Forvaltningsinstituttet

Forvaltningsinstituttet er en af 10 godkendte forvaltningsafdelinger

Forvaltning af kapitaler

Forvaltningen af nedenstående kapitaler skal ifølge lovgivningen ske i en forvaltningsafdeling, der er godkendt af Justitsministeriet.

Det gælder for kapitaler i

  • Fonde (ikke erhvervsdrivende)
  • Båndlagt arv/gave
  • Værgemål

Ønsker du yderligere oplysninger om Forvaltningsinstituttet For Lokale Pengeinstitutter, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi kan også fortælle dig om regler vedr. investering af kapitalen.

 

Forvaltningsinstituttet

Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter blev stiftet i 1966 af De danske Provinsbankers Forening og Københavnske Bankers Forening af 1920.

Baggrunden for de godkendte forvaltningsafdelinger var den politiske beslutning om privatisering af Overformynderiet, hvorved såvel midler som forvaltningsfunktion blev overført til de private pengeinstitutter.

Forvaltningsinstituttet er under tilsyn af Finanstilsynet og Civilstyrelsen.

Læs mere om Forvaltningsinstituttet på www.forvaltningsinst.dk.