Logo

Spare op? Allerede?

Du er måske lige blevet færdig med din uddannelse og er klar til at erobre arbejdsmarkedet. Har du tænkt på, at der også følger en pensionsordning med den første lønseddel?

Lige kommet ind på arbejdsmarkedet?

Måske er du lige er startet i dit første job. Kan det så passe, at du allerede nu skal forholde dig til, hvordan økonomien ser ud, når du engang forlader arbejdsmarkedet igen? Er det ikke bare noget, der kører af sig selv?

Det kan vi svare både ja og nej til. Når du modtager din første løn, følger der sandsynligvis en tvungen pensionsordning med i købet. Men det er ikke sikkert, at den dækker dine behov.

Hvis ikke, er der faktisk en del, du kan gøre, f.eks.

  • starte din pensionsopsparing i god tid
  • indsætte et højere beløb på din opsparing
  • selv styre dine pensionsinvesteringer

Hvad skal du så se efter i din pensionsordning?

En pensionsordning består af en opsparing og personforsikringer. Opsparingen skal du leve af, når du går på pension. Personforsikringerne sikrer dig en god økonomi ved sygdom - sikrer din familie, hvis du dør.

Du bør kigge efter...

Levestandard: Hvor mange penge skal der være, når du engang ikke ønsker at arbejde længere?
Forsikringer: Hvordan er du dækket, hvis du bliver syg, og hvad sker der med din opsparing, hvis du dør?
Investering: Hvordan er din risikovillighed? Foretrækker du sikre investeringer, hvor afkastet typisk er lavt, eller tør du satse på store afkast, hvor der i perioder kan være risiko for tab?

Få mere at vide om pensionsopsparing
Få mere at vide om personforsikring

Hvad kan du selv gøre

Der findes ikke et entydigt svar på, hvordan du i sidste ende får den bedst mulige pensionsopsparing, men her er nogle tip til, hvad du selv kan gøre.

Start din opsparing i god tid

Måske synes du, at det er lidt underligt allerede nu at tænke på, hvordan dit seniorliv skal være. Men det kan du faktisk allerede nu tage en beslutning om. Et rigtig godt råd er at starte med at spare op i en ung alder, så du kan lægge lidt til side over en lang periode. Dermed mærker du ikke så meget til, at du skal undvære et månedligt beløb til pension.

Sparer du nok op?

Det er ikke ikke sikkert, at din pensionsordning via jobbet er høj nok til at dække dine behov, når du går på pension. På PensionsInfo.dk kan du beregne, hvor meget du skal indbetale for at få den økonomi, du ønsker.

Hold øje med dine pensionsinvesteringer

Din pensionsopsparing er investeret i aktier og obligationer, som pensionsselskaberne optimerer for dig. Du har dog mulighed for selv at beslutte, hvor stor en andel af din opsparing skal investeres i henholdsvis aktier og obligationer. Hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre, afhænger af mange faktorer. Din alder, risikovillighed og udviklingen på investeringsmarkedet har stor betydning.

Hvorfor er banken en god sparringspartner?

Det er meget vigtigt, at du sætter dig rigtig godt ind i, hvilken betydning de valg, du træffer nu, har for dig, den dag du skal på pension. Hvis du synes, at det lyder kompliceret, er der hjælp at hente i banken. Din personlige rådgiver kan besvare dine spørgsmål og sammensætte din pension, så den passer til dig.

Hvad nu, hvis du skifter job?

Det er ikke usædvanligt at skifte arbejde i løbet af sin karriere. Det betyder så, at du måske får pensionsordninger i flere pensionsselskaber. Ofte vil det hjælpe dig at få samlet dine ordninger ét sted. Dermed sparer du omkostninger og får et bedre overblik.

Overblik over et kompliceret emne

Hvordan er din pension egentlig skruet sammen? Log dig på Pensionsinfo med MitID og se pensioner og forsikringer.

Hvad nu, hvis det uventede sker?

Det kan føles uvirkeligt at forholde sig til sygdomme og ulykker, du forhåbentlig aldrig rammes af. Men det er alligevel en god idé at gøre op med dig selv, hvordan økonomien skal se ud, hvis der sker dig noget.

"Jeg bliver da ikke syg"

Personforsikringer hører i høj grad til den type forsikringer, man håber aldrig at få brug for. Alligevel er det vigtigt at tage stilling til, hvordan din økonomi skal se ud, hvis du ikke længere er i stand til at arbejde.

Du skal beslutte dig, mens du er rask

Vi er sjældent forberedte på sygdom og ulykker, men hvis først du bliver ramt, er det for sent at sikre dig en god levestandard. Forsikringer, der dækker ved sygdom, skal tegnes, mens du har helbred til det.

"Jeg lever da evigt"

Vi ved selvfølgelig, at vi ikke lever evigt, selv om det kan føles sådan, når man er ung. Selv om vi har en høj levealder i Danmark, risikerer vi at blive ramt af sygdom og død.

Har du en livsforsikring?

Du kan tegne en livsforsikring, der udbetales til dine efterladte, hvis du dør.

Måske har du fælles økonomi og bor sammen med din kæreste. Så har I en risiko for at skulle sælge boligen eller på anden vis stå rigtig dårligt, hvis en af jer dør. I bør overveje, om I skal sikre hinanden yderligere med en livsforsikring.