Logo

Generalforsamling: 2019 blev det bedste år i bankens historie

13. March 2020

Djurslands Bank kunne på årets ordinære generalforsamling fortælle om et årsresultat præget af et ekstremt lavt rentemiljø og mange konverteringer af boliglån. Samtidig blev det en meget anderledes generalforsamling, som var præget af situationen med at undgå smittespredning af Corona-virus (Covid 19).

I en uge, hvor udviklingen omkring Corona-virus (Covid 19) er eskaleret, blev Djurslands Banks ordinære generalforsamling afviklet på en noget anden vis end normalt i Idrætscentret i Grenaa.

- Vi ønsker på ingen måde at udsætte vores aktionærer og kunder for unødig risiko og ej heller at medvirke til en potentiel smittespredning. Vi har derfor besluttet at gennemføre den ordinære generalforsamling – men uden spisning og underholdning og med god plads rundt om stolerækkerne. Det er min fornemmelse, at vores kunder har taget godt imod vores udmelding – det har i hvert fald været vigtigt for os at gennemføre generalforsamlingen under forsvarlig vis og med stor hensyntagen til de kunder, som trods omstændighederne takkede ja til at deltage i bankens generalforsamling, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Banken oplyste både inden generalforsamlingen og ved indgangen om større fokus på håndhygiejne samt, at man skulle blive hjemme ved sygdom. Forholdsreglerne er en direkte konsekvens af Statsministeriets og sundhedsmyndighedernes udmeldinger tidligere på ugen.

Konverteringsbølge har påvirket resultat

Med besøg af 69 af bankens aktionærer gennemførte Djurslands Bank således årets ordinære generalforsamling, og bestyrelsesformand Peter Zacher Sørensen og bankdirektør Lars Møller Kristensen ledte tilhørerne gennem bankens beretning. Som bankens ledelse tidligere i år har offentliggjort, så er årets resultat før skat på 138,2 mio kroner det bedste resultat i bankens historie.

- Banken har leveret et utroligt flot resultat for 2019, som giver os et fantastisk rygstød og styrke til at fortsætte det gode arbejde, der skal sikre, at vi fortsat har en stærk og ordentlig lokalbank med beslutningskraft og hovedsæde på Djursland, lød det fra bestyrelsesformand Peter Zacher Sørensen.

Baggrunden for det flotte resultat skal findes i det markante rentefald, som blev ledt i gang af Den Europæiske Centralbanks markante kursændring i løbet af 2. halvår i 2019. Den lave rente satte gang i en sand konverteringsbølge.

- Den altoverskyggende årsag til det flotte resultat er, at vi gennem 2019 oplevede et rentefald, som fik den 30-årige realkreditrente helt ned omkring 1%. Det betød, at vi kunne hjælpe rigtigt mange af bankens boligkunder med låneomlægning af realkreditlån til en tryg og billig rente mange år frem, fortalte bankdirektør Lars Møller Kristensen, da det blev hans tur til at give sin beretning om årsregnskabet.

Hvordan forventningerne til 2020 kommer til at se ud, afhænger meget af den nuværende situation med Corona-virus (Covid-19), som ud over det sundhedsmæssige perspektiv i stor stil også forventes at ramme dansk økonomi.

- Vi har meldt ud, at vi forventer et resultat før skat i niveauet 65-80 mio. kroner. Og ja, det er markant lavere end i 2019, og det siger selvfølgelig noget om de mere udfordrende år, som vi ser frem mod – blandt andet omkring de lovmæssige kapitalkrav, som stiger frem mod 2023. Der er heller ingen tvivl om, at den verdensomspændende corona-pandemi vil sætte sig i økonomien – men spørgsmålet er jo hvor meget, lyder det fra bankdirektør Lars Møller Kristensen som på den baggrund har en naturlig bekymring for dansk erhvervsliv.

Valg til repræsentantskab og bestyrelse

Som en del af årets generalforsamling blev der valgt nye ansigter ind i bankens repræsentantskab: Direktør Michael Bergmann fra Risskov, ejendomsmægler Morten Eriksen fra Højbjerg, skattedirektør Kira Leth Laursen fra Hornslet og direktør Poul Dalsgaard Nielsen fra Risskov.

Herudover blev der foretaget genvalg til: Kaj Dahl Andersen, Lars Møller Klemmensen, Bent Kristensen, Jens Mikkelsen, Finn Pedersen, Peter Pedersen, Jens Blach, Jesper Lyngesen, Gert Rygaard, Niels Ejnar Rytter, Alf Sørensen, Peter Zacher Sørensen, Kirstine Bille, Ole Pedersen, Merete Hoe, Werner Kaihøj, Uffe Hougaard Vithen og Sussi L. Rasmussen.

Efter generalforsamlingen afholdtes repræsentantskabsmøde, hvor gårdejer Niels Ejnar Rytter, blev genvalgt som formand og ejendomsmægler Mikael Lykke Sørensen blev valgt som næstformand.

Repræsentantskabet genvalgte derefter vice president Bente Østergaard Høg og ejendomsmægler Mikael Lykke Sørensen til bankens bestyrelse, ligesom gårdejer Peter Kejser blev valgt ind i bestyrelsen som nyt medlem.