Logo

Renteændring pr. 18. september 2023

18. August 2023

Med henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser ændrer Djurslands Bank rentesatserne på såvel indlån som udlån. Dette sker på baggrund af Nationalbankens renteforhøjelser pr. 4. maj, 16. juni og 28. juli med forhøjelse - i alt en forhøjelse på 0,75%-point.

Indlån

Med virkning fra 18. september 2023 hæver banken renten på udvalgte indlånsprodukter, børneopsparing, pensionskonti og særlige opsparingsprodukter med op til 0,55 procentpoint om året afhængig af indestående og produkttype.

På bankens Aktionæropsparing tilbyder vi en rente mellem 1,55% og 2,55% om året afhængig af indestående.

Læs mere om Aktionæropsparing her.

For UngPlus Studiekonto gives en rente på 5,00% om året op til 20.000 kr., og for indestående over dette beløb får man en rente på 0,75% om året. På UngPlus Opsparing er renten fremover på 1,55% og op til 2,55% om året afhængig af indestående. Disse renteændringer sker allerede pr. 1. september 2023.

Udlån

Renten på variabelt forrentede udlån og kreditter til privat- og erhvervskunder ændres pr. 18. september 2023.

Bemærk at renten på andelsboliglån samt billån til el- og hybridbiler ikke ændres.

Kunder med lån i Djurslands Bank varsles særskilt om renteændringen. Bankens kunder kan se de aktuelle rentesatser i netbank.

Kontakt os ved spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål.