Som privatkunde kan du som en særlig fordel få Bonusrente

Som privatkunde i Djurslands Bank kan du blive godtgjort for negativ rente. Vi kalder det Bonusrente. Læs mere om renteændring for privatkunders almindelige indlånskonti, om negativ rente og om Bonusrente.

Djurslands Bank ændrede med virkning fra 20. marts 2020 indlånsrenten på privatkunders almindelige indlånskonti til minus 0,60% p.a. Renteændringen sker af forretningsmæssige årsager og er en konsekvens af det vedvarende lave rentemiljø med negative markedsrenter.

Og hvad betyder negativ rente for dig? Hvis du samlet har under 300.000 kr. på almindelige indlånskonti i banken og har NemKonto og et kundekoncept* i Djurslands Bank, så kommer du reelt ikke til at mærke noget økonomisk. Det samme gælder, hvis du har din NemKonto i banken uden kundekoncept – her er grænsen 150.000 kr.

Forklaringen er denne: Som privatkunde i Djurslands Bank bliver du, hvis du tilhører en af ovenstående grupper, godtgjort for negativ rente op til beløbsgrænsen (se ovenfor). Vi kalder det Bonusrente.
Godtgørelsen bliver som udgangspunkt indbetalt på din NemKonto, og du vil kunne se Bonusrente-opgørelsen i din NetBank/MobilBank.

Pensionskonto, Aktiesparekonto og UngPlus Studiekonto er ikke omfattet af Bonusrente.

Har du spørgsmål til renteændringen, eller ønsker du at drøfte alternative muligheder for placering af dit indestående, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål i spørgsmål/svar nederst på siden.
* VærdiPlus-, UngPlus-, Private Banking-kunder eller kunder omfattet af bankens Partnerkoncept.


Bemærk følgende beløbsgrænser for Bonusrente:


Kundekoncept* og NemKonto i Djurslands Bank
NemKonto i Djurslands Bank

300.000 kr.
150.000 kr.
* VærdiPlus-, UngPlus-, Private Banking-kunder eller kunder omfattet af bankens Partnerkoncept.

Vilkårene for Bonusrente er gældende indtil videre og kan til enhver tid ændres af Djurslands Bank med 1 måneds varsel.
Kunderne vil blive informeret på samme måde som ved renteændringer i henhold til bankens Almindelige forretningsbetingelser. Gældende og fremtidige priser kan ses her.


Du kan i ovenstående video se, hvad negativ rente og Bonusrente betyder for dig, som er kunde i Djurslands Bank. Du kan også hente denne pdf om Bonusrente, som er gældende for perioden efter 20. juni 2020.

Spørgsmål og svar om Bonusrente

Her kan du læse svarene på de mest stillede spørgsmål om Bonusrente.

 • Hvorfor indfører Djurslands Bank negativ rente på indlån?
  Danske pengeinstitutter modtager flere penge i indlån fra kunderne, end vi kan låne ud. Da vi skal betale en negativ rente, når vi sætter penge ind på vores konto i Nationalbanken, så betaler vi også negativ rente – p.t. på minus 0,60% p.a.

  Køb af obligationer sker i dag ligeledes til negativ rente.

  Da vores kunder indtil i dag har fået en rente på 0% p.a., så har vi hidtil valgt at leve med dette underskud, men det er klart, at underskud naturligvis er uholdbart i længden.

  Med et kraftigt stigende indlån i banken, yderligere rentesænkning og en meget ringe udsigt til at renteniveauet vil stige, tilpasser vi os markedet og indfører negativ rente.
 • Hvordan ved jeg, om jeg skal betale negative renter?
  Alle bankens kunder over 18 år skal som udgangspunkt betale negative renter.

  Har du din NemKonto i banken, og har du et kundekoncept i banken (VærdiPlus-kunde, UngPlus-kunde, Private Banking-kunde eller kunde omfattet af bankens Partnerkoncept), giver vi dig en særlig fordel i form af Bonusrente. Det betyder, at vi friholder dig for et samlet indestående op til 300.000 kr. (beløbsgrænse efter 20. juni 2020). Dette gælder pr. CPR-nummer.

  Har du din NemKonto i banken men ingen kundekoncept giver vi dig også en særlig fordel i form af Bonusrente. Her friholder vi dig for et samlet indestående op til 150.000 kr. (beløbsgrænse efter 20. juni 2020). Dette gælder pr. CPR-nummer.

