Logo

Kommende renteændringer i Djurslands Bank

13. September 2022

Fra 20. september 2022 er det slut med negative renter på indlån for kunderne i Djurslands Bank.

Fra tirsdag 20. september ophører Djurslands Bank med at opkræve negative renter på indlån for bankens privat- og erhvervskunder. Ændringen sker på baggrund af Nationalbankens renteforhøjelse på 0,75 procentpoint 9. september 2022.

Banken er i gang med at planlægge de konkrete renteændringer for de enkelte indlånsprodukter. Generelt forventes det, at transaktionskonti fra 20. september 2022 vil blive forrentet med 0,00 procent p.a. medens opsparingsprodukter og pensionskonti vil få en rentesats på op til 0,60 procent p.a. afhængig af forskellige vilkår herunder typisk størrelsen af indestående samt helkundeforhold.

Herudover forventer banken senere på efteråret at udbyde et nyt og attraktivt opsparingsprodukt til bankens aktionærer.

De stigende renter i samfundet betyder også, at renterne på udlån kommer til at stige. Banken vil derfor i september varsle en generel rentestigning på variabelt forrentede privat- og erhvervsudlån, som følger Nationalbankens renteforhøjelse på 0,75 procentpoint.