Logo

Hvis skaden er sket

Du skal altid anmelde skader så hurtigt som muligt til dit forsikringsselskab. Det vil sige så snart skaden sker, eller så snart du opdager den.

Anmeld skaden med det samme

Du skal altid anmelde skader til Privatsikring, så snart de sker, eller så snart du opdager dem. Jo før du anmelder, jo før kan Privatsikring behandle sagen – og jo før kan Privatsikring hjælpe med at begrænse skaden. Hvis du for eksempel kender til en skade på taget, men ikke anmelder den, risikerer du, at forsikringen ikke dækker følgeskader på hus og indbo.

Hvis skaden er sket, kan du...

Er du i udlandet og har du Verdensrejsedækning, skal du kontakte SOS på +45 70 10 50 50.

Dækning ved udlejning af bolig

Inden man kaster sig over privat udlejning, bør man tjekke, hvordan ens forsikring dækker.

Læs hvordan du er dækket ved udlejning

Er du blevet udsat for en kriminel handling?

Tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk skal du også anmelde til politiet, Ved tyveriskader i udlandet skal du vedlægge bekræftelse fra det lokale politi, når du sender os skadeanmeldelsen.

Hvis du ikke anmelder tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk med det samme, kan det få betydning for opklaringen – og for erstatningen.

Anmelder du et tyveri, skal du kunne sandsynliggøre, at der er tale om tyveri, da forsikringen ikke dækker glemte, tabte og forlagte ting.