Logo

Halvårsregnskab: Et udfordrende halvår lander med et godt resultat.

11. August 2021

Djurslands Bank kan se tilbage på et første halvår af 2021, som de første måneder var præget af nedlukningen af samfundet. Trods dystre udsigter blev halvåret alligevel en af de travleste perioder i banken især på grund af et glødende boligmarked med rekordmange handler i området.

Djurslands Bank offentliggør et rigtigt flot halvårsresultat, som primært skyldes, at det går bedre med samfundsøkonomien end forventet. For langt størsteparten af bankens kunder har der været godt gang i hjulene, og generelt har den økonomiske effekt af nedlukningen været overraskende god.

- Dét, at vi kan præstere en bundlinje, som ender med et overskud et pænt stykke over vores budget, er rigtigt flot. Vi er fra både bankens bestyrelse og direktion meget tilfredse med resultatet og med den positive udvikling set i forhold til vores forventninger ved indgangen til året, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen og henviser direkte til bankens indtægtsmuligheder ved, at danskerne generelt har en god økonomi og dermed er aktive på boligmarkedet og med køb af langvarige forbrugsgoder.

Resultatet af selve bankdriften er endt på 60,9 mio. kroner, hvilket er 4,0 mio. kroner bedre end sidste år. Selve bundlinjen – resultat før skat – ender med et overskud på 60,6 mio. kroner, når vi har korrigeret for kursreguleringer på bankens værdipapirer og nedskrivninger på udlån.

Et glødende boligmarked

Områdets ejendomsmæglere har endnu engang haft travlt på ordreblokken, og de mange bolighandler i Aarhus og på Djursland påvirker positivt hos en boligbank som Djurslands Bank.

- Vi kan se, at boligpriserne i Østjylland er steget pænt, og det skyldes at der er en god og sund efterspørgsel på boliger, så rigtigt mange boliger skifter hænder. Vi har her i Djurslands Bank markeret os i bybilledet som en stærk boligbank med ”200 boligfans”, og det høster vi mange nye tilfredse kunder på. Vi ser nemlig, at et fortsat stigende antal boligkøbere vælger Djurslands Bank som rådgiver, når en bolighandel skal i hus – den tillid er vi rigtigt glade for og stolte over, lyder det fra bankdirektøren.

Det samlede billede på nedskrivnings- og tabssiden er på nuværende tidspunkt mere positivt end forventet.

- Vi tror, dette positive billede fortsætter, men inden vi helt kan gøre regnestykket op, skal vi lige igennem det næste halve års tid, hvor en række erhvervskunder skal tilbagebetale de statslån, de har fået under krisen. For langt de fleste af vores erhvervskunder vil det betyde, at de vil trække på lån og kreditter i banken, men for enkelte kan det desværre betyde, at de kan komme i problemer med tilbagebetalingen, siger Lars Møller Kristensen.

Vi lever længere og skal spare mere op

Ikke alle er ude for at købe bolig. Bankens kunder har mange penge mellem hænderne og konsoliderer sig med opsparing af forskellig art. Der er dog ingen tvivl om, at det lave renteniveau nu for alvor smitter af i form af negativ rente for rigtigt mange danskere, og til det siger bankdirektør Lars Møller Kristensen:

- Det har altid været fornuftigt at spare op, men i en tid hvor renten i samfundet er negativ, så bliver det mere og mere vigtigt at se på alternative investeringsmuligheder for de penge, du ikke forventer at skulle bruge de næste to-tre år. Vi lever længere, og det er vigtigt at øge sin pensionsopsparing. Det er et rigtig godt sted at spare op og investere langsigtet i pensionsordninger, når vi har negativ rente, lyder det fra bankdirektøren.

Som følge af den positive udvikling for første halvår opjusterede banken i juli forventningen til resultatet for hele 2021 fra 65-85 mio. kr. til 95-120 mio. kroner før skat.

Læs mere om bankens regnskab her, eller læs halvårsrapporten.

For interesserede: Invitation til at deltage i præsentation 13. august
Du kan fredag 13. august klokken 11.30 møde og stille direkte spørgsmål til CEO, Lars Møller Kristensen, når Djurslands Banks præsenterer halvårsregnskabet for 2021.

Tilmelding sker via HC Andersen Capital via dette link: Djurslands Bank - Præsentation af Q2 kvartalsregnskabet (clickmeeting.com)

For spørgsmål til afvikling etc. kan Mie Halse, head of events, kontaktes på
[email protected] eller 2874 6640.

OPDATERET: se præsentationen af halvårsregnskabet for 2021.