De bedste forsikringer er dem, der passer til dit liv

Tal forsikring med én, der kender dig

Det kan måske virke lidt utraditionelt at tegne forsikringer i din bank, men hvorfor ikke tale med den samme kunderådgiver om både din privatøkonomi og dine private forsikringer?
Rådgivning om forsikringer

Samarbejde med Privatsikring

Vi samarbejder med Privatsikring, så du med fordel kan tegne gode private forsikringer, der duer, når det gælder.
Få et godt forsikringstilbud

Hvis skaden er sket, kan du...

 • anmelde skaden på 70 11 17 07
 • anmelde skaden online

Er du i udlandet, og har du brug for din Verdensrejsedækning, skal du kontakte SOS på +45 70 10 50 50.
Hvis du får en skade

 

Spar tid, penge og bekymringer

Gode forsikringer til din familie - få et forsikringstilbud i banken
 • Hvilke dækninger har du brug for? 
  Vi rådgiver dig om, præcis hvilke dækninger du har brug for - hverken mere eller mindre.
 • Et godt forsikringstilbud
  Vi beregner, hvad dine forsikringer vil koste og giver dig et godt tilbud.
 • Personlig forsikring
  Du bestemmer selv størrelsen af din selvrisiko og sammensætningen af de enkelte dækninger. Dermed er du med til bestemme prisen på dine forsikringer.
 • Én selvrisiko
  Privatsikring opkræver kun én selvrisiko, selv om en skade berører flere forsikringer.
 • Det er let
  Vi tegner forsikringerne for dig og sørger for, at betalingen af dine præmier sker via betalingsservice fra din konto.  Privatsikring ordner skadesbehandlingen og alt det forsikringstekniske.
 • Direkte linje til Privatsikring
  Du skal kontakte Privatsikring direkte, hvis du får en skade. Ring på 70 11 17 07. Du kan også anmelde din skade online.

 

Tal forsikring med én, du kender

Hvordan ønsker du, at vi kontakter dig?

Send

Felter er obligatoriske og skal udfyldes.

De rigtige forsikringer til dig

De bedste og billigste forsikringer er skræddersyede til dig og din families behov. Din rådgiver hjælper dig med en beregning, så du får forsikringer til den helt rigtige pris.

En forsikring til de vigtigste mennesker

Privatsikring Barn dækker det, dine børn helst ikke skal komme ud for.

Tilbud på forsikring af familiens yngste

Ulykkes- OG sygdomsforsikring

Alle forældre ved, at de vigtigste mennesker i verden er deres børn, og bare tanken om, at der skal ske dem noget, er ikke til at bære. 

Derfor tilbyder vi Privatsikring Barn. Det er en ulykkes- OG sygdomsforsikring, der dækker alt det, vi som forældre ikke har lyst til at tænke på: At vores børn kan blive alvorligt syge eller komme ud for et alvorligt uheld.

Vi ved alle sammen godt, at en forsikring hverken kan fjerne sygdomme eller forhindre ulykker. Men den kan give økonomisk hjælp, så familien kan fokusere på at være der for barnet, hvis der skulle ske noget alvorligt.

Med Privatsikring Barn får I...

 • Erstatning ved varige mén
 • Ekstra erstatning ved alvorlige mén
 • Erstatning ved kritisk sygdom
 • Krisehjælp
 • Genoptræning
 • Kompensation ved indlæggelse
 • Strakserstatning
 • Dækning ved tandskader

 

Tegn forsikring i din bank

Hvis skaden er sket

Anmeld skaden med det samme

Du skal altid anmelde skader til Privatsikring, så snart de sker, eller så snart du opdager dem. Jo før du anmelder, jo før kan Privatsikring behandle sagen – og jo før kan Privatsikring hjælpe med at begrænse skaden. Hvis du for eksempel kender til en skade på taget, men ikke anmelder den, risikerer du, at forsikringen ikke dækker følgeskader på hus og indbo.

Hvis skaden er sket, kan du...

 • anmelde skaden på 70 11 17 07
 • anmelde skaden online

Er du i udlandet og har du Verdensrejsedækning, skal du kontakte SOS på +45 70 10 50 50.

Er du blevet udsat for en kriminel handling?

Tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk skal du også anmelde til politiet, Ved tyveriskader i udlandet skal du vedlægge bekræftelse fra det lokale politi, når du sender os skadeanmeldelsen. 

Hvis du ikke anmelder tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk med det samme, kan det få betydning for opklaringen – og for erstatningen.

Anmelder du et tyveri, skal du kunne sandsynliggøre, at der er tale om tyveri, da forsikringen ikke dækker glemte, tabte og forlagte ting.

Codan ulykkesforsikring

Har du en Codan ulykkesforsikring?

Codan ulykkesforsikring er et produkt som ikke kan tegnes længere. Har du en Codan ulykkesforsikring vil det fremgå af din Årsudskrift Konto.

Dækning

Ulykkesforsikringen dækker ulykkestilfælde
 

 • når der er tale om en pludselig hændelse, der forårsager personskade, og méngraden er på mindst 25%.

Anmeldelse af skader

Du kontakter Codan Ulykke Skade på telefon 33 55 38 30. Ved henvendelsen skal du oplyse policenummer 646-399-0210 og dit cpr. nr. 

Opsigelse 

Forsikringen kan frit opsiges efter gældende regler ved henvendelse til din rådgiver. 
Forsikringsbetingelser

Få flere gode råd om forsikring og forsikringstilbud

 

Pris

Prisen reguleres hvert år. Dækning og præmie for 2018 er:

 Dækning  Præmie
 131.000  43,23
 256.000  84,48
 385.000  127,05
 512.000  168,96
 765.000  252,45
 1.018.000  335,94


Præmien opkræves i april måned.
Er du i tvivl om din dækning, så kontakt din rådgiver.