Hør adm. direktør Lars Bo Bertram fortælle mere om ansvarlig investering i BankInvest

Ansvarlig investering

Djurslands Bank og BankInvest tror grundlæggende på, at de virksomheder, der skaber værdi, er dem, der på lang sigt er ansvarlige i deres forretningspraksis.

Investering i ansvarlige virksomheder

BankInvest har forpligtet sig til sammen med investorerne at foretage investeringer på en ansvarlig måde og til at investere i selskaber, der er ansvarlige i deres forretningspraksis.

Alle investeringer hos BankInvest gennemgår en etisk screening for brud på internationale normer og konventioner indenfor blandt andet menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og miljø.

Læs mere om ansvarlige investeringer på bankinvest.dk

Hvad er vigtigt, når du investerer i ansvarlige virksomheder?

 • At undgå virksomheder, som ikke overholder menneske-og arbejdsrettigheder samt beskyttelse af miljøet, m.v.
 • At du har en forvalter, som går i aktiv dialog med virksomheder, som ikke agerer ansvarligt.
 • At din forvalter året rundt overvåger ansvarligheden i dine investeringer.
 • At dine investeringer har fokus på klima, miljø og CO2-udledning.
 • At dine investeringer bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Internationale principper for ansvarlige investeringer

FN's principper for ansvarlig investering (UN PRI) er baseret på anerkendte internationale konventioner, som er målrettet virksomhedernes investorer, mens FN's Global Compact omhandler den enkelte virksomheds holdning til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption.

De seks UN PRI principper

Alle større danske investeringsforeninger har underskrevet UN PRI principperne, som er:
  
 1. Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
 2. Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.
 3. Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
 4. Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 5. Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.
 6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.
Læs mere om de internationale principper for ansvarlig investering på bankinvest.dk.