Logo

Halvårsregnskab: God bankdrift trods corona-udfordringer

5. August 2020

Djurslands Bank har offentliggjort et halvårsresultat, som bærer præg af den igangværende coronakrise. Med et resultat før skat på 17,9 mio. kr. og en gennemsnitlig egenkapitalforrentning på 3,2% er resultatet, efter omstændighederne, generelt tilfredsstillende. På positivlisten tæller en høj boligaktivitet og en pæn tilgang af privatkunder.

Bankens 2. kvartal vil nok gå over i historien, som et af de mindst forudsigelige. Med en verdensomspændende coronapandemi, nedlukning af samfundet i en lang periode og en generel usikkerhed, er der ingen tvivl om, at det også påvirker Djurslands Banks halvårsregnskab i negativ retning.

- Bankens basisresultat, altså den egentlige bankdrift, er realiseret med 55,6 mio. kr., hvilket svarer til det samme høje niveau som i 2019. Men coronakrisen har i særdeleshed påvirket bankens resultater på nedskrivninger og kursreguleringer, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen og fortsætter:
- Vi har i banken reserveret cirka 50 mio. kr. til at imødegå konsekvenserne af coronakrisen, og det er klart, at det påvirker bankens samlede resultat. Vi er i bankens ledelse glade for, at vi trods alt kommer ud med et positivt resultat for 1. halvår på 17,9 mio. kr. før skat. Det er et generelt tilfredsstillende halvårsresultat men dog påvirket af negative forventninger som følge af coronakrisen.

Resultatet af bankdriften skyldes først og fremmest en høj aktivitet på boligområdet, hvor konverteringer og boligkøb fortsat fylder meget på rådgivernes opgavelister.

- Jeg er meget stolt over, at vi har formået at opretholde et højt aktivitetsniveau til trods for ændrede arbejdsforhold for mange af bankens medarbejdere specielt i den periode, hvor landet mere eller mindre lukkede ned. Vores kunder har også været utroligt gode til at omstille sig, og det viser jo med al tydelighed, at man sagtens kan mødes med sin rådgiver via et videolink. Nu er vi selvfølgelig helt klar til at tage imod kunderne i banken igen, men videomøder er et godt supplement til det fysiske møde – en mulighed, som er kommet for at blive, mener bankdirektøren.

Kundetilgang og negativ rente

Djurslands Bank har trods kriseperioden oplevet en fortsat tilgang af både privat- og erhvervskunder; en tilgang som ligger over det niveau, som man kunne forvente i denne periode. Når det gælder erhvervsområdet, så bærer regnskabet præg af, at trods kundetilgang så falder udlånet til erhvervsvirksomheder, fortæller bankdirektøren.

- Interessen for at blive kunde i Djurslands Bank er stabil, hvilket naturligvis er meget glædeligt og med til at sikre os nye forretninger. Jeg vil heller ikke undlade at nævne, at det har stor betydning for bankens halvårsresultat, at vi nu kan se effekten af negativ rente for privatkunder. Vi har dog valgt fortsat at friholde bankens helkunder for mellem 150.000 og 300.000 kr. på deres almindelige indlånskonti, så der er fortsat rigtigt mange, som ikke bliver belastet af negativ rente.

Forventningerne til bankens resultat for hele 2020 er uændrede og ligger på 30-45 mio. kr. før skat. Årsresultatet forventes dog, med baggrund i 2. kvartals resultater, at ende i den øvre ende af dette spænd.

Læs mere om bankens regnskab her, eller læs halvårsrapporten.