Logo

Renteændring pr. 1. februar 2023

19. December 2022

Djurslands Bank ændrer rentesatserne på såvel indlån som udlån. Dette sker på baggrund af Nationalbankens renteforhøjelse på 0,60 procentpoint pr. 28. oktober 2022 og 0,50% procentpoint pr. 16. december 2022. Renteændringerne sker med henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Renteændringen betyder, at renten hæves på udvalgte indlånsprodukter, børneopsparing, pensionskonti og særlige opsparingsprodukter.

Renten på variabelt forrentede udlån og kreditter til privat- og erhvervskunder stiger med 1,10 procentpoint om året. Hvis du har lån eller kredit i banken, bliver du varslet om ændringen med et brev i e-arkiv, hvor det vil fremgå, hvad du fremover skal betale.

Du kan se de aktuelle rentesatser i Prisbog - Renter på djurslandsbank.dk.

Ændringerne træder i kraft fra 1. februar 2023.

Ny opsparingskonto til aktionærer

Djurslands Bank introducerer allerede her i december en ny opsparingskonto til aktionærer i banken, nemlig en Aktionæropsparing. Her er renten mellem 0,80% og 1,25% afhængig af, hvor meget du har på kontoen.

Læs mere om Aktionæropsparing her.

Kontakt os ved spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål.