Logo


Ratepension

Med en ratepension får du løbende udbetalt dine penge. På den måde minder en ratepension meget om en fast månedlige løn, som du får, når du er gået på pension.

Hvad er en Ratepension?

Ratepension er en opsparing du opretter med henblik på udbetaling når du går på pension. Ratepensionen udbetales løbende gennem en årrække, enten hver måned, kvartal, halvårlig eller en gang om året.

Udbetaling fra Ratepension giver mulighed for at få en højere indkomst i den første tid efter, du er holdt op med at arbejde.

Ratepension skal ikke være den eneste pension du har, men skal være et supplement til andre pensioner, du får udbetalt fra. Du skal derfor sikre dig også at have pensionsordninger med livsvarige udbetalinger.

Har du spørgsmål om Ratepension?

Reglerne, kort fortalt:

 • Du kan oprette Ratepension indtil 20 år efter, at du har nået din pensionsudbetalingsalder.
 • Du kan årligt indbetale 63.100 kr. (2024)
 • Du kan få fradrag helt op i topskatten, af dine indbetalinger i det år, hvor du indbetaler.
 • Du kan starte udbetaling, når du har nået din pensionsudbetlingsalder. Ratepension skal udbetales i minimum 10 år. Sidste udbetaling skal være senest i det kalenderår 30 år efter din pensionsudbetalingsalder. En Ratepension kan udbetales efter to metoder: annuitets — eller serieprincippet.
 • Du skal betale skat af udbetalingerne, men ikke bruttoskat, ligesom de indgår ved beregníng af offentlige ydelser.
 • Du har mulighed for at indsætte en begunstiget – det vil sige, hvem der skal have pengene, hvis du ikke selv når at bruge dem.
 • Du betaler 15,3% i pensionsafkastskat af afkastet.


Aldersopsparing

Drømmer du om at investere i større ting, når du skal pensioneres, så kan aldersopsparingen være interessant for dig. En aldersopsparing kan udbetales på én gang eller i mindre portioner.

Hvad er aldersopsparing?

Aldersopsparing udbetales typisk på én gang, men kan også udbetales i mindre portioner over tid.

Udbetaling fra aldersopsparingen giver dig mulighed for at bruge pengene, som du har lyst, f.eks. til en større ting.

Aldersopsparing kan være et alternativ til opsparing i frie midler pga. den lave beskatning.

Husk din forskudsopgørelse

Er din aldersopsparing oprettet med indbetaling via din arbejdsgiver, skal banken opkræve og afregne arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen. Du skal betale skat af resten af indbetalingen, fordi din arbejdsgiver har indbetalt beløbet før skat. Opkrævning af skat sker via din årsopgørelse. Vi anbefaler, at du tilretter din forskudsopgørelse hos SKAT, så du undgår restskat.

Er aldersopsparing noget for dig?

Reglerne, kort fortalt

 • Du kan indbetale op til 9.100 kr. om året (2024) uanset alder. Har du andre ordninger, og indbetaler du samlet mere end årets maksimum, så skal der betales en afgift på 20% af det overskydende beløb, med mindre du flytter beløbet til en anden pensionsordning, så er afgiften 4%.
 • Har du mindre end 7 år til din folkepensionsalder, eller er du blevet folkepensionist, kan du indbetale op til 58.900 kr. om året (2024). Dette gælder dog kun, hvis du ikke får udbetalt fra en skattebegunstiget opsparing. Er du alene berettiget til at indbetale 9.100 kr. (2024), men indbetaler mere, så vil du blive opkrævet en afgift på 40% af det indbetalte beløb over 9.100 kr. (2024).
 • Du har ikke fradrag for indbetalingen.
 • Du skal ikke betale afgift, når du hæver på kontoen.
 • Du betaler 15,3 % i pensionsafkastskat af afkastet.
 • Indestående kan udbetales ved pensionsudbetalingsalder.
 • Du kan fortsætte med at indbetale på kontoen, selvom du har foretaget en udbetaling.
 • Du har mulighed for at indsætte en begunstiget – det vil sige, hvem der skal have pengene, hvis du ikke selv når at bruge dem.


Livrente

Livrente udbetales løbende, fra du starter udbetaling og resten af livet. Det sikrer, at der er penge hele livet.

Hvad er Livrente?

Med en Livrente får du udbetalt et fast beløb hver måned, uanset hvor længe du lever. Du får således en fast kendt indkomst og risikerer ikke at løbe tør for penge.

Udbetalingen fra en Livrente skal sammen med din folkepension og udbetaling fra ATP udgøre den minimumsindtægt, du har brug for, fra du går på pension og resten af dit liv.

Ønsker du større udbetalinger eller udbetaling af en sum til et bestemt formål, skal din Livrente suppleres med henholdsvis ratepension og/eller aldersopsparing.

Ambitiøse klimamål

Djurslands Bank tilbyder pensionsopsparinger via Letpension, og her er opsparingerne allerede i dag investeret med tanke på ansvarlighed, bæredygtighed og med udgangspunkt i Paris-aftalen og FN’s Verdensmål. Det er nu også muligt at investere i bæredygtige løsninger via sin livrente og på den måde bidrage til ekstra klimavenlige investeringer uden at gå på kompromis med ønsket om bedst muligt afkast.

Læs mere om hvordan Letpension arbejder med klimavenlige investeringer:

Letpension

Vil du gerne oprette en Livrente?

Reglerne, kort fortalt

 • Du kan oprette Livrente, uanset hvor gammel du er.
 • Du kan indbetale så store beløb, du ønsker.
 • Du kan få fradrag helt op i topskatten, af dine indbetalinger. Fradraget skal dog i visse tilfælde fordeles over flere år.
 • Du kan først starte udbetaling ved din pensionsudbetalingsalder. Ved oprettelse senere kan udbetalingen starte straks efter indbetalingen er foretaget.
 • Du skal betale skat af udbetalingerne, men ikke bruttoskat, ligesom ydelser indgår ved beregning af offentlige ydelser.
 • Du har mulighed for at sikre dig ved død, så din opsparing bliver udbetalt til dine efterladte, uanset om du er i opsparings- eller udbetalingsperioden.

Loven tillader ikke, at man opretter Livrente i en bank. Men i Djurslands Bank kan vi, i samarbejde med Letpension, hjælpe dig med at sikre dig udbetalinger, fra du går på pension, og så længe du lever.

Læs mere om de forskellige investeringsprofiler hos letpension:

Letpension

Kontakt din rådgiver for at høre mere.


Sportspension

Med en sportspension kan du lette den økonomiske overgangen

Hvad er en Sportspension?

Sportspension er en særlig ratepension, som kan oprettes af professionelle sportsudøvere. Udbetalingerne herfra kan f.eks. bruges til at finansiere en uddannelse eller starte din egen virksomhed.

Har du spørgsmål om Sportspension?

Regler, kort fortalt:

 • Du kan oprette Sportspension hvis du er under 40 år og har indkomst fra sportsudøvelse, f.eks. løn, sponsorindtægter, præmier og bonus.
 • Du må kun have én konto.
 • Der kan maksimalt indbetales 2.154.500 kr. (2024).
 • Du kan få fradrag helt op i topskatten og fradraget gives i det år du indbetaler på kontoen.
 • I Djurslands Bank kan vi oprette sportspension som en arbejdsgiverordning. Det betyder, at fradraget for indbetaling gives via din lønseddel.
 • Opsparingen udbetales i rater over maksimalt i 10 år.
 • Du skal senest starte udbetaling i det år du fylder 40 år og den maksimale udbetaling kan udgøre 430.900 kr. pr. år (2024).
 • Hvis udbetalingen ikke startes senest i det år du fylder 40 år, så ændres sportspensionen til en almindelige ratepension. Det samme gælder hvis der er indestående på kontoen, når den udbetalingsperioden du har valgt stopper.
 • Du skal betale skat af udbetalingerne, men ikke bruttoskat. Udbetalingen kan påvirke størrelsen af offentlige ydelser.
 • Du har mulighed for at indsætte en begunstiget - det vil sige hvem der skal have pengene, hvis du ikke selv når at bruge dem.
 • Du betaler 15,3% i pensionsafkastskat af afkastet.


Kapitalpension

Det er ikke længere muligt at nyoprette en kapitalpension.

Hvad er Kapitalpension?

Udbetaling fra Kapitalpension giver mulighed for at få større udbetalinger til særlige formål, f.eks. en lang rejse.

Kapitalpension og aldersopsparing er de eneste muligheder for at få din pension på en gang. For at sikre dig i øvrigt, skal du også have pensionsordninger med livsvarige udbetalinger, der kan dække dine udgifter, når kapitalpensionen er brugt.

Det er ikke længere muligt, at oprette en kapitalpension eller at indbetale til en eksisterende kapitalpension. Har du allerede en Kapitalpension kan du dog godt beholde den. Søger du et lignende produkt, kan du kigge på en Aldersopsparing.

Reglerne, kort fortalt

 • Du skal senest have udbetalt din kapitalpension 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.
 • Du skal betale afgift på 40 % af udbetalingerne, men de indgår ikke ved beregning af offentlige ydelser.
 • Du har mulighed for at indsætte begunstigelse - det vil sige, hvem der skal modtage indeståendet, hvis du dør, før pengene er udbetalt.


Selvpension og Indeksopsparing

Det er ikke længere muligt at nyoprette selvpensioneringskonti og indeksopsparinger.

Selvpension

For de selvpensioneringskonti, der allerede er oprettet gælder følgende:

 • En selvpensioneringskonto kunne oprettes af alle personer, der var fyldt 18 år, men ikke fyldt 50 år.
 • En selvpensioneringskonto skulle være bundet i mindst 15 år.
 • Kontohaveren kunne indsætte højst 3.000 kr. pr. indkomstår, og der kunne i alt i bindingsperioden indsættes højst 40.000 kr.
 • Til og med indkomståret 1987 var der fradragsret for indbetalinger til selvpensioneringskonti, men fradragsretten bortfaldt i 1987.
 • Der betales ikke afgift ved udbetaling.

Det er muligt at ophæve sin selvpension, når man ønsker.

Indeksopsparing

Eller ”Aftale om pristalsreguleret Alderdomsopsparing”.

En indeksopsparing er en aftale, hvor man årligt i en aftalt årrække, får udbetalte et beløb per indekskontrakt svarer til købekraften (værdien) af 500 kr. i 1956. Opsparingen kunne oprettes i perioden fra 1. april 1957 og til og med 24. november 1971.

For de indekskonti, der er oprettet gælder følgende:

 • En indeksopsparing kunne oprettes af alle personer, der var fyldt 18 år, men ikke fyldt 52 år
 • Der kunne maksimalt oprettes 6 kontrakter pr. person. Kontrakterne er samlet på en eller to konti.
 • Kontohaver skal indbetale et årligt beløb indtil mellem 65 og 67. år, afhængigt af udbetalingsstart.
 • Udbetaling kan starte mellem 65 og 67 år.
 • Udbetalingsperiode er mellem 10 og 15 år. Perioden er fastsat ved tegning af kontrakten og kan ikke ændres.
 • Der udbetales et grundbeløb kaldet egenbetaling, som hæves på opsparingen, samt et indekstillæg, der betales af Staten.
 • Indekstillægget udbetales fra 67 år med det fulde beløb. Ønskes udbetaling fra 65 år reduceret tillægget med 17% og med 10% når udbetaling starter ved 66 år. Ret til indekstillæg fra staten er betinget af, at kontohaveren på udbetalingstidspunkterne er berettiget til at oppebære dansk folkepension.
 • Udbetalingen beskattes som personlig indkomst og påvirker udbetaling af offentlige ydelser.


Fortrinsret til PFA boliger

Som kunde i Letpension gennem Djurslands Bank kan vi nu tilbyde dig fortrinsret til PFA’s udlejningsboliger. Fordelen gælder både til dig selv, børn og børnebørn.

Find dit nye hjem på findbolig.nu

Findbolig er Danmarks største udlejningsportal, som er gratis for både boligsøgende og udlejere.
På findbolig.nu kan du finde lejeboliger og seniorboliger i hele Danmark og kollegier i Aalborg og Odense (København og Aarhus fra 2024/2025).

Alle kan oprette en gratis profil og søge bolig på findbolig.nu, men ikke alle kan få fortrinsret.

Send fortrinsretten videre til børn eller børnebørn

Hvis du opfylder kriterierne, har du mulighed for at give din fortrinsret til kollegier videre til et eller flere børn eller børnebørn.

Der er ingen begrænsning på antallet af børn eller børnebørn, men de skal opfylde kriterierne:

 • være mellem 18 og 35 år gammel
 • være under uddannelse, der er SU-berettiget

Kriterier for at få fortrinsret

For at få fortrinsret til PFA's boliger skal du opfylde mindst et af disse kriterier:

 • Kunder med Letsikring af indtægt ved pension med et depot på min. 250.000 kr.
 • Kunder med Letsikring til selvstændige
 • Kunder med mindst 3 enkeltstående Letsikringer.

Kontakt din rådgiver for at få fortrinsret

Har du Letpension gennem Djurslands Bank og opfylder du kriterierne for at få fortrinsret, kan du kontakte din rådgiver. 

Det er vigtigt, at din rådgiver registrerer din fortrinsret, inden du går ind på findbolig.nu, ellers får du nemlig ikke gavn af den.