Investeringsprofil

Det kræver tid, overblik og en god strategi at pleje sine penge, så de giver et godt afkast. Start med at få fastlagt din investeringsprofil hos din rådgiver i Djurslands Bank.

Simpel+investeringsprofil+april+2023+til+web

Din investeringsprofil

Investering er et spørgsmål om temperament, og det er vidt forskelligt, hvilke ønsker man har til sine investeringer. Investeringsprofilen fungerer som en rettesnor for, at dine investeringer svarer til dine forventninger.

Et godt overblik skabes ved at fastlægge din investeringsprofil. Profilen baseres blandt andet på:

  • dit formål med investeringerne
  • din tidshorisont
  • din risikovillighed
  • din formue og indkomst
  • dine skatteforhold
  • din investeringserfaring
  • din evne til at bære evt. tab

Al investering er forbundet med risiko

Til gengæld er der også mulighed for et højere afkast end ved en traditionel opsparingskonto. Nogle mennesker har det bedst med sikkerhed og stabilitet, d.v.s. lav risiko og lavere afkast. Andre trives med en højere risiko med forventning om at opnå et højere afkast.

Din investeringsprofil bliver dermed en rettesnor for sammensætningen af dine investeringer i obligationer og aktier.

Med det fortsat historisk lave renteniveau, anbefaler vi som udgangspunkt, at alle investorer med en tidshorisont under 3 år (uanset risikovillighed) ved nye investeringer, lader sine midler stå kontant.

Kontakt din rådgiver i Djurslands Bank og få en snak om investering i værdipapirer.

 

Skal du investere for første gang?

Hvis du skal investere for første gang, er det vigtigt, at du gør dig klart, hvilke forventninger du har til afkastet af dine investeringer. Vi hjælper dig gerne i gang.

Afkast og risiko

Hvis du skal investere for første gang, er det vigtigt, at du gør dig klart, hvilke forventninger du har til afkastet af dine investeringer. Alle drømmer om et højt afkast, men vær opmærksom på, at der som regel følger en stor risiko med muligheden for et højt afkast. Lyder noget til at være for godt – så er det, det som regel også. Det er nemlig meget svært at kombinere et højt afkast og lav risiko.

Hvornår er det en god idé at investere?

Har du lidt ekstra på kontoen, vil det ofte være en god idé at investere pengene i værdipapirer. Det vil typisk give dig et bedre afkast, end det du kan opnå ved at lade pengene stå på din konto i banken.

Investeringsprofil

For at sikre, at du investerer dine midler mest hensigtsmæssigt, laver vi en investeringsprofil til dig. Her spørger vi ind til, hvornår du forventer at skulle bruge de investerede penge, og hvor høj risiko har du råd til at løbe?

 

Beskyttelse af dig som investor

Der er nogle helt klare regler, vi skal overholde, når vi rådgiver dig om investering i værdipapirer.

Reglerne beskytter dig ikke imod at tabe på dine investeringer. Sådan er det desværre ikke. Men reglerne sikrer, at du som investor modtager grundig og relevant rådgivning, så du får overblik og bliver klædt på til at tage beslutninger, der passer til dig.

Vi rådgiver dig ifølge regler, der gælder investeringsrådgivning i hele EU.