Logo

Halvårsregnskab påvirket af markante rentestigninger

18. August 2023

Djurslands Bank har i dag offentliggjort regnskabet for årets første seks måneder. Effekten af rentestigningerne sikrer banken et usædvanligt godt resultat, ligesom nedskrivninger ligger på et lavt niveau. Herudover er låneomlægninger af boligejernes realkreditlån med til at give et godt resultat på bankdriften.

Med et flot regnskab for bankdriften leverer Djurslands Bank et meget tilfredsstillende resultat på selve bankdriften.

- De første seks måneder af 2023 har været usædvanligt gode med stor påvirkning af de markante stigninger i rentemiljøet. Basisresultatet stiger med 44,5 mio. kroner, hvilket svarer til en forbedring på 45,5% i forhold til samme periode i 2022. Det er bestemt et resultat, som både medarbejdere og ledelse kan være meget tilfredse med, siger administrerende direktør Sigurd Simmelsgaard.

Hvor vi i samme periode sidste år havde et resultat, der var kraftigt påvirket af negative kursreguleringer, så er der for første halvår i 2023 positive kursreguleringer på 7,3 mio. kroner. Resultat før skat stiger med hele 170,6% og udgør herefter 139,9 mio. kr.

Boligmarkedet rører på sig

Der er de senere år blev omlagt rigtigt mange realkreditlån til glæde for bankens kunder, som virkeligt har fået skåret af restgælden i boligen. Den attraktive mulighed er fortsat ind i 2023.

- Vi hjælper fortsat vores kunder med at få de mest optimale realkreditlån, og aktiviteterne omkring låneomlægning har i årets første seks måneder været højere end forventet. Vi ser et boligmarked, som er begyndt at røre på sig igen, men skyerne er dog fortsat ikke alt for lyse, lyder det fra bankdirektøren og henviser til de markante renteforhøjelser fra Nationalbankens side.

Djurslands Bank lykkes fortsat med at tiltrække mange nye kunder, og det gælder ikke mindst i bankens nye markedsområde i Skanderborg og de omkringliggende byer.

- Bankens nyeste filial har nu et års tid på bagen, og vores lokale team har virkeligt lagt mange kræfter i at løbe en helt ny bank i Skanderborg i gang. Selvfølgelig med stor opbakning fra resten af kollegerne i Djurslands Bank, for det er sådan, vi får tingene til at ske – ved at have fokus og ved at samarbejde, siger Sigurd Simmelsgaard.

Stærkt kendskab til erhvervs nicher

På samme måde lykkes Djurslands Bank med at oparbejde et indgående kendskab til forskellige erhvervs nicher.

- Vi har en klar strategi om, at banken skal vækste – og det skal vi specielt ved at tiltrække endnu flere erhvervskunder. Vi har oparbejdet stærke kompetencer i bankens erhvervsenheder med rådgivning af bl.a. tandlæger, læger og ejendomsselskaber, og vi tror på, at branchekendskab kan være medvirkende til at sikre erhvervskunden så god og kompetent finansiel rådgivning som overhovedet muligt.

I juni opjusterede Djurslands Bank for anden gang i år forventningen til årets resultat – og denne gang til niveauet 220-260 mio. kr. En af årsagerne er de forventede øgede renteindtægter som følge af årets rentestigninger samt et forbedret afkast af bankens markante indlånsoverskud.

De opjusterede forventninger fastholdes men præciseres som værende i toppen af intervallet.

Læs mere om bankens regnskab her, eller læs halvårsrapporten.