Logo

Vi skruer ned for varmen

7. October 2022

I Djurslands Bank følger vi Energistyrelsens gode råd og konkrete tips til, hvordan arbejdspladser kan spare på energien.

Vi skruer ned for varmen i hele banken. Temperaturen sænkes til 20 grader, da vi ønsker at mindske bankens generelle varmeforbrug.

- Vi vil, ligesom mange andre, naturligvis vise samfundssind, og vi gør derfor, hvad vi kan for at minimere bankens energiforbrug. En af de ting, vi har iværksat med det samme er at skrue ned for varmen, så vi rammer 20 grader, siger vicedirektør Jesper Vernegaard.

Derudover vil alle lysskilte og udendørsbelysning ved alle bankens filialer blive slukket fra kl. 22, ligesom den generelle belysning i bankens lokaler vil blive gennemgået for at sikre, at der ikke forekommer unødig oplysning. Her er lys ved bankens pengeautomater undtaget.

Der bliver også fokuseret på, at bankens ventilationsanlæg ikke anvender unødig strøm udenfor normal arbejdstid og i weekender.

Bankens ledelse har desuden rettet en opfordring til alle bankens medarbejdere.

- Vi opfordrer til, at alle udviser samfundssind og hjælper med til, at vi kan mindske energiforbruget. Vi har behov for energivenlige initiativer, og med ovenstående tiltag håber vi at kunne gøre en lille forskel, siger vicedirektøren.

Det er muligt at læse mere om den aktuelle energisituation på Energistyrelsens hjemmeside. Her kan man også læse om konkrete spareråd på arbejdspladsen.