Logo

Nu kan flere modtage seniorpræmie

26. June 2020

Betingelserne for at kunne modtage seniorpræmie er netop blevet lempet. Hvor man før skulle arbejde min. 30 timer om ugen i en periode, er det nu tilstrækkeligt at have arbejdet i 20 timer ugentligt for at optjene ret til seniorpræmien.

Betingelserne for at kunne modtage seniorpræmien er netop blevet lempet. Med seniorpræmien blev det i 2019 gjort mere attraktivt rent økonomisk at arbejde videre efter folkepensionsalderen.

I lyset af coronakrisen har folketinget netop lempet væsentligt på kravene i en periode:

For at optjene ret til seniorpræmien skal man have arbejdet mindst 1.560 timer i de seneste 12 måneder. Det svarer til 30 timer om ugen. De 1.560 løntimer kan optjenes over hele eller i en del af optjeningsperioden.

Folketinget har nu vedtaget en lovændring, som gør, at timekravet bliver lempet væsentligt. Der er således indført et nyt midlertidigt beskæftigelseskrav på 1.040 timer årligt for optjening af seniorpræmie. Der vil dermed være personer, som førhen ikke har kunnet modtage seniorpræmien, idet deres arbejdstid er mellem ca. 20 og 29 timer om ugen, som nu kan opnå ret til en skattefri seniorpræmie.

Født i første halvår af 1954?
Det nye, midlertidige beskæftigelseskrav på 1.040 løntimer (20 timer om ugen) vil gælde for de personer, som senest den 1. marts 2020 har nået folkepensionsalderen, og hvor perioden fra den 1. marts til og med 30. juni 2020 vil indgå i deres 12-måneders optjeningsperiode for ret til seniorpræmie.

Det er altså specielt relevant at vide for personer født i første halvår af 1954.