Logo

Halvårsrapport 2020

5. August 2020

Et generelt tilfredsstillende halvårsresultat – men påvirket af negative forventninger som følge af coronakrisen.

Resultatet før skat for 1. halvår 2020 udgør 17,9 mio. kr., hvilket er 62,9 mio. kr. lavere end samme periode i 2019 (80,9 mio. kr.).

Bankens basisresultat er realiseret på samme høje niveau som i 2019. Baggrunden for tilbagegangen i resultat før skat kan primært henføres til coronakrisens økonomiske indvirkning på bankens nedskrivninger og kursreguleringer for 1. halvår.

  • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 55,6 mio. kr., svarende til et mindre fald på 0,7 mio. kr. (-1,3%) i forhold til 1. halvår 2019.
  • En samlet negativ kursregulering på -2,6 mio. kr., som følge af negative kursreguleringer fra obligationer, mens sektoraktier og valuta bidrager med et positivt afkast.
  • Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 35,1 mio. kr. Heraf vedrører 28,5 mio. kr. ledelsesmæssige skøn vedrørende coronakrisen.
  • Bankens samlede udlån, indlån (inkl. puljer) og garantier pr. 30 juni 2020 udgør 15,9 mia. kr. og er steget med 266 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2019, svarende til en stigning på 1,7%.
  • Fald i udlån fra ultimo juni 2019 til ultimo juni 2020 på 11,7%. Fald i gennemsnitligt udlån på 7,7%.
  • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo juni 2019 til ultimo juni 2020 på 6,5%. Vækst i gennemsnitligt indlån på 5,4%.
  • Kapitalprocent på 20,5% - Regulatoriske kapitalkrav opgjort til 13,8% svarende til en overdækning på 6,7%.
  • Med baggrund i en fortsat meget betydelig usikkerhed i de økonomiske udsigter for 2. halvår, fastholder banken sin tidligere udmeldte resultatforventning på
    30-45 mio.kr. - dog med den præcisering, at banken med baggrund i 2. kvartals resultater, forventer at realisere resultatet i den øverste del af spændet.

For uddybende kommentarer henvises til halvårsrapporten.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.