Som privatkunde kan du som en særlig fordel få Bonusrente

Som privatkunde i Djurslands Bank kan du blive godtgjort for negativ rente. Vi kalder det Bonusrente. Læs mere om negativ rente og om Bonusrente, som er en særlig fordel i Djurslands Bank. Bemærk at Bonusrente bliver indbetalt på din NemKonto få dage efter, at de negative renter er trukket fra dine konti. Det sker en gang i kvartalet.

Bonusrente er ophørt pr. 20. september 2022. Vi henviser til rentenota udsendt 22. september.
Djurslands Bank har forhøjet den generelle variable indlånssats med 0,50 procentpoint fra 1. september 2022.

Negative renter er en konsekvens af det vedvarende lave rentemiljø med negative markedsrenter. I Djurslands Bank er indlånsrenten på privatkunders almindelige indlånskonti minus 0,20% p.a.


Men hvad betyder negativ rente for dig? Hvis du samlet har under 100.000 kr. på almindelige indlånskonti og har NemKonto i banken, så kommer du reelt ikke til at mærke noget økonomisk.

Forklaringen er denne: Som privatkunde med NemKonto i Djurslands Bank bliver du godtgjort for negativ rente op til beløbsgrænsen på 100.000 kroner. Vi kalder det Bonusrente.

Godtgørelsen bliver som udgangspunkt indbetalt på din NemKonto, og du vil kunne se Bonusrente-opgørelsen i din NetBank/MobilBank.

Pensionskonto, Aktiesparekonto og UngPlus Studiekonto er ikke omfattet af Bonusrente.

Har du spørgsmål til renteændringen, eller ønsker du at drøfte alternative muligheder for placering af dit indestående, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål i spørgsmål/svar nederst på siden.


Beløbsgrænse for at få Bonusrente:


Privatkunde med NemKonto i Djurslands Bank

100.000 kr.

Vilkårene for Bonusrente er gældende indtil videre og kan til enhver tid ændres af Djurslands Bank med 1 måneds varsel.
Kunderne vil blive informeret på samme måde som ved renteændringer i henhold til bankens Almindelige forretningsbetingelser. Gældende og fremtidige priser kan ses her.


Du kan i ovenstående video se, hvad negativ rente og Bonusrente betyder for dig, som er kunde i Djurslands Bank. Beregningerne i videoen er et eksempel på udregning af Bonusrente og ikke nødvendigvis den gældende rente.

Spørgsmål og svar om Bonusrente

Her kan du læse svarene på de mest stillede spørgsmål om Bonusrente.

 • Hvorfor har Djurslands Bank indført negativ rente på indlån?
  Danske pengeinstitutter modtager flere penge i indlån fra kunderne, end vi kan låne ud. Disse penge sætter vi ind på vores konto i Nationalbanken og betaler også negativ rente af disse.

  Køb af obligationer sker i dag ligeledes til negativ rente.

  Med et kraftigt stigende indlån i banken, yderligere rentesænkning og en meget ringe udsigt til at renteniveauet vil stige, har vi tilpasset os markedet og indført negativ rente.
 • Hvordan ved jeg, om jeg skal betale negative renter?
  Alle bankens kunder over 18 år skal som udgangspunkt betale negative renter.

  Har du din NemKonto i banken, giver vi dig en særlig fordel i form af Bonusrente. Det betyder, at vi friholder dig for et samlet indestående op til 100.000 kr. Dette gælder pr. CPR-nummer. 

  Video: Bliv klogere på Bonusrente – se video her på siden.
 • Hvorfor skal jeg betale negativ rente fra 0 kroner?
  Har du ikke din NemKonto i Djurslands Bank, skal du betale negativ rente af dit indestående fra 0 kroner. Det skal du fordi, at du ikke betragtes som helkunde i banken. Flytter du din NemKonto til Djurslands Bank, så vil der være en friholdelsesgrænse, afhængig af hvilke konti du flytter til os.
 • Hvad gælder for børn og unge under 18 år?
  Børn og unge under 18 år skal ikke betale negativ rente.
 • Hvornår opkræver banken negativ rente?

  Tilskrivning af negative renter sker hvert kvartal: 20. marts, 20. juni, 20. september og 20. december.
  Godtgørelsen af Bonusrente sker få dage efter med valør på ovenstående datoer.

 • Er det nødvendigt, at banken opkræver negativ rente på indlån?

  Bankens omkostninger til forskellige lovbestemte krav og opgaver, blandt andet stigende udgifter til en række compliancemæssige opgaver samt en øget hvidvaskkontrol betyder stigende omkostninger for Djurslands Bank. Omkostninger der betyder, at vi alt andet lige tjener mindre.

  Samtidig presser den lave rente bankens traditionelle kerneforretning. Rentemarginalen (forskellen mellem ind- og udlånsrente) er snævret kraftigt ind de senere år. Det skyldes også, at Djurslands Bank selv betaler negativ rente på minus 0,60% p.a. af de penge, som vi sætter ind i Nationalbanken.

 • Er der bankkonti, som er fritaget for negativ rente?

  En række konti i Djurslands Bank er fritaget for renteændringen; herunder konti til børn og unge.

 • Skal jeg også betale negativ rente på min pensionskonto?

  Djurslands Bank indførte med virkning fra 1. februar 2020 negative renter på kontant indestående over 25.000 kroner pr. pensionskonto. Hvis du har et større kontant indestående på din pensionskonto, vil vi opfordre dig til at kontakte din rådgiver for at drøfte muligheder for alternative placeringer, eksempelvis i pensionspuljer eller værdipapirer.

 • Hvordan er reglerne for fælleskonti?

  Har du en fælleskonto med en person, så skal I begge betale negative renter af halvdelen af de penge, I har stående på kontoen. Hvis du er berettiget til Bonusrente (se info andet sted på siden), vil din halvdel blive indsat på din NemKonto. Hvis I begge er berettiget til Bonusrente, så vil denne blive indsat på jeres NemKonti med en fordeling 50/50.

 • Vil unge mellem 18 og 21 år som har en børneopsparing eller barnebarnskonto skulle betale negativ rente?

  Der vil ikke blive opkrævet negativ rente på en børneopsparing eller en barnebarnskonto. Dette gælder også selvom ejeren er mellem 18 og 21 år.

 • Svarer den tilskrevne negative rente med det beløb, jeg ser på min konto?
  Beløbet er ikke nødvendigvis det samme. Det skyldes, at når der tilskrives rente på din konto, så sker det i en samlet postering: Det betyder, at positiv rente for indlån, negativ rente og overtræksrente modregnes hinanden og tilskrives i ét beløb.

Hvad er alternativet til kontant indestående?

Hvis du ønsker at investere en del af dit kontante indestående, opfordrer vi dig til at tage en snak med din rådgiver om mulighederne. Vi vil rigtigt gerne hjælpe dig med at finde den løsning, der passer til dig.

Negative renter er efterhånden blevet en realitet for mange danskere, som betaler for at have penge stående i banken.

Det har fået mange til at tænke over, hvordan de kan få mere ud af deres opsparing. Her kan investering kan være en mulighed.

Læs mere om at optimere værdien af din opsparing eller se med, når seniorkonsulent Miguel Torrandell giver en introduktion til investering, og hvad du bør være opmærksom, inden du går i gang med at investere.

Book et investeringsmøde

Send

Felter er obligatoriske og skal udfyldes.