Logo

Investeringskredit/-lån

Med en investeringskredit eller et investeringslån i Djurslands Bank har du mulighed for at øge dine investeringer gennem lånefinansiering.

Kendskab til risici

Djurslands Bank anbefaler kun kunder, der har et indgående kendskab til de risici, der er forbundet med investering for lånte midler, at etablere investeringskreditter/-lån.

Investeringskredit ydes i DKK.

Investeringslån ydes i CHF og EUR.

Løbende kontrol af værdiforholdet

Vi sørger for løbende kontrol af værdiforholdet mellem egenkapital, Investeringskredit/-lån samt beholdning af værdipapirer.

Såfremt overdækningen falder til under bankens minimumskrav, skal der ske yderligere indbetaling og/eller salg af værdipapirer.

Omkostninger: Du kan ved henvendelse til banken få oplyst, hvilke omkostninger der beregnes i forbindelse med etablering af Investeringskredit/-lån.

Se priser og gebyrer