årsopgørelse. Tidligere er grundskylden blev opkrævet af kommunen – typisk to gange om året. Fra i år betaler du i stedet grundskyld hver måned over din skat. Det er ikke en ny skat, men blot en ny måde, den bliver opkrævet på.  

2. Kørselsfradrag
Du kan få kørselsfradrag (befordringsfradrag), hvis du samlet set kører mere end 24 km til og fra arbejde (12 km hver vej). Du skal selv indtaste dit kørselsfradrag for 2023. Det gælder også, selvom du har indtastet det på din forskudsopgørelse.

Husk at du ikke kan få kørselsfradrag for de dage, hvor du har arbejdet hjemme i løbet af året. Hvis du er en af dem, der har arbejdet mere hjemmefra, end du først havde antaget, kan det være, at der måske venter dig et lille skattesmæk.

3. Servicefradrag
Du kan få fradrag for udvalgte serviceydelser, der er udført i hjemmet eller fritidsboligen i 2023 – det kan være rengøring, børnepasning og havearbejde.

Du kan læse mere om Servicefradraget her. Arbejde, som er udført i 2023, skal være betalt 29. februar 2024 for at du kan få fradrag. Betales det senere, får du fradraget i 2024.

4. Rentefradrag
En del renter kommer automatisk med på din årsopgørelse. Det gælder for eksempel renter for banklån samt renter og bidrag for realkreditlån.
Vær dog opmærksom på, at har du omlagt lån, for eksempel lagt realkreditlånet i dit hus om, så vil dit rentefradrag sandsynligvis også have ændret sig.

5. Gevinst eller tab på aktier
Når du sælger værdipapirer, skal du betale skat af gevinster, ligesom tab kan trækkes fra. Har du solgt aktier eller andre værdipapirer i 2023, skal du derfor kontrollere, at tallene er anført korrekt i årsopgørelsen.

6. Indbetaling til aldersopsparing, ratepension og livrente
Vær opmærksom på, at du ikke har indbetalt for meget på din aldersopsparing eller ratepension. Hvis du har indbetalt for meget på din aldersopsparing, kan beløbet flyttes til din ratepension eller livrenten, så du dermed kan få nedsat afgiften. Har du indbetalt for meget på din ratepension, kan du kontakte din rådgiver og høre om mulighederne for at beløbet tilbagebetales eller overføres til din livrente.

Indbetaler du til Letsikring sygdom eller Letsikring barn ved død skal du muligvis selv sørge for at skrive fradraget i årsopgørelsen. Kontakt din rådgiver, hvis du er i tvivl.

7. Indtægter ved deleøkonomi (fx udleje af hus eller bil)
Vær opmærksom på, at indtægter fra deleøkonomi er skatteberettiget. Det kan for eksempel være indtægt fra udlejning af bolig eller bil.

8. Provision
Har du fx betalt garanti- eller stiftelsesprovision til banken, kan det i visse tilfælde trækkes fra på lige fod med renteudgifter. Løbende provisioner indberettes til Skat og burde derfor være med på årsopgørelsen. Du kan også trække visse engangsprovisioner fra, hvis løbetiden på lånet/garantien er under 2 år, men du skal selv tilføre dem på årsopgørelsen.

Brug evt. rubrik 39 med minus foran beløbet.

Kontakt din rådgiver
Hvis der er noget, du er i tvivl om, så er du velkommen til at kontakte din rådgiver i banken.

Fristen for at indberette ændringer i årsopgørelsen er 1. maj 2024.

Læs mere på skat.dk

Forskudsopgørelse

Gode tips til at forskudsregistrere dine renteudgifter:

Realkreditlån
Har du et realkreditlån, så har du typisk også nogle renteudgifter, som du kan trække fra. For at kunne forskudsregistrere så nøjagtigt som muligt, så kan du meget nemt selv finde tallene for dine forventede renteudgifter:

 • Log på Djurslands Bank mobilbank
 • Vælg menu
 • Vælg bolig
 • Klik på dit realkreditlån
 • Vælg lånedetaljer
 • Vælg renter og bidrag i år og næste år

Bemærk at det er et billede for dit lån, som det ser ud lige nu. Ændrer renten sig i løbet af året, vil dine forventede renteudgifter også ændre sig.

Hvis du kun hæfter for halvdelen af realkreditlånet – f.eks. hvis du ejer en bolig med din ægtefælle – så kan du tilsvarende trække halvdelen fra af de forventede renteudgifter.

Banklån eller kreditter
Har du et lån eller kredit i banken, har du også nogle renteudgifter, som du med fordel kan forskudsregistrere. Du kan nemt finde tallene for dine forventede renteudgifter i netbank (bemærk du kan ikke bruge mobilbank til dette):

 • Log på Djurslands Bank netbank
 • Find lånet eller kreditten i Konto- og depotoverblik
 • Klik på kontonavnet
 • Tryk på i (for information)
 • Tryk på Kreditoplysninger
 • Tryk på Bestil oversigt

Oversigten er nu bestilt, og du kan herefter finde dit ”tilbagebetalingsskema” i eArkiv. Dette kan du finde både i mobilbank og netbank.

I netbank finder du det her:

 • Tryk på Overblik
 • Tryk på Der er nyt i eArkiv til dig
 • I indbakken finder du Tilbagebetalingsskema.