Logo

Aktiesparekonto - invester med skattefordel

En aktiesparekonto er for dig, der gerne vil investere i aktier eller investeringsbeviser på egen hånd.

 

Hvad er en aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen er en konto specielt til investering, som gør det nemmere og billigere for dig at investere din opsparing.

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at fremme aktiekulturen i Danmark. Derfor kan kontoen alene anvendes til at investere i aktiebaserede investeringsforeninger, blandede investeringsforeninger med en overvægt af aktier eller børsnoterede danske eller udenlandske aktier.

Aktiesparekontoen har et indskudsloft på 135.900 kr. (2024), som du kan investere. Ordningen består af en aktiesparekonto og et depot til værdipapirer.

Indskudsloftet hæves trinvist frem til 2026. I 2025 forventes loftet at blive på 137.200 kr.

Tal med din rådgiver eller handl selv i netbank og mobilbank

Du kan handle og modtage rådgivning hos din rådgiver – eller handle selv i netbank og mobilbank.

Fakta om aktiesparekonto

 • Det er kun tilladt at have én aktiesparekonto pr. person.
 • Du kan indskyde op til 135.900 kr. (2024).
 • Skatten på aktiesparekonto er 17%.
 • Banken sørger for alt vedrørende skat.
 • Der kan investeres i aktier og aktiebaserede investerings-foreninger samt i investeringsforeninger med en overvægt af aktier som f.eks.:
  • BankInvest Optima 55
  • BankInvest Optima 75
  • BankInvest Optima Aktier
  • BankInvest Bæredygtige Klimaaktier
  • BankInvest Globale Aktier Ansvarlig Udvikling
  • BankInvest Danske Aktier

Har du yderligere spørgsmål angående Aktiesparekontoen så kig i spørgsmål og svar nederst på siden eller kontakt din rådgiver.

 

Tre gode grunde til at oprette en aktiesparekonto

Mulighed for bedre afkast end på en almindelig opsparingskonto

Ved at investere i aktier får du mulighed for et afkast, der overstiger den aktuelle indlånsrente på en almindelig opsparingskonto - men du skal også være opmærksom på, at der er en risiko ved enhver investering. Du kan risikere at miste dit indskud helt eller delvist.

Banken sørger for alt vedrørende skat

Vi sørger for, at Skat modtager de oplysninger, de skal bruge og for at hæve det korrekte beløb på din aktiesparekonto, så du får indbetalt skat til tiden. Skatten for din aktiesparekonto gøres op en gang om året pr. 31. december.

Lavere beskatning betyder, at du kan spare penge i skat

Aktiesparekontoen lagerbeskattes en gang årligt med en attraktiv lav beskatning på 17% af værdistigningen – det er 10% lavere end den laveste sats på aktieindkomstskat og 25% lavere end den højeste sats. Oplever du tab, er der mulighed for fradrag i fremtidige stigninger.
Sørg altid for, at der er penge på kontoen til betaling af skat, da du vil skulle betale renter af et eventuelt overtræk.

 

Ofte stillede spørgsmål om Aktiesparekonto

Hvis du ønsker at oprette en aktiesparekonto og tilhørende depot, skal du kontakte din rådgiver.
Alle personer, som er fuldt skattepligtige i Danmark, kan oprette en aktiesparekonto.
Der er kun tilladt at oprette én aktiesparekonto pr. person (cpr.nr. – ikke cvr.nr.).

Du kan maksimalt indbetale 135.900 kr. (2024) på din aktiesparekonto, som du kan handle værdipapirer for.

Du må altid indsætte årets skattebeløb. I februar måned giver vi dig en meddelelse om, hvilken skat du betaler. Det er dette beløb du må indbetalt på kontoen, selvom du allerede har indbetaling loftet for indskud.

Du kan investere i papirer, der uden for aktiesparekontoen beskattes som aktieindkomst. Det vil sige aktiebaserede investeringsforeninger, blandede investeringsforeninger med en overvægt af, børsnoterede danske og udenlandske aktier og ETF’er.

Du kan købe og sælge papirerne lige så ofte du vil, inden for indskudsgrænsen. Vær dog opmærksom på, at det er forbundet med omkostninger at handle værdipapirer.

Eksempler på BankInvest papirer, som kan benyttes med aktiesparekonto:

 • BankInvest Optima 55
 • BankInvest Optima 75
 • BankInvest Optima Aktier
 • BankInvest Bæredygtige Klimaaktier

Banken sørger for al nødvendig indberetning til Skat.

Aktiesparekontoskatten er 17%. Den opgøres ved årets udgang og afregnes i februar måned året efter.
Du betaler skat af den samlede værdistigning på aktiesparekontoen – kaldet lagerbeskatning.

Hvis afkastet er negativt, kan det modregnes i fremtidige gevinster fra aktiesparekontoen. Beskatningen sker helt isoleret fra øvrige værdipapirer, du måtte eje.

Banken sørger for, at skatten bliver betalt fra din aktiesparekonto. Sørg altid for, at der er penge på kontoen til betaling af skat, da du skal betale renter af et eventuelt overtræk.

Det årlige afkast på en aktiesparekonto giver ikke modregning i folkepensionstillægget.