Logo

Halvårsregnskab: Låneomlægninger i fokus det første halvår

19. August 2022

Djurslands Bank har offentliggjort regnskabet for årets første seks måneder. Det er endnu engang de attraktive muligheder for låneomlægninger af realkreditlån, som er med til at sikre et særdeles godt resultat fra bankdriften. Til gengæld koster de markante rentestigninger dyrt på bankens kursreguleringer.

Med et flot regnskab for bankdriften og en pæn udlånsvækst leverer Djurslands Bank et meget tilfredsstillende resultat på selve bankdriften.

- Det første halvår har vist en særdeles god bankdrift med en usædvanlig høj indtjening på boligområdet samt en stigende indtjening fra vækst på både udlån og indlån. Basisresultatet stiger med 40,6 mio. kroner, hvilket svarer til en forbedring på hele 70,8% i forhold til samme periode i 2021. Et resultat som både medarbejdere og ledelse kan være meget tilfredse med efter en meget travl start på året, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen.
Konjunkturudviklingen og de kraftigt stigende renter i 2022 medfører til gengæld, at resultat før skat er markant påvirket af negative kursreguleringer på både obligationer og aktier på i alt 42,6 mio. kr. Resultat før skat udgør herefter 51,7 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til samme periode i 2021 på 8,9 mio. kr., svarende til et fald på 14,7%.

- Vi kommer ikke udenom, at bankens regnskab er markant påvirket af de kursfald, vi har set på både aktie- og obligationsmarkedet. Det er voldsomt at notere negative kursreguleringer på omkring 40 mio. kr. for et halvt år, men det er desværre konsekvensen, når renten stiger så meget på så kort tid. Det er store konjunkturmæssige udsving i samfundsøkonomien, som vi ikke selv er herrer over, og det giver desværre fortsat en stor usikkerhed om retningen for den økonomiske udvikling i Danmark de kommende år, siger direktøren.

Filialåbning i Skanderborg til september

Djurslands Bank lykkes fortsat godt med at tiltrække mange nye kunder. Det gælder både familier, som skifter til Djurslands Bank, det gælder unge studerende som tilvælger bankens UngBank-koncept med unge rådgivere – og det gælder erhvervsvirksomheder, som får god økonomisk sparring af bankens erhvervsrådgivere.

- Vi tror på, at succes avler succes. For en virksomhed er det f.eks. af afgørende betydning at have en bankforbindelse, som kan agere hurtigt. Som er der, når der er brug for det og som kan give hurtige svar. Jeg lytter mig til, at hurtighed er et væsentligt paramenter, når en virksomhed skifter til Djurslands Bank. Denne positive udvikling er vi overbeviste om vil fortsætte, når vi åbner bankens nye filial i Skanderborg i september måned, siger Lars Møller Kristensen.
Bankens nye markedsområde i Skanderborg skal bidrage til den fortsatte organiske vækst i banken, og indtoget i byen markeres med en stor fest for byens borgere fredag 23. september.

Djurslands Bank fastholder den udmeldte forventning til årsresultatet før skat i niveauet 100-130 mio. kr.

Læs mere om bankens regnskab her, eller læs halvårsrapporten.

For interesserede: Invitation til at deltage i præsentation 24. august
Du kan onsdag 24. august klokken 10.00 møde og stille direkte spørgsmål til CEO, Lars Møller Kristensen, når Djurslands Banks præsenterer halvårsregnskabet for 2022.

Tilmelding sker via HC Andersen Capital.

For spørgsmål til afvikling etc. kan Mie Halse, head of events, kontaktes på
mie@hcandersencapital.dk eller 2874 6640.