Logo

Renteændring pr. 15. maj 2023

11. April 2023

Djurslands Bank ændrer rentesatserne på såvel indlån som udlån. Dette sker på baggrund af Nationalbankens renteforhøjelse på 0,35 procentpoint pr. 3. februar 2023 og 0,50 procentpoint pr. 17. marts 2023. Renteændringerne sker med henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Indlån

Med virkning fra 15. maj 2023 hæves renten på udvalgte indlånsprodukter, børneopsparing, pensionskonti og særlige opsparingsprodukter med op til 1,00 procentpoint om året afhængig af indestående og produkttype.

Udlån

Renten på variabelt forrentede udlån og kreditter til privat- og erhvervskunder stiger med 0,85 procentpoint om året gældende fra 15. maj 2023. Det svarer til en ændring i debitorrenten på op til 1,00 procentpoint.

Privatkunder med udlån bliver informeret særskilt om renteændringen på lån, inden ændringen træder i kraft.

Du kan se de aktuelle rentesatser i Prisbog - Renter på djurslandsbank.dk.

Ændringerne træder i kraft fra 15. maj 2023.

Aktionæropsparing

På bankens Aktionæropsparing tilbyder vi en rente mellem 1,05% og 2,00% om året afhængig af indestående.

Læs mere om Aktionæropsparing her.

Kontakt os ved spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål.