Logo

Årsregnskab: Høj boligaktivitet gav Djurslands Bank rekordresultat for 2022

8. February 2023

Djurslands Bank har for regnskabsåret 2022 leveret et meget tilfredsstillende resultat før skat på 160,8 mio. kroner. Det er især et ekstraordinært højt aktivitetsniveau på boligområdet og vækst i bankens udlån, som sikrer banken det gode resultat.

Bankdirektør Lars Møller Kristensen har i dag fremlagt bankens årsregnskab, og han er meget tilfreds med resultatet for 2022.

- Det er et meget flot resultat, som bygger på mange af de økonomiske paradokser vi oplevede gennem 2022. Selv om vi lige nu næsten har glemt det, var 1. halvår af 2022 præget af, at der stadig var gang i bolighandlerne. I takt med at renten steg i 2022, blev det endnu mere attraktivt for boligejerne at omlægge deres realkreditlån, og på denne måde blev 2022 et rekordår for bankens boligaktiviteter, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Udover de mange aktiviteter på boligområdet har banken i 2022 også haft en markant vækst i bankens udlån på 11,5%, hvor især bankens erhvervskunder – og det gælder både nuværende og nye kunder – har bidraget med en stor lånelyst. Og endelig har den ændrede rentesituation også haft en markant betydning for bundlinjen.

- Som vi gang på gang har påpeget, er negative renter ren gift for bankdrift. Det kan godt være, at mange kunder føler, vi blot sendte regningen videre, men det er ikke korrekt. Nationalbanken indførte negative renter i 2012, og vi begyndte delvis at videresende den negative rente i 2019 – men kun delvist. Banken betalte stadig en stor pris – især når man som Djurslands Bank har en overskudslikviditet på over 3 mia. kr., som også giver negativ rente. Nu er den negative rente væk, og vi kan som bank igen få renteindtægter fra vores indlån, påpeger Lars Møller Kristensen.

Aktionæropsparing med en attraktiv rente

Eftersom renten er hævet, kan Djurslands Bank også igen tilbyde positive renter på en række konti.

- Vi oplever, at mange af vores kunder gerne vil spare penge op, hvilket er meget positivt. Vi har netop introduceret en aktionæropsparing, hvor vi tilbyder bankens aktionærer og kunder en attraktiv rente, så det igen kan betale sig at have penge stående på en konto i banken. Jeg er glad for, at vi igen kan tilbyde en mulighed som denne, siger Lars Møller Kristensen.

Ovenstående er blandt de væsentligste årsager til den flotte forbedring i resultatet af selve bankdriften, som endte på 202,7 mio. kroner; en stigning på hele 57% i forhold til året før. Til gengæld medførte de markante rentestigninger også, at bankens egen store obligationsbeholdning på godt 3 mia. kr. kommer ud med et kurstab på 54 mio. kr. Dermed ender bankens resultat før skat på 160,8 mio. kr.

Bedst i Østjylland

Selv om det er de mange aktiviteter, der kan forklare fremgangen i resultatet, er den absolutte første prioritet og det altafgørende for Djurslands Bank at have tilfredse kunder.

- Vi tror på, at kundetilfredshed sammen med indtjening og glade medarbejdere tilsammen danner grobund for den succesfulde bank, som vi ønsker at drive. Derfor er vi da også utroligt stolte over at konstatere, at analysevirksomheden Voxmeter endnu engang har placeret Djurslands Bank som den 4. bedste bank i Danmark og den bedste bank hjemmehørende i Østjylland, siger Lars Møller Kristensen.

Han mener helt sikkert, at dét at banken fortsat lykkedes med at få nye kunder, selv i et år med en generel samfundskrise hængende over sig, er et sundhedstegn.

- I Djurslands Bank er vi en boligbank. Som boligbank – og lokalbank - er vi tæt på vores kunder, og det ved jeg, at kunderne oplever som en styrke. Vi er også en erhvervsbank, hvor vi yder tæt sparring med erhvervskunderne. I bund og grund er dét, at vores kunder får en rigtig god oplevelse i banken noget helt essentielt, og noget som vi bestræber os på hver eneste dag. Uanset om det så er et boliglån, et billån, rådgivning om pension, forsikring eller investering, lyder det fra Lars Møller Kristensen.

Forventninger til 2023

For det indeværende regnskabsår 2023 forventer banken fortsat et højt aktivitetsniveau og dermed at kunne realisere et resultat før skat i niveauet 140-170 mio. kroner.

På grund af årets flotte resultat, og med baggrund i bankens udbyttepolitik, vil bestyrelsen på generalforsamlingen 15. marts foreslå at udbetale et udbytte på 10 kr. pr. aktie, hvilket er det højeste i bankens historie. Det vil give en samlet udbyttebetaling på 27 mio. kr.

Læs mere om bankens regnskab her, eller hør bankdirektør Lars Møller Kristensen fortælle om regnskabet nedenstående.
Du kan også se årsrapporten for 2022 (xhtml) eller årsrapporten for 2022 (pdf).