Logo

Investering med fokus på ansvarlighed og bæredygtighed

Djurslands Bank og vores samarbejdspartner på investeringsområdet BankInvest tror på, at virksomheder skaber mest værdi ved at drive deres forretning ansvarligt.

Hør adm. direktør i BankInvest Lars Bo Bertram fortælle om ansvarlig investering i BankInvest

Bæredygtighed handler blandt andet om at gøre en positiv forskel, så vi efterlader jorden i bedre stand til den næste generation, og at vi sikrer, at mennesker behandles ordentligt og værdigt.

Det stigende fokus på ansvarlighed og omstillingsparathed mod mere bæredygtighed er en udvikling, vi gerne støtter op om, når vi rådgiver om investering.

Bæredygtige klimafonde

Skal dine investeringer være med til at hjælpe den grønne omstilling på vej, kan du helt konkret vælge at investere i BankInvest's Bæredygtige Klimaaktier eller Bæredygtige Klimaobligationer.

Begge fonde understøtter FNs verdensmål nr. 7 "Bæredygtig energi" og nr. 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" og desuden kvalificerer de sig som artikel 9-fonde, hvilket du kan læse mere om længere nede i teksten.

Læs mere om de to klimafonde på bankinvest.dk.

Ønsker du at investere i klimafondene, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Bæredygtighed er mere end klima

Bæredygtighed handler ikke kun om klima og miljø – selvom det er meget vigtige områder. Bæredygtighed handler i sidste ende om måden, vi lever og producerer på. Så selvom klimaforandringerne er en reel, aktuel og vigtig udfordring, så er der i den grad også brug for fokus på flere andre parametre, som fx social ulighed, større ligestilling og adgang til uddannelse.

EU har gennem en række forskellige initiativer sat sig for at skabe klarhed - både for virksomhederne og investorerne. Blandt andet med tiltag som skal måle, hvordan en virksomhed påvirker det omgivende miljø, hvordan virksomheden tager socialt ansvar samt hvordan den ledes.

Tre centrale begreber inden for bæredygtighed

Men bæredygtighed er som sagt mange ting. Derfor er det vigtigt at vide mere om de tre mest centrale og mest gængse begreber, man bruger, når man taler bæredygtighed; ESG, FN’s verdensmål og CO2.

  • ESG står for miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold. E’et omhandler miljø, klima og beskyttelse af biodiversitet. S’et omhandler faktorer, der påvirker menneskers og arbejdstagers liv og til slut g’et, som handler om god ledelsespraksis.
  • FN har 17 internationale vedkendte verdensmål, som er med til at drive økonomien i en mere bæredygtig retning. Det er blandt andet mål for at bekæmpe ulighed og sult i verden, men det er fx også adgang til sundhed og god uddannelse for alle.
  • CO2 er den helt store synder, når vi snakker klimaet og ikke mindst global opvarmning. Og det er enormt vigtigt, at vi formår at sænke udslippet af CO2, så vi kan få en mere bæredygtig og sund klode at give videre til de næste generationer.

Hør Senior ESG Manager Linnea Haahr Rindorf fra BankInvest forklare de tre begreber i nedenstående video.

BankInvest har forpligtet sig til CO2-neutrale investeringer

I foråret 2021 underskrev BankInvest klimainitiativet, Net Zero Asset Manager, som forpligter BankInvest sammen med 291 andre kapitalforvaltere verden over til at investere CO2-neutralt senest i 2050.

I 2022 tog BankInvest første vigtige og forpligtende skridt mod at fastsætte klare mål om at reducere CO2-udledningerne fra investeringerne i en række af deres fonde.

Første delmål er klar: Inden 2030 skal CO2-udledningen fra investeringerne reduceres med 55%. Dette mål gælder for den del af investeringerne, hvor BankInvest har valide og pålidelige data. Disse udgør ved udgangen af 2022 43% af BankInvests samlede formue. Målsætningen er, at 100% af BankInvests formue er omfattet inden 2040.

Tre kategorier for bæredygtige investeringer

Disclosureforordningen á 2021 opstiller oplysningskrav til henholdsvis fuldt bæredygtige og delvist bæredygtige investeringsprodukter (de såkaldte artikel 9- og artikel 8-produkter).

Artikel 9 betegner fuldt bæredygtige finansielle produkter, der har bæredygtighed som mål. Her skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtighedsmål opnås.

Artikel 8 betegner finansielle produkter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Her skal der bl.a. redegøres for, hvordan disse karakteristika opfyldes, men bæredygtighed er ikke selve målet.

Artikel 6 betegner finansielle produkter uden særlige miljømæssige eller sociale karakteristika.

BankInvest arbejder løbende på at udvikle nye produkter, som giver kunderne flere valgmuligheder inden for ansvarlige investeringer og investeringer, som er fuldt bæredygtige og som lever op til EUs artikel 9 krav for fuldt bæredygtige finansielle produkter.

Læs mere om ansvarlige investeringer i BankInvest Optima.

 

Yderligere info om investering med fokus på ansvarlighed og bæredygtigehed