Aktiesparekonto - invester med skattefordel

En aktiesparekonto er for dig, der gerne vil investere i aktier eller investeringsbeviser på egen hånd.

Hvad er en aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen er en konto specielt til investering, som gør det nemmere og billigere for dig, at investere din opsparing.

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at fremme aktiekulturen i Danmark. Derfor kan kontoen alene anvendes til at investere i aktiebaserede investeringsforeninger, blandede investeringsforeninger med en overvægt af aktier eller børsnoterede danske eller udenlandske aktier.

Du kan indsætte op til 106.600 kr. på kontoen, som du derefter kan investere. Ordningen består af en Aktiesparekonto og et depot til værdipapirer.

Tal med din rådgiver eller handl selv i NetBank og MobilBank

Du kan handle og modtage rådgivning hos din rådgiver – eller handle selv i NetBank og MobilBank.

Fakta om Aktiesparekonto

 • Det er kun tilladt at have én Aktiesparekonto pr. person
 • Du kan indskyde op til 106.600 kr. (2023)
 • Skatten på Aktiesparekonto er 17%
 • Banken sørger for alt vedrørende skat
 • Der kan investeres i aktier og aktiebaserede investerings-foreninger samt i investeringsforeninger med en overvægt af aktier som f.eks.
  • BankInvest Optima 55
  • BankInvest Optima 75
  • BankInvest Globale Aktier
  • BankInvest Højt Udbytte Aktier
  • BankInvest Danske Aktier
  • M.fl.

Har du yderligere spørgsmål angående Aktiesparekontoen så kig i spørgsmål og svar nederst på siden eller kontakt din rådgiver.

Kontakt din rådgiver

Tre gode grunde til at oprette en Aktiesparekonto

Mulighed for bedre afkast end på en almindelig opsparingskonto

Ved at investere i aktier får du mulighed for et afkast, der overstiger den aktuelle indlånsrente på en almindelig opsparingskonto - men du skal også være opmærksom på, at der er en risiko ved enhver investering. Du kan risikere at miste dit indskud helt eller delvist.

Banken sørger for alt vedrørende skat

Vi sørger for, at Skat modtager de oplysninger, de skal bruge og for at hæve det korrekte beløb på din Aktiesparekonto, så du får indbetalt skat til tiden. Skatten for din Aktiesparekonto gøres op en gang om året pr. 31. december.

Lavere beskatning betyder, at du kan spare penge i skat

Aktiesparekontoen lagerbeskattes en gang årligt med en attraktiv lav beskatning på 17% af værdistigningen – det er 10% lavere end den laveste sats på aktieindkomstskat og 25% lavere end den højeste sats. Oplever du tab, er der mulighed for fradrag i fremtidige stigninger.
Sørg altid for, at der er penge på kontoen til betaling af skat, da du vil skulle betale renter af et eventuelt overtræk.

Ofte stillede spørgsmål om Aktiesparekonto

 • Hvordan får jeg en Aktiesparekonto?
  Hvis du ønsker at oprette en Aktiesparekonto og tilhørende depot, skal du kontakte din rådgiver.
 • Hvem kan få en Aktiesparekonto?
  Alle personer, som er fuldt skattepligtige i Danmark, kan oprette en Aktiesparekonto.
 • Kan jeg have mere end en aktiesparekonto?
  Der er kun tilladt at oprette én Aktiesparekonto pr. person (cpr.nr. – ikke cvr.nr.).
 • Hvor mange penge kan jeg sætte ind på kontoen?
  Du kan maksimalt indbetale 106.600 kr. (2023) på din Aktiesparekonto, som du kan handle værdipapirer for.

  Du må altid indsætte årets skattebeløb. I februar måned giver vi dig en meddelelse om, hvilken skat du betaler. Det er dette beløb du må indbetalt på kontoen, selvom du allerede har indbetaling loftet for indskud.
 • Hvilke former for investering kan jeg lave?

  Du kan investere i aktiebaserede investeringsforeninger og blandede investeringsforeninger med en overvægt af aktier. Du kan også investere i børsnoterede danske og udenlandske aktier.

  Du kan købe og sælge aktier lige så ofte, du vil, inden for indskudsgrænsen. Vær dog opmærksom på, at det er forbundet med omkostninger at handle værdipapirer.

  Eksempler på afdelinger i BankInvest, som kan benyttes med en Aktiesparekonto:

  • BankInvest Optima 55
  • BankInvest Optima 75
  • BankInvest Globale Aktier
  • BankInvest Value Globale Aktier
  • BankInvest Globale Aktier Indeks
  • BankInvest Højt Udbytte Aktier
  • BankInvest Asiatiske aktier
  • BankInvest Danske Aktier
  • BankInvest Emerging Markets Aktier
  • BankInvest Europa Small Cap Aktier
  • BankInvest USA Small Cap Aktier

  • Note: Afdelingerne er realisationsbeskattede jf. gældende regler for Aktiesparekonto.
 • Hvordan beskattes kontoen?

  Banken sørger for al nødvendig indberetning til Skat.

  Aktiesparekontoskatten er 17%. Den opgøres ved årets udgang og afregnes i februar måned året efter.
  Du betaler skat af den samlede værdistigning på Aktiesparekontoen – kaldet lagerbeskatning.

  Hvis afkastet er negativt, kan det modregnes i fremtidige gevinster fra Aktiesparekontoen. Beskatningen sker helt isoleret fra øvrige værdipapirer, du måtte eje.

  Banken sørger for, at skatten bliver betalt fra din Aktiesparekonto. Sørg altid for, at der er penge på kontoen til betaling af skat, da du skal betale renter af et eventuelt overtræk.

 • Modregnes det årlige afkast i folkepensionen?

  Det årlige afkast på en aktiesparekonto giver ikke modregning i folkepensionstillægget.