Logo

Kvartalsregnskab med rekordresultat

10. November 2023

Djurslands Bank har i dag offentliggjort et meget tilfredsstillende resultat for årets første tre kvartaler. Rekordresultatet før skat på 238,2 mio. kroner er helt klart medvirkende til den tredje opjustering i år og læner sig op ad den positive udvikling, som har præget banken i hele 2023.

Sigurd Simmelsgaard, adm. direktør og CEO

Djurslands Bank realiserer i årets tre første kvartaler et resultat før skat på 238,2 mio. kroner, hvilket er en stigning på hele 130,7 % i forhold til samme periode i 2022. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 21,5 % p.a., hvilket bankens bestyrelse vurderer som meget tilfredsstillende.

- Vi ser helt sikkert, at det gode resultat er påvirket af effekten af de markante stigninger i rentemiljøet. Modsat de tidligere års negative renter så giver det højere renteniveau mulighed for øgede renteindtægter samt et forbedret afkast på bankens markante indlånsoverskud. Fra bankens direktion og bestyrelse er vi derfor meget tilfredse med kvartalsregnskabet, siger Sigurd Simmelsgaard, administrerende direktør for Djurslands Bank. 

Basisresultatet er realisereret med 225,1 mio. kroner, hvilket svarer til en stigning på 48,1 % i forhold til samme periode i 2022. 

Aktiviteter på boligmarkedet 

Efter en periode med usikkerhed og en smule afmatning har der siden maj været en stigende interesse for at købe bolig, kunne Finans Danmark fortælle i oktober måned. De nye boligskatteregler har måske også været med til at skubbe lidt til boligmarkedet, og i Djurslands Bank har aktiviteterne på boligområdet da også været højere end forventet de seneste måneder.

- Der er boligkøbere på markedet igen, og låneomlægninger er også fortsat interessante for mange. Alt dette er med til at højne aktivitetsniveauet, hvilket er utroligt positivt. Som boligbank med ”200 boligfans” er netop boligrådgivning en af grundstenene i vores tilgang til at være proaktive og hjælpe kunden med de bedst mulige finansielle løsninger, fortæller direktøren. 

Banken har de senere år også oplevet en konstant fremgang på erhvervsområdet, hvor rådgivningen er stærkt understøttet af bankens aktive fokus på helt specifikke kompetencer indenfor brancher som f.eks. tandlæge- og lægeklinikker – det, vi kalder for ”hvide kitler”. På samme måde har banken stærke kompetencer indenfor landbrug og ejendomsbranchen. 

- Én ting er den fremgang, som vi oplever lige pt., men det skal også siges, at vi ser ind i en vis usikkerhed for den nære og kommende fremtid. Grundet forskellige samfundsmæssige problematikker aner vi mørkere skyer i horisonten hos enkelte af bankens kunder. Vi følger naturligvis udviklingen tæt, siger Sigurd Simmelsgaard. 

I oktober opjusterede banken for tredje gang i år forventningen til årets resultat – og denne gang til niveauet 270-300 mio. kroner. 

Læs mere om bankens regnskab her, eller læs kvartalsrapporten.