Logo

Finansøkonom i Djurslands Bank

Bliv finansøkonom i Djurslands Bank - vi har prøvet det før, og vi gør det gerne igen.

Din vej ind i banken

Et typisk forløb for dig som finansøkonom i Djurslands Bank er, at du starter i praktik hos os. Praktikken varer ca. 3 måneder og er placeret i perioden januar-marts. I slutningen af praktikken evaluerer vi forløbet sammen og finder ud af, om der er grobund for et yderligere samarbejde. Herefter fortsætter du som vikar hos os, mens du færdiggør dit finansøkonom-studie. Og til august starter du som Finanstrainee.

Læs mere om udvikling og uddannelse, banken som arbejdsplads og økonomi under forløbet.

Finansøkonomer til praktik

Er du klar til at prøve kræfter med en stærk lokalbank i vækst? Vil du være praktikant i en virksomhed, som vægter din faglige og personlige udvikling? Og ønsker du et praktikophold, som er alsidigt og udfordrende? Hvis ja, så er et praktikophold i Djurslands Bank helt sikkert noget for dig!

Praktik 2025

Er du klar til at prøve kræfter med en stærk lokalbank i vækst? Vil du være praktikant i en virksomhed, som vægter din faglige og personlige udvikling? Og ønsker du et praktikophold, som er alsidigt og udfordrende? Hvis ja, så er et praktikophold i Djurslands Bank helt sikkert noget for dig! Vi søger nu finansøkonomer til praktik i 2025.

 

Ansvar fra dag ét

Klar til at tage fat? Vi har både små og store udfordringer klar til dig.

img

Allerede i praktik-forløbet og i vikarperioden vil du stille og roligt få ansvar for dine egne opgaver. I trainee-perioden vokser ansvaret endnu mere – du er en del af teamet i afdelingen og har sammen med dine kolleger ansvaret for, at teamet når sine mål.

Når du selv er klar til det, vil du så småt begynde at få dine egne kunder og holde kundemøder selv – selvfølgelig med opbakning og sparring fra dit team. I Djurslands Bank tror vi nemlig på, at man lærer bedst ved selv at prøve i praksis – det gælder både i systemerne og over for kunderne.

 

Et år med fuld fart frem – og med fokus på netop din udvikling

Tæt samarbejde mellem dig og din afdeling

Trainee-forløbet omfatter rigtig meget læring i praksis – primært i din egen afdeling, men også via uddannelsesdage hos nogle af bankens specialist-funktioner på Hovedkontoret. Samtidig følger du en finanstrainee-uddannelse, som finder sted i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter. Du er i skole ca. 17 dage fordelt over året og afslutter uddannelsen med en eksamen.

For at sikre at dagligdagen i afdelingen og de ting, du lærer på skolen, går op i en højere enhed, får du tilknyttet en fast mentor i afdelingen. En mentor som har fokus på netop din udvikling. Samtidig vil du flere gange i løbet af traineeperioden deltage i trainee-udviklingssamtaler med din mentor og din nærmeste leder. Endelig har du også en uddannelsesansvarlig i bankens HR-afdeling, som koordinerer hele din uddannelse og følger op på, at din udvikling går den rigtige vej.

Vi holder hånd om din fortsatte udvikling

Efter endt traineeforløb vil du få mulighed for at videreuddanne dig. Du gennemgår blandt andet uddannelsen ”Den Kompetente Rådgiver” via Finanssektorens Uddannelsescenter, der gør dig i stand til at arbejde professionelt som finansrådgiver.

Din uddannelse som Finansøkonom giver adgang til HD 2. del i finansiel rådgivning. Hvis du selv ønsker at gennemføre denne uddannelse, vil vi både finansiere dit studium og give dig opbakning til at gennemføre det.

 

Din arbejdsplads

Vi vægter trivsel, arbejdsglæde og fællesskab.

Trivsel og arbejdsglæde

I banken har vi en høj trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne. Vi er et bundsolidt pengeinstitut med gode nøgletal, som vækster med nye afdelinger og kunder. Du bliver en del af virksomhed, som vægter din personlige og faglige udvikling, og du kan samtidig forvente et uddannelsesforløb, som er både velstruktureret og udfordrende.

En af bankens målsætninger er, at vi møder udfordringer med et smil, at vi alle bidrager til en god stemning og skaber resultaterne i fællesskab. Det betyder, at du aldrig behøver at være alene med udfordringerne, og at du kan få den støtte og vejledning, du har behov for. Du bliver altså en del af virksomhed, som er præget af holdhånd, og hvor medarbejderne i det enkelte team løfter i flok og sammen skaber de gode resultater.

UngBank – også et socialt netværk på tværs

I Djurslands Bank har vi en bank i banken, som vi kalder UngBank. Det er her, vi samler rådgivningen af vores unge kunder og de gode erfaringer med både at tiltrække og fastholde bankens unge kunder. Som praktikant og senere trainee bliver du en del af UngBank-teamets unikke fællesskab, som går på tværs af bankens unge medarbejdere. Geografisk er UngBank-rådgiverne placeret i Grenaa, Randers, Aarhus og Risskov, men vi mødes på tværs; både fysisk og virtuelt.

 

Din økonomi 

Praktikperioden - en investering i din fremtid.

Under praktikken får du SU, men ingen løn af banken. Du skal se praktikperioden som en investering i din fremtid. En investering, der er givet godt ud, fordi du i praktikken forhåbentlig bliver klogere på, hvad du vil arbejde med fremadrettet. Men også fordi det oftest er blandt vores praktikanter, at vi sætter holdet af trainees.

I vikar-perioden får du selvfølgelig løn, ligesom du får i ethvert andet studiejob. Fordelen ved vikarjobbet hos os er dog, at du tilegner dig relevant erhvervserfaring og fortsætter med at udvikle dine kompetencer indenfor bankens systemer, produkter mv.

 

I trainee-perioden får du også løn. Herudover får du de samme favorable medarbejdervilkår som alle øvrige medarbejdere i banken. Det er f.eks. en pensionsordning, sundhedsordning og tandforsikring.