Logo

Porteføljepleje

Med Porteføljepleje får du en personlig investeringsrådgiver - og en individuel aftale mellem dig og Djurslands Bank om løbende overvågning og investering af din formue.

Minimum investering 5 millioner kr.

Den formue, du ønsker investeret, skal udgøre minimum 5 millioner kr.

Dine investeringer foretages i overensstemmelse med din investeringsprofil, således at der tages hensyn til risikovillighed og tidshorisont.

Aftale om Porteføljepleje sammensættes i forhold til dine specifikke ønsker, behov og krav til valg af aktivklasser.

 

Djurslands Bank foretager handler med værdipapirer uden forudgående kontakt til dig. Du modtager løbende handelsnotaer via NetBank eller pr. post. Du modtager desuden løbende rapportering om afkast, sammenholdt med relevant benchmark.

Alle handler/transaktioner indberettes til SKAT. Indberetning og kontrol af kursgevinst/-tab til SKAT påhviler dig som investor – i samarbejde med din revisor.

Gebyr aftales individuelt.