Logo

Renteændring i Djurslands Bank

6. April 2020

Djurslands Bank hæver pr. 20. april 2020 indlånsrenten for privatkunder og erhvervskunder fra -0,75% p.a. til -0,60% p.a.

For privatkunder med konti omfattet af Bonusrente ved negativ rente sker ændringen med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen for Bonusrente 20. marts 2020.

Renteændringen foretages i henhold til Djurslands Banks almindelige forretningsbetingelser og gennemføres med baggrund i
Nationalbankens seneste renteændring.

De nye rentesatser kan ses her på siden eller i bankens afdelinger. Vi henviser desuden til djurslandsbank.dk/bonusrente.