Logo

Generalforsamling: 2020 blev et tilfredsstillende år

18. March 2021

Djurslands Bank afviklede onsdag 17. marts den årlige ordinære generalforsamling som en elektronisk generalforsamling, og der blev i den forbindelse valgt to nye medlemmer ind i bankens repræsentantskab. Bestyrelsen konstituerer sig med ny formand fredag 19. marts efter den afgående Peter Zacher Sørensen.

Det blev en noget anderledes generalforsamling, som blev afviklet onsdag fra bankens hovedkontor i Grenaa. Med et forsamlingsforbud og restriktioner i samfundet var eneste mulighed at afvikle den ordinære generalforsamling fuldstændig elektronisk.

- Vi er rigtigt glade for, at vi fik afviklet generalforsamlingen og dermed aflagt bankens regnskab for 2020 og formandens beretning på fin vis. Det var selvfølgelig en noget anderledes måde at gøre det på, og jeg må da indrømme, at jeg savnede nærværet med bankens aktionærer. Men teknikken fungerede – og så krydser vi fingre for, at vi til næste år kan vende tilbage til at mødes fysisk igen, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Bankens regnskab for 2020 blev betegnet som tilfredsstillende grundet omstændighederne i forbindelse med corona-pandemien, og den egentlige bankdrift blev fremhævet som tilfredsstillende; især båret frem af stor aktivitet på boligområdet og nye kunder til banken på såvel privat- som erhvervsområdet.

Valg til repræsentantskab og bestyrelsen

Som en del af årets generalforsamling blev der indstillet to nye medlemmer til bankens repræsentantskab. Den ene er læge og professor Lars Østergaard. Lars er 57 år, bor i Risskov og er ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital – og er af mange nok kendt som en af de førende og mest anvendte eksperter omkring COVID-19. Den anden er stats.aut. revisor Klaus Skovsen, 48 år, bor i Silkeborg og administrerende direktør for Elkær Gruppen. Klaus har allerede et indgående kendskab til banken, da har som tidligere revisor og partner hos EY var underskrivende revisor for banken i 2015-2017.

Bankens formand, Peter Zacher Sørensen, havde allerede i august 2020 meldt ud, at han ikke genopstillede til bankens bestyrelse. Det blev således et farvel til bankens formand gennem de seneste fem år.

Klaus Skovsen blev til det efterfølgende repræsentantskabsmøde valgt ind i bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem.

Bankens bestyrelse konstituerer sig fredag 19. marts med ny formand og næstformand samt formænd for de tre bestyrelsesudvalg.