Logo

Få råd til drømmeboligen med det bedste boliglån

Hvis du går med tanker om køb af bolig eller allerede har fundet drømmeboligen, er det en god ide at komme i banken og få overblik over, hvor meget du kan købe bolig for. Vi hjælper dig med et attraktivt og fleksibelt boliglån.

Boligmøde i banken

  • Sammen med dig regner vi på, hvor meget du har råd til at betale for drømmeboligen.
  • Vi ”klæder dig på” til at gå på ejendomsmarkedet. Det gør vi ved at fortælle dig om boligkøbsprocessen og en lang række andre ting, der har relation til boligkøbet.
  • Vi hjælper dig med at finde det bedste boliglån.

Beregn, hvor meget du kan købe bolig for

Når man drømmer om at købe bolig, er et af de første spørgsmål man typisk stiller sig selv: "Hvad kan jeg egentlig låne?". I nedenstående beregner kan du få en vejledende beregning på, hvor meget du kan købe bolig for.

Bemærk at beregningen kun er vejledende og at den alene tager hensyn til indkomst, opsparing og gæld og ikke til øvrige udgifter man ellers måtte have.

Book et boligmøde i banken for at få en nøjagtig beregning på hvad du kan købe bolig for.

Djurslands Banks boligprodukter

Djurslands Bank har en række attraktive boligprodukter til dig, der ønsker at købe ny bolig.

Prioritetslån kombinerer fordelene ved et traditionelt realkreditlån med fordelene ved et banklån.

Et Prioritetslån er som skræddersyet til at erstatte de realkreditlån, der findes i boligen i forvejen. Dette gælder, hvad enten der er tale om køb af ejendom eller omlægning af bestående lån.

Lånevilkår: Prioritetslån ydes som en fleksibel finansiering af ejerbolig, fritidshus og grund. Prioritetslån er et alternativ til realkreditfinansiering og ydes mod sikkerhed i ejendommen. Prioritetslån fungerer som et banklån med en løbetid på op til 30 år. Det er en forudsætning for lånet, at der foretages en vurdering af ejendommen.

Lånegrænser: Med Prioritetslån kan man låne op til 80 % af bankens vurdering af ejerboligen, 75 % fritidsboligen og 40 % af grunden.

Sikkerhed: Ved etablering af Prioritetslån skal der oprettes ejerpantebrev til banken.

Afdragsprofil: Prioritetslån afvikles over 30 år med mulighed for afdragsfrihed de første 10 år. Prioritetslån forfalder ved salg af ejerbolig, fritidshus eller grund.

Rentesats: Vi tilbyder Prioritetslån med en variabel rente.

Indfrielse: Lånet kan indfries til kurs 100 helt eller delvis før tid.

Omkostninger: Du kan ved henvendelse til banken få oplyst, hvilke omkostninger der beregnes i forbindelse med etablering.

Misligholdelse: Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med lånet vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af lånet kan det opsiges til øjeblikkelig betaling, ligesom der vil påløbe morarenter.

Boliglån ydes som en fleksibel efterfinansiering af ejerboliger og fritidshuse.

Lånegrænser: Med boliglån kan du låne op til 100% af bankens vurdering af ejerboligen eller fritidshuset. Boliglånet skal etableres på minimum 50.000 kr.

Sikkerhed: Ved oprettelsen af et boliglån skal der oprettes et ejerpantebrev med pant i boligen. Det er en forudsætning for lånet, at der foretages en vurdering af ejendommen.

Afdragsprofil: Boliglån afvikles som et annuitetslån med en løbetid på op til 30 år. Boliglån forfalder ved salg af ejerbolig eller fritidshus.

Rentesats: Vi kan tilbyde Boliglån med variabel rente. Du kan få oplyst den aktuelle rentesats her på bankens hjemmeside under priser og ved henvendelse til banken. En variabel rente betyder, at renten kan ændres i lånets løbetid. Ydelsen kan i løbetiden blive højere eller lavere.

