Logo

Historisk flot kvartalsregnskab for Djurslands Bank

17. May 2023

Årets første kvartal har været usædvanlig god for Djurslands Bank, som kan konstatere det højeste kvartalsresultat i bankens historie.

Det har været et travlt forår i Djurslands Bank med et fortsat højt aktivitetsniveau omkring låneomlægning af realkreditlån. Indtægterne herfra påvirker bankens basisresultat positivt, ligesom de markante renteforhøjelser fra Nationalbanken også har stor betydning for bankens renteindtægter.

- Når vi taler om låneomlægninger og konverteringer, så hænger det i høj grad sammen med de markante renteændringer, som vi så i 2022, og som er fortsat her i 2023. Renteændringerne har haft stor betydning for mange – ikke mindst på realkreditområdet, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen og fortsætter:
- De stigende renter har nok betydet øgede renteudgifter for specielt boligejere med variable realkreditlån, men det har til gengæld også betydet utroligt attraktive konverteringsmuligheder for boligejere med fastforrentede lån, hvor vi endnu engang har hjulpet mange med at skære af restgælden på deres bolig.

Bankens resultat før skat for første kvartal udgør 70,6 mio. kr., hvilket er næsten dobbelt så stort som samme periode i 2022. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 20% p.a., hvilket bankens bestyrelse vurderer som meget tilfredsstillende.

Udvikling og kundeoplevelser i centrum

Udover aktiviteter på boligområdet oplever banken også en stigende interesse fra kunderne for at låne penge og dermed investere i udvikling.

- Vi oplever en tilfredsstillende udvikling i bankens udlån, som med udgangen af første kvartal er steget med 5,5%. Vi kan tilmed se, at det er både privatkunder og erhvervskunder, der har mod på f.eks. investering i udvikling, så det finder vi meget positivt, siger bankdirektøren.

Et område, som også handler om udvikling, drejer sig om kundeoplevelser.

- I Djurslands Bank betyder det utroligt meget, at vores kunder føler sig godt modtaget, når de kommer ind i banken. Vi tror på, at gode kundeoplevelser og dét, at vi som lokalbank har tilgængelige filialer i hele bankens markedsområde er med til at synliggøre, hvem vi er, og hvordan vi hele tiden har vores kunder for øje. Og vores kunders behov, ikke mindst, siger bankdirektør Sigurd Simmelsgaard, som pr. 1. juni overtager ansvaret som administrerende direktør i Djurslands Bank.

Djurslands Bank udvidede sit markedsområde i efteråret 2022 med en ny filial i Skanderborg og fortsætter sine aktiviteter omkring boligrådgivning, investeringsrådgivning samt rådgivning rettet specifikt mod erhvervsvirksomheder.

Banken fastholder den tidligere udmeldte opjusterede forventning til årets resultat før skat i niveauet 200-240 mio. kroner.


Læs fondsbørsmeddelelse
Læs kvartalsregnskab