Logo

Hjælp til SKAT når du investerer

Når du investerer i værdipapirer følger der automatisk beskatning med.

Generelle retningslinjer for SKAT og investering

Når du investerer private frie midler via Djurslands Bank, indberetter vi automatisk handler samt udbytte og rente til SKAT. Du finder disse oplysninger i din skattemappe på SKAT.dk.

Det er kun de investeringer, du har for private frie midler, som skal med i din årsopgørelse.

Har du investeret pensionsmidler og/eller midler på aktiesparekonto, vil det ikke fremgå af din årsopgørelse, da skatten trækkes helt automatisk via din pensions- eller aktiesparekonto.

Hvad skal du huske at tjekke på din årsopgørelse?

Beskatning bliver kun aktuel, hvis du har investeret private frie midler og kan svare ja til et eller flere af følgende spørgsmål:

  • Har du solgt værdipapirer i indeværende år?
  • Har du investeringsforeningsbeviser i akkumulerende afdelinger?
  • Har du fået udbetalt udbytte og/eller renter i indeværende år?

Vi anbefaler, at du afstemmer de fortrykte oplysninger på din årsopgørelse med den årsudskrift, vi sender til dig.

Ved gennemgang af din årsopgørelse vil SKAT gøre dig opmærksom på, hvis der mangler oplysninger vedr. dine investeringer. SKAT vil beskrive, hvad der mangler, og hvilken rubrik på selvangivelsen, det vedrører. Manglende oplysninger kan skyldes, at det pågældende værdipapir er købt, før pengeinstitutter indberettede alle handler til SKAT.

Du skal foretage eventuelle rettelser inden den 1. maj. Har du en udvidet selvangivelse, er fristen dog den 1. juli.

SKAT anvender følgende opgørelsesmetoder

Realisationsprincippet:

Der sker alene beskatning, når du foretager et salg, og når du modtager udbytte. Det gælder for langt de fleste investeringsforeninger, som udbetaler udbytte, for eksempel BankInvest Basis Optima 55 udb. Gælder desuden også for enkelt-aktier og -obligationer.

    • Ved obligationsbaserede investeringsforeninger og obligationer sker beskatning oftest under kapitalindkomst. Realiseret tab kan fradrages direkte i kapitalindkomsten og anføres med minus.
    • Ved aktiebaserede investeringsforeninger og aktier sker beskatning oftest under aktieindkomst. Realiseret tab kan kun modregnes i lignende realiserede gevinster eller udbytte. Eventuelt uudnyttet tab skal fremføres til kommende skatteår uden tidsgrænse.

Lagerprincippet:

Der sker beskatning, uanset om du foretager et salg eller ej. Det betyder, at årets værdistigning eller -tab skal med i årsopgørelsen under enten aktie- eller kapitalindkomst. Tab anføres med minus, men det er alene negativ kapitalindkomst, som kan modregnes direkte. Ved negativ netto aktieindkomst, skal der ske fremførsel til kommende skatteår. Lagerprincippet anvendes ved langt de fleste investeringsforeninger, som akkumulerer udbyttet i stedet for at udbetale det.

Læs mere om SKAT og investering

Vær opmærksom på, at skat afhænger af den enkelte investors situation og kan ændre sig fremover. Der kan desuden forekomme ”overgangsregler”, for eksempel kan gevinst på aktier anskaffet før 31.12.2005 være skattefri, når visse betingelser er opfyldt. Det og meget mere kan du læse om i BankInvests Skatteguide:

Skatteguide, BankInvest.dk

Skatteguiden beskriver også generelle regler for selskabs- og virksomhedsskattemidler.