Indfrielse: Lånet kan indfries helt eller delvis før tid.

Omkostninger: Du kan ved henvendelse til banken få oplyst, hvilke omkostninger der beregnes i forbindelse med etablering.

Misligholdelse: Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med lånet vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af lånet kan det opsiges til øjeblikkelig betaling, ligesom der vil påløbe morarenter.

Ejendomskredit ydes som en fleksibel finansiering af ejerboliger og fritidshuse. Ejendomskredit er et alternativ til realkreditfinansiering og ydes mod sikkerhed i ejendommen. Ejendomskredit fungerer som en kassekredit med en løbetid på op til 30 år.

Lånegrænser: Med Ejendomskredit kan man låne op til 80% af bankens vurdering af ejerboligen og /eller fritidshuset. Ejendomskredit skal etableres på minimum 100.000 kr.

Sikkerhed: Ved etablering af Ejendomskredit skal der oprettes et ejerpantebrev. Det er en forudsætning for ejendomskreditten, at der foretages en vurdering af ejendommen.

Afdragsprofil: Ejendomskredit afvikles ved en lineær nedskrivning af maksimum over løbetiden - maksimum 30 år. Det er dog muligt at oprette ejendomskreditten med en afdragsfri periode de første 10 år. Ejendomskreditten forfalder ved salg af ejerboligen eller fritidshuset.

Rentesats: Renten på ejendomskreditten er en variabel rente. Du kan få oplyst den aktuelle rentesats her på bankens hjemmeside under priser og ved henvendelse til banken. En variabel rente betyder, at renten kan ændres i ejendomskredittens løbetid. Ydelsen kan i løbetiden blive højere eller lavere.

Indfrielse: Ejendomskreditten kan indfries helt eller delvis før tid.

Omkostninger: Du kan ved henvendelse til banken få oplyst, hvilke omkostninger der beregnes i forbindelse med etablering.

Misligholdelse: Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med ejendomskreditten vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af ejendomskreditten kan denne opsiges til øjeblikkelig betaling, ligesom der vil påløbe morarenter.

En byggekredit er en midlertidig finansiering, som erstattes af realkreditlån eller Prioritetslån, når dit byggeri er færdigt. Byggekreditten dækker de udgifter, du har i byggeperioden. Byggekredittens størrelse og den endelig finansiering aftales inden byggeriet sættes i gang.

Lånevilkår: En byggekredit fungerer som en kassekredit. Når du vælger en byggekredit, skal du ikke betale ydelse på finansieringen, før byggeriet er færdigt. Byggekreditten løber, fra byggeriet går i gang, til det kan færdigmeldes. Når byggeriet er færdigt, indfries byggekreditten med anden finansiering.

Lånegrænser: Der kan lånes til alle udgifter i forbindelse med projektet, f.eks. grund, byggemodning, projektering, opførelse og finansiering.

Løbetid: Byggekreditten løber så længe byggeriet står på, dog maksimalt i 2 år.
Sikkerhed: Ved etablering af byggekredit oprettes der ejerpantebrev til banken. Det er en forudsætning for byggekreditten, at der foretages en vurdering af projektet.

Udbetaling: Byggekreditten udbetales i aftalte rater, efterhånden som byggeriet skrider frem.

Rentesats: Vi tilbyder byggekredit med en variabel rente. Du betaler alene rente af et beløb, du har hævet på kontoen i byggeperioden. En variabel rente betyder, at renten kan ændres i byggekredittens løbetid. Det kan betyde, at indfrielsesbeløbet kan blive højere eller lavere.

Indfrielse: Byggekreditten kan indfries helt eller delvis før tid.

Omkostninger: Du kan ved henvendelse til banken få oplyst, hvilke omkostninger der beregnes i forbindelse med etablering. Den betalte stiftelsesprovision kan du få fradrag for i skat.