  Alle bankens kunder modtog et varslingsbrev i starten af februar.

  Video: Bliv klogere på Bonusrente – se video her på siden.
 • Hvorfor skal jeg betale negativ rente fra 0 kroner?
  Har du ikke din NemKonto i Djurslands Bank, skal du betale negativ rente af dit indestående fra 0 kroner. Det skal du fordi, at du ikke betragtes som helkunde i banken. Flytter du din NemKonto til Djurslands Bank, så vil der være en friholdelsesgrænse, afhængig af hvilke konti du flytter til os.
 • Hvad gælder for børn og unge under 18 år?
  Børn og unge under 18 år skal ikke betale negativ rente.
 • Hvornår opkræver banken negativ rente for første gang?
  Tilskrivning af negative renter sker hvert kvartal. Første tilskrivning af negative renter vil ske mandag 22. juni 2020 (med valør 20. juni).

  Godtgørelsen af Bonusrente sker første gang 24. juni 2020 (med valør 20. juni).


 • Hvorfor kommer de negative renter først nu?
  Negativ rente er ikke et forbigående fænomen, og rentepresset er steget yderligere i 2019. Nationalbankens indskudsrentebevis har i over 10 år ligget under pengeinstitutternes indlånsrente og har siden 2012 været negativ (med undtagelse af en periode fra april til september 2014, hvor den var på +0,2 procent).

  Der er udsigt til, at det fortsætter i lang tid endnu, og vi har derfor taget konsekvensen og indfører negativ rente med virkning fra 20. marts 2020.
 • Er det nødvendigt, at banken opkræver negativ rente på indlån?
  Bankens omkostninger til forskellige lovbestemte krav og opgaver, blandt andet stigende udgifter til en række compliancemæssige opgaver samt en øget hvidvaskkontrol betyder stigende omkostninger for Djurslands Bank. Omkostninger der betyder, at vi alt andet lige tjener mindre.

  Samtidig presser den lave rente bankens traditionelle kerneforretning. Rentemarginalen (forskellen mellem ind- og udlånsrente) er snævret kraftigt ind de senere år. Det skyldes også, at Djurslands Bank selv betaler negativ rente på minus 0,60% p.a. af de penge, som vi sætter ind i Nationalbanken.
 • Er der bankkonti, som er fritaget for negativ rente?
  En række konti i Djurslands Bank er fritaget for renteændringen; herunder konti til børn og unge.
 • Skal jeg også betale negativ rente på min pensionskonto?
  Djurslands Bank indførte med virkning fra 1. februar 2020 negative renter på kontant indestående over 25.000 kroner pr. pensionskonto. Hvis du har et større kontant indestående på din pensionskonto, vil vi opfordre dig til at kontakte din rådgiver for at drøfte muligheder for alternative placeringer, eksempelvis i pensionspuljer eller værdipapirer.
 • Hvordan er reglerne for fælleskonti?
  Har du en fælleskonto med en person, så skal I begge betale negative renter af halvdelen af de penge, I har stående på kontoen. Hvis du er berettiget til Bonusrente (se info andet sted på siden), vil din halvdel blive indsat på din NemKonto. Hvis I begge er berettiget til Bonusrente, så vil denne blive indsat på jeres NemKonti med en fordeling 50/50.
 • Vil unge mellem 18 og 21 år som har en børneopsparing eller barnebarnskonto skulle betale negativ rente?
  Der vil ikke blive opkrævet negativ rente på en børneopsparing eller en barnebarnskonto. Dette gælder også selvom ejeren er mellem 18 og 21 år.
 • Svarer den tilskrevne negative rente med det beløb, jeg ser på min konto?
  Beløbet er ikke nødvendigvis det samme. Det skyldes, at når der tilskrives rente på din konto, så sker det i en samlet postering: Det betyder, at positiv rente for indlån, negativ rente og overtræksrente modregnes hinanden og tilskrives i ét beløb.

Hvad er alternativet til kontant indestående?

Hvis du ønsker at investere en del af dit kontante indestående, opfordrer vi dig til at tage en snak med din rådgiver om mulighederne. Vi vil rigtigt gerne hjælpe dig med at finde den løsning, der passer til dig.

Book et investeringsmøde

Send

Felter er obligatoriske og skal udfyldes.