Logo

Kvartalsregnskab: Tilfredsstillende resultat med et pænt overskud

12. May 2021

Djurslands Bank er kommet fornuftigt gennem årets første kvartal. På trods af nedlukning i store dele af samfundet er der uændret behov for god bankrådgivning f.eks. i forbindelse med bolighandler. Boligmarkedet er eksploderet, og der bliver handlet huse og ejerlejligheder som aldrig før. Dette afspejler sig i bankens kvartalsregnskab, som ender med et fornuftigt og positivt resultat før skat på 15,1 mio. kroner.

Med et netop offentliggjort kvartalsregnskab betegner Djurslands Bank årets første kvartal som tilfredsstillende. Bankens resultat før skat udgør et overskud på 15,1 mio. kroner, hvilket er 25,1 mio. kroner højere end samme periode i 2020.

- Fremgangen i bankens resultat skyldes en forbedring af den egentlige bankdrift med 1,6 mio. kroner til 24 mio. kr. Det kan for en stor del henføres til den store aktivitet på boligområdet, som vi oplever i hele bankens markedsområde, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen og fortsætter:
- Vi er fra bankens direktion og bestyrelse tilfredse med kvartalsresultatet. Der er ingen tvivl om, at vi trods en positiv bankdrift er udfordret af det lave rentemiljø med negative renter. Det lave renteniveau påvirker både vores renteindtægter og indtægterne fra vores obligationsbeholdning på knap 3,5 mia. kr., som desværre har påført banken negative kursreguleringer på 13,9 mio. kr. i første kvartal. De negative kursreguleringer er også en pris, vi betaler for det vedvarende negative rentemiljø, siger bankdirektøren.

Sidste år var årets første kvartal stærkt påvirket af nedlukningen i forbindelse med Coronakrisen, og banken tog med en stor nedskrivning sine forholdsregler mod effekten.

- Fremtiden for en række erhverv er her i 2021 fortsat usikker, så vi fastholder indtil videre det ledelsesmæssige skøn på Covid-19 nedskrivninger på 45 mio.kr., forklarer Lars Møller Kristensen.

Tæt på kunderne – også online

Som alle andre steder i samfundet har Djurslands Bank forholdt sig til de officielle udmeldinger i forbindelse med corona-pandemien. Banken har haft lukkede døre en stor del af kvartalet men har hele tiden haft stort fokus på at være klar med hjælp og rådgivning til såvel privatpersoner som erhvervsvirksomheder.

- Rigtigt mange af bankens rådgivere har arbejdet hjemmefra, hvor de har holdt telefon- og onlinemøder med kunderne. Det har fungeret upåklageligt; vores rådgivere skal have stor ros for at være tæt på kunderne trods det, at vi desværre ikke har kunnet tage imod personligt i bankens filialer. Der er absolut ingen tvivl om, at den tætte kundekontakt er med til at sikre en rigtig flot vækst i bankens forretningsomfang på 10% samlet for privat- og erhvervsområdet, lyder det fra Lars Møller Kristensen.

Hvor mange erhvervsvirksomheder satte bremsen i for udviklingsprojekter sidste år, ser banken, at lysten til at investere i fremtiden igen er stabiliseret. Herudover er der fortsat en høj aktivitet omkring investeringer og på boligmarkedet, hvilket afspejler sig positivt i bankens regnskab, ligesom man ser effekten af de nye kunder, der kommer til banken.

- Vi ser, at en bolighandel for mange er en god anledning til at se på, om man har den rette bank, så tak til alle jer, der viser os den tillid at komme til os. Vi vil gerne have endnu flere boligkunder – og det vil vi sætte spot på i vores markedsføring den kommende tid, hvor vi fortæller, at ”vi er 200 boligfans”, der holder med vores kunder, når de skal handle bolig, siger Lars Møller Kristensen.

Foruden det målrettede fokus på boligrådgivning i 2021 fortsætter banken sine aktiviteter omkring investerings- og erhvervsrådgivning.

Banken fastholder derfor den tidligere udmeldte forventning til årets resultat før skat på niveauet 65-85 mio. kroner.

Læs mere om bankens regnskab her, eller se kvartalsrapporten her.