Misligholdelse: Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med byggekreditten vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af byggekreditten kan denne opsiges til øjeblikkelig betaling, ligesom der vil påløbe morarenter.

Et Andelsboliglån er en fleksibel og primær finansiering af din andelsbolig.

Lånegrænser: Du kan låne op til 100% af andelsbevisets værdi.

Sikkerhed: Andelsboliglånet ydes mod sikkerhed i andelsbeviset.

Afdragsprofil: Vælg en afvikling af lånet, der passer til din økonomi. Du kan udskyde afdragene på lånet i op til 10 år.

Indfrielse: Andelsboliglånet kan indfries helt eller delvis før tid.

Løbetid: Andelsboliglånet har en løbetid på op til 30 år.

Rentesats: Renten er variabel, hvilket betyder, at renten kan ændres i andelsboliglånets løbetid. Ydelsen kan i løbetiden blive højere eller lavere.

Misligholdelse: Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med andelsboliglånet vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af andelsboliglånet kan det opsiges til øjeblikkelig betaling, ligesom der vil påløbe morarenter.

Se gældende satser her.

Du kan få en del af finansieringen af din andelsbolig som en Andelsboligkredit.

 

En Andelsboligkredit er en fleksibel og primær finansiering af din andelsbolig.

Lånegrænser: Lån op til 100% af andelsbevisets værdi.

Sikkerhed: Andelsboligkreditten ydes mod sikkerhed i andelsbeviset.

Afdragsprofil: Vælg en afvikling af kreditten, der passer til din økonomi.

Indfrielse: Andelsboligkreditten kan indfries helt eller delvis før tid.

Løbetid: Løbetid i op til 30 år.

Rentesats: Lav variabel rente. En variabel rente betyder, at renten kan ændres i andelsboligkredittens løbetid. Ydelsen kan i løbetiden blive højere eller lavere.

Misligholdelse: Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med andelsboligkreditten vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af andelsboligkreditten kan denne opsiges til øjeblikkelig betaling, ligesom der vil påløbe morarenter.

Se gældende satser på her.

Kolonihavelån er til dig, der vil have hus i kolonihaven.

Et Kolonihavelån er som skræddersyet til at finansiere det hus, du bygger i din kolonihave. Selvom du kun er lejer af grunden, kan du låne op til 100% af Kolonihavehusets værdi.

Lånevilkår: Kolonihavelån ydes op til 100% af Kolonihavehusets værdi. Du kan låne op til 700.000 kr. Kolonihavelånet er et banklån med en løbetid på op til 20 år (dog max. lejekontraktens løbetid). Det er en forudsætning for lånet, at du har en vurdering af Kolonihavehuset.

Lånegrænser: Du kan låne op til 100% af Kolonihavehusets værdi. Mindste størrelse på Kolonihavelånet er 50.000 kr.

Sikkerhed: Ved etablering af Kolonihavelånet skal der oprettes et ejerpantebrev til banken.

Afdragsprofil: Kolonihavelånet afvikles over max. 20 år, dog max. lejekontraktens løbetid. Kolonihavelånet forfalder til fuld indfrielse ved salg.

Rentesats: Vi tilbyder Kolonihavelånet med en variabel rente. Du kan få oplyst de aktuelle rentesatser her på hjemmesiden under priser og ved henvendelse til banken. Den endelige rentesats fastsættes i bankens tilbud til dig. En variabel rente betyder, at renten kan ændres i lånets løbetid. Ydelsen kan i løbetiden blive højere eller lavere.

Indfrielse: Lånet kan indfries helt eller delvis før tid.

Omkostninger: Du kan ved henvendelse til banken få oplyst, hvilke omkostninger der beregnes i forbindelse med etablering.

Misligholdelse: Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med lånet vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af lånet kan det opsiges til øjeblikkelig betaling, ligesom der vil påløbe morarenter.