Har du et tilpasningslån?

Du kan ændre dit lån i perioden op til en ny rentetilpasning. Næste frist for at ændre dit lån udløber 30. april 2020.

I perioden op til en rentetilpasning har du mulighed for at ændre vilkårene for dit Tilpasningslån. Vi anbefaler, at du kontakter din rådgiver for en snak og dialog om mulighederne i din konkrete situation – markedet og renter taget i betragtning.

Kontakt din rådgiver

Realkreditlån fra Totalkredit

Sammen med Totalkredit tilbyder vi fleksible løsninger, når du handler bolig.

Fastforrentet lån

Tab 1

Fastforrentet lån

Med et fastforrentet obligationslån ved du, hvad du har, fordi renten ligger fast i hele lånets løbetid, uanset om der sker ændringer på lånemarkedet. Lånets løbetid kan være op til 30 år, og du kan vælge en periode uden afdrag i op til 10 år.

Når du har et fastforrentet realkreditlån ændrer din ydelse sig ikke ved rentestigninger, men det gør kursen på lånets bagvedliggende obligationer til gengæld. Det betyder, at din indfrielseskurs på lånet bliver mindre og din friværdi forholdsvis større end ved et variabelt forrentet lån.

Med et fastforrentet lån får du:
• En fast rente i hele lånets løbetid
• Mulighed for at vælge op til 10 års indledende afdragsfrihed
• Den bedste beskyttelse af friværdien i din bolig, hvis renten stiger

Fakta om fastforrentet obligationslån

Låntype: Fastforrentet obligationslån

Antal terminer: 4

Lånets løbetid: 1-30 år

Mulighed for afdragsfrihed: Op til 10 års indledende afdragsfrihed.

Rente: Fast rente i hele løbetiden

Indfrielse: Du har også altid ret til at indfri lånet til kurs 100 uanset, hvad markedskursen på lånets obligationer er. Det er den såkaldte konverteringsret. Du er ikke skattepligtig af en eventuel kursgevinst ved indfrielse af lånene.

Friværdibeskyttelse: Kursen på et obligationslån falder relativt meget, når renten stiger. Det giver en god beskyttelse af friværdien.

Totalkredit

Tilpasningslån

Tab 1

Tilpasningslån - lån med variabel rente

Et realkreditlån med variabel rente, også kaldet Tilpasningslån, er et lån, som har lav rente og ydelse. Men risikoen ved variabel rente er, at når renten stiger, så stiger ydelsen også. En rentestigning kan også betyde, at boligpriserne falder, mens størrelsen på dit lån forbliver uændret. Det betyder, at din friværdi bliver reduceret.

Lånets løbetid kan være op til 30 år, og du kan vælge op til 10 års afdragsfrihed. Et lån med variabel rente skal rentetilpasses en gang imellem. Du kan selv vælge, hvor lang tid, der skal være imellem. Det kan f.eks. være hvert 3. eller hvert 5. år.

Med et variabelt forrentet lån får du:

  • Mulighed for at låse renten i fx. 3 år eller 5 år.
  • Mulighed for en periode uden afdrag i op til 10 år
  • Mulighed for at afdrage mere på dit lån end ved et fastforrentet lån

 

Fakta om Tilpasningslån

Låntype: Et Tilpasningslån er et variabelt forrentet kontantlån.

Lånets løbetid: 1-30 år

Mulighed for afdragsfrihed: Op til 10 år.

Antal terminer: 4 terminer

Rente: Renten bliver fastsat ved udbetaling og efterfølgende ved hver rentetilpasning. Der er typisk flere rentetilpasninger for et Tilpasningslån i dets løbetid, og renten på lånet er dermed variabel.

Rentetilpasning: Et Tilpasningslån skal jævnligt rentetilpasses. Det skyldes, at de obligationer, der ligger bag lånet, har en kortere løbetid end lånet. Når obligationerne skal udskiftes, bliver lånet rentetilpasset ud fra det aktuelle renteniveau. Du kan vælge, om du f.eks. vil rentetilpasse hvert 3. eller hvert 5 år. Renten bliver typisk højere på lånet, jo længere perioder du vælger imellem rentetilpasningerne. Læs mere om rentetilpasning

Indfrielse: Du kan altid indfri lånet ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Ved selve rentetilpasningen kan du indfri til kurs 100.

Friværdibeskyttelse: I forhold til andre realkreditlån giver Tilpasningslån en beskeden beskyttelse af friværdien. Kursen på Tilpasningslån falder kun i ringe omfang, når renten stiger, og friværdibeskyttelsen er derfor beskeden.

 

Totalkredit

F-kort

Tab 1

F-kort - realkreditlån med variabel rente

Renten bliver fastsat med udgangspunkt i den danske referencerente CITA og et rentetillæg. Renten er fast i 6 måneder ad gangen, og bliver reguleret 1. januar og 1. juli. Rentetillægget bliver fastsat ved åbning af obligationen, og er fast i obligationens løbetid – typisk 3 år ad gangen.

F-kort er normalt det lån, som har den laveste rente og dermed laveste ydelse. Men risikoen ved variabel rente er, at når renten stiger, så stiger ydelsen også. En rentestigning kan også betyde, at boligpriserne falder, mens størrelsen på dit lån forbliver uændret. Det betyder, at din friværdi bliver reduceret.

Lånets løbetid kan være op til 30 år, og du kan vælge op til 10 års afdragsfrihed. Løbetiden på obligationerne bag lånet er kortere end løbetiden på selve lånet. Lånet skal derfor refinansieres undervejs i forløbet – typisk hvert 3 år.

Med F-kort får du:

• Typisk den laveste rente og dermed ydelse
• Mulighed for en periode uden afdrag i op til 10 år
• Et lån med et højere afdrag end ved et fastforrentet lån

 

Fakta om F-kort

Låntype: F-kort er et variabelt forrentet obligationslån

Lånets løbetid: 1-30 år

Mulighed for afdragsfrihed: Op til 10 år

Antal terminer: 4 terminer

Rente: Renten bliver fastsat hvert halve år – 1. januar og 1. juli. Obligationens rentetillæg bliver fastsat ved åbning af obligationen. Der er ikke noget loft over, hvor meget renten kan stige til. Renten kan blive lavere end 0%. Sker det, kommer renteindtægten dig til gode i form af et afdrag på lånet – også hvis dit lån er afdragsfrit. Du skal dog betale skat af renteindtægter, og det betyder, at din ydelse efter skat bliver højere i starten af lånets løbetid. Til gengæld afvikler du dit lån hurtigere, dvs. du over hele lånets løbetid samlet set betaler mindre.

Refinansiering: Obligationerne bag lånet har en løbetid på 1-10 år, og bliver fastsat ved refinansiering.

Indfrielse: Du kan altid indfri lånet ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Ved refinansiering kan du indfri til kurs 100 med 2 måneders varsel.

Friværdibeskyttelse: Lånet har en begrænset friværdibeskyttelse, da kursen på F-kort kun falder i ringe omfang, når renten stiger.

 

Totalkredit

F-kort+ og RenteMax+

Tab 1

Et plus til dig med friværdi i din bolig

F-kort+ og RenteMax+ er nye realkreditlån fra Totalkredit, som giver dig masser af fleksibilitet, hvis du har stor friværdi i din bolig – og en stærk økonomi. Du kan låne op til 75% af din boligs værdi. Og når din bolig er belånt med højst 60%, kan du vælge afdragsfrihed i helt op til 30 år i alt.

F-kort+ og RenteMax+ er til dig, der har stor friværdi, en stærk økonomi og et ønske om at blive boende i mange år.

Du får adgang til:
   •   at vælge afdragsfrihed til og fra
   •   op til 30 år uden afdrag
   •   loft over renten i 5-10 år ad gangen (RenteMax+).

Større økonomisk fleksibilitet
Med et 30-årigt lån kan du blive boende mange år endnu og leve livet, som det passer dig. Måske har du lyst til at nyde livet lidt mere i en periode, spare lidt flere penge op til din pension eller afdrage på dit lån og på den måde spare endnu mere op i boligen? Eller måske har du lyst at gøre noget helt andet, som er vigtigt for dig. Den dag, lånet udløber, skal du betale hele restgælden tilbage, fx ved at optage et nyt lån eller ved at sælge boligen.

Vælg selv, om du vil afdrage

Når lånet er højst 60% af din boligs værdi, kan du hvert kvartal vælge, om du vil eller ikke vil afdrage på lånet. Hvis du ønsker den lavest mulige ydelse, kan du vælge afdragsfrihed i op til 30 år. Og hvis du – lige nu eller senere – vil afdrage, kan du også vælge det. Det er helt op til dig.

Vælg selv, hvor meget du vil afdrage

Hvis du afdrager på dit lån, kan du skrue op og ned for afdragenes størrelse ved at ændre lånets løbetid. Det kan du gøre hvert kvartal, uanset hvor meget du skylder på lånet. Når du forkorter løbetiden, betaler du mere i afdrag, og når du forlænger løbetiden, betaler du mindre. Lånets løbetid er maksimalt 30 år i alt.

Loft over renten
Renten er variabel på de nye lån og typisk lavere end renten på lån med fast rente. Vælger du RenteMax+, kan du få du loft over renten i en aftalt periode, typisk 5 eller 10 år ad gangen. Så ved du præcis, hvor meget renten højst kan stige, og du får mere tryghed i din boligøkonomi.

Kontakt din rådgiver og få mere at vide om dine muligheder med F-kort+ og RenteMax+.

Totalkredit