Logo

Overblik over dine aftaler i Letpension

I Letportalen kan du nemt danne dig et overblik over dine aftaler i Letpension og samtidig undersøge om din nuværende dækning passer til dine behov.

Letsikring ved sygdom er en forsikring, der sikrer dig, hvis du bliver syg og mister din indtægt. Du får udbetalt penge, hvis du mister halvdelen af din erhvervsevne og indtægt i mere end tre måneder.

Du har fradrag for betaling af forsikringen fordi den betales af din pensionsordning, og du skal betale indkomstskat af udbetalingen. Udbetalingen kan påvirke andre indtægter, f.eks. førtidspension.

 • Du kan oprette Letsikring ved sygdom, hvis du er mellem 18 - 60 år.
 • Du kan afgive tilfredsstillende oplysninger om dit helbred og dit erhverv.
 • Du skal have et kundeforhold i Djurslands Bank, for eksempel en lønkonto eller en pensionsordning.
 • Du får adgang til EarlyCare. EarlyCare hjælper dig hvis du bliver sygemeldt og giver bl.a. mulighed for social- og sundhedsfaglig sparring samt tilbud om relevant behandling. Hvis du bliver sygemeldt i 14 dage eller mere, kan du få professionel hjælp hos PFA’s Health Guides. De er uddannet til, at vurdere, om der er behov for, at sammensætte et EarlyCare forløb specielt til dig, så du får de bedste muligheder for at komme godt tilbage. Ring 7012 5000.
 • Forsikringen udløber, når betalingen af forsikringen stopper, ved udgangen af det år du fylder 62 år eller 67 år, eller hvis du ikke længere opfylder kravet om kundeforhold i Djurslands Bank.

Letsikring er en forsikringsordning, du får gennem Letpension. Få mere at vide på www.letpension.dk.

Letsikring ved Kritisk Sygdom er en forsikringsordning, hvis formål er at sikre udbetaling af et engangsbeløb til dig, hvis du får stillet en dækningsberettiget diagnose på en kritisk sygdom.

Det giver dig mulighed for at få økonomisk frihed til at dække ønsker og behov i en svær tid.

 • Du kan oprette Letsikring ved Kritisk Sygdom, hvis du er 18 - 60 år.
 • Du kan afgive tilfredsstillende oplysninger om dit helbred.
 • Du skal have et kundeforhold i Djurslands Bank, f.eks. en lønkonto.
 • Forsikringen udløber, når præmiebetalingen ophører, når du fylder 67 år, eller når du ikke længere opfylder kravet om et kundeforhold i Djurslands Bank.

Letsikring er en forsikringsordning, du får gennem Letpension. Få mere at vide på www.letpension.dk.

Letsikring ved død er en forsikring, der sikrer dine efterladte økonomisk, hvis du dør, inden du fylder 67 år.
De får udbetalt pengene på en gang eller hver måned i 10 år. Afhængigt af, om du har fradrag for betaling af forsikringen eller ej, vil dine efterladte få udbetalt pengene enten som skattepligtig indkomst eller skattefrit.

 • Du kan oprette Letsikring, hvis du er 18 - 60 år.
 • Du kan afgive tilfredsstillende oplysninger om dit helbred.
 • Du skal have et kundeforhold i Djurslands Bank, for eksempel en lønkonto eller en pensionsordning.
 • Du kan oprette forsikringen med og uden fradrag for præmiebetalingen.
 • Du har mulighed for at tegne dødsfaldsdækning som krydsliv og mulighed for pantsætning.
 • Du har mulighed for at indsætte en begunstiget. Det vil sige, hvem der skal modtage pengene, hvis du dør før udgangen af det år, hvor du fylder 67 år.
 • Forsikringen udløber, når betalingen af forsikringen stopper ved udgangen af det år, du fylder 67 år, eller hvis du ikke længere opfylder kravet om kundeforhold i Djurslands Bank.

Letsikring ved anden persons død (Krydsliv)

Letsikring ved anden persons død (Krydsliv) er en forsikring, der sikre dig selv økonomisk, hvis en person tæt på dig dør inden udgangen af det år han eller hun fylder 67 år. Du har ikke fradrag for betaling for forsikringen, så udbetalingen til dig er skattefri.

 • Du kan oprette Letsikring, når den person du vil forsikre er mellem 18 og 60 år.
 • Personen skal kunne afgive tilfredsstillende oplysninger om sit helbred.
 • Forsikringen udløber, når betalingen for forsikringen stopper eller ved udgangen af det år personen fylder 67 år.

Letsikring er en forsikringsordning, du får gennem Letpension. Få mere at vide på www.letpension.dk.

Letsikring af barn ved død er en forsikring, der sikre en udbetaling til dit barn, hvis du dør, inden barnet fylder 21 år, eller inden udgangen af det år du fylder 60 år.
Barnet vil få udbetalt penge hver måned og skal betale indkomstskat af pengene. Udbetalingen vil påvirke andre indtægter, f.eks. SU og boligsikring.
Dit barn har sammen med en værge rådighed over pengene indtil barnet fylder 18 år. Efter 18 år har barnet fuld rådighed over pengene.

 • Du kan oprette Letsikring af barn ved død, hvis du er mellem 18 - 60 år.
 • Du kan afgive tilfredsstillende oplysninger om dit helbred.
 • Du kan oprette Letsikring både til dine egne børn og samlevers børn. Hvert barn skal have sin egen Letsikring.
 • Du skal have et kundeforhold i Djurslands Bank, for eksempel en lønkonto eller en pensionsordning.
 • Forsikringen udløber, når betalingen af forsikringen stopper, når barnet fylder 21 år eller ved udgangen af det år, du fylder 60 år, eller hvis du ikke længere opfylder kravet om pensionskonto i Djurslands Bank.

Få mere at vide på www.letsikring.dk.

Letsikring af helbred er en forsikring, der sikret dig adgang til hurtigere undersøgelse, behandling og operation på privathospitaler eller hos speciallæge.

Du får blandt andet adgang til:

 • Behandlinger hos fysioterapeut, osteopat, kiropraktor, psykolog, psykiater, akupunktør og zoneterapeut
 • Behandling af ludomani og misbrug
 • Speciallægeordineret genoptræning efter operation
 • Rekreationsophold efter operation
 • Og meget mere

Og du kan få dine børn omfattet af forsikringen for en mindre merpris. Du betaler samme pris, uanset hvor mange børn du har. Dækning til barn udløber når barnet fylder 24 år.

 • Du kan oprette Letsikring sundhed hvis du er mellem 18 og 60 år og har folkeregisteradresse i Danmark
 • Fra oprettelse og de følgende 6 måneder er du ikke dækket for sygdomme der er opstået, før din forsikring blev oprettet
 • Du skal have et kundeforhold i Djurslands Bank, f.eks. en lønkonto
 • Forsikring udløber, når præmiebetalingen ophører, når du fylder 67 år, eller når du ikke længere opfylder kravet om et kundeforhold i Djurslands Bank

Letsikring er en forsikringsordning, du får gennem Letpension. Få mere at vide på www.letpension.dk.

Letsikring af lån og kredit er en forsikring, hvis formål er at sikre en udbetaling til dine efterladte, hvis du dør, eller du har behov for livsforsikring til betaling af lån i Djurslands Bank, hvis du dør før gælden er tilbagebetalt.

 • Du kan oprette Letsikring af lån og kredit, hvis du er 18 - 60 år.
 • Du skal afgive tilfredsstillende oplysninger om dit helbred.
 • Du skal have et kundeforhold i Djurslands Bank, f.eks. en lønkonto.
 • Forsikringen udløber, når præmiebetalingen ophører, du fylder 67 eller du ikke længere opfylder kravet om kundeforhold i Djurslands Bank.
 • Der er mulighed for at tegne forsikringen som krydsliv.
 • Forsikringen er pantsat til Djurslands Bank.
 • Du har mulighed for at indsætte begunstigelse - det vil sige, hvem der skal modtage indestående, hvis du dør før pengene er udbetalt.

Krydsliv

Oprettes for eksempel når to personer, der ikke har arveret efter hinanden, ønsker at sikre hinanden økonomisk ved den enes død. En krydslivsforsikring virker ved, at en person tegner en livsforsikring på en anden persons liv. I Djurslands Bank kan der tegnes krydslivsforsikring via Letsikring ved død og Letsikring af lån og kredit.

Få mere at vide på www.letsikring.dk.

Behovsguiden

I Letportalen kan du prøve behovsguiden som trin for trin hjælper dig igennem de oplysninger, som gør det muligt for os at give dig en kvalificeret rådgivning.

Behovsbarometrene

Du finder også behovsbarometrene, som giver dig mulighed for at få afklaret, om du allerede er godt dækket, eller om du har behov, som endnu ikke er dækket.

I Letportalen kan du selv selv tage initiativ til at oprette eller tilpasse dine nuværende dækninger i Letpension. Det gør du i første omgang ved at bestille ændringen hos din rådgiver. På sigt er det tanken, at du selv kan gennemføre de mest simple ændringer og oprettelser. Det er dog en funktion, der stadig er under udvikling.

Overblik

Hvis du har interesse for det, kan du i den nye Letportal forberede dig mere grundigt inden et eventuelt møde med os. Det kan du ved at aflevere flere oplysninger og ved at orientere dig om dit behov. De nye tiltag i Letportalen giver din rådgiver i banken et unikt kendskab til dine behov, så I sammen kan finde frem til de helt rigtige løsninger til dig.

Besøg Letportalen og få et nemt overblik

Begunstigelse

Har du en Letsikring (død) og ønsker du at ændre begunstiget, kan du nemt selv ændre dette i mobilbanken under fanen Pension eller på letpension.dk.