Logo

Investeringsprofil

Det kræver tid, overblik og en god strategi at pleje sine penge, så de giver et godt afkast. Start med at få fastlagt din investeringsprofil hos din rådgiver i Djurslands Bank.

Simpel+investeringsprofil+april+2023+til+web

Din investeringsprofil

Investering er et spørgsmål om temperament, og det er vidt forskelligt, hvilke ønsker man har til sine investeringer. Investeringsprofilen fungerer som en rettesnor for, at dine investeringer svarer til dine forventninger.

Et godt overblik skabes ved at fastlægge din investeringsprofil. Profilen baseres blandt andet på:

  • dit formål med investeringerne
  • din tidshorisont
  • din risikovillighed
  • din økonomi
  • dine skatteforhold
  • din investeringserfaring
  • dine ønsker til ansvarlige og/eller bæredygtige investeringer

Kontakt din rådgiver

Vil du gerne i gang med at investere, eller er du bare nysgerrig på mulighederne? 
Kontakt din rådgiver i Djurslands Bank og få en snak om investering af dit indlån.

 

Afkast og risiko

Afkast og risiko hænger sammen. Ønsker man at gå efter et højt afkast, skal man også kunne acceptere en stor risiko for tab. Mens ønsket om lav risiko, ofte medfører, at man skal kunne acceptere et lavere afkast.

Beskyttelse af dig som investor

Når du investerer hos os, kan du føle dig tryg ved, at vi altid varetager dine interesser.

Der gælder en række regler, som skal beskytte dig som investor. Reglerne er blandt andet udmøntet i ”Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel”, som blandt andet indeholder regler for, hvilke informationer vi som bank skal give i forbindelse med handel med værdipapirer. 

 

Når du investerer sikrer reglerne dig blandt andet et godt overblik over dine investeringer samt at du er oplyst om omkostningerne ved at investere. Reglerne sikrer også, at du skal gennem en handelsadgangstest, hvis du skal handle komplekse investeringsprodukter.

Investorbeskyttelsesreglerne kan dog ikke beskytte dig mod negative afkast – afkastet  afhænger helt af dine investeringer.

Læs mere om investorbeskyttelsesregler