Logo

Foranstaltninger for at mindske smittespredning af Corona-virus

12. March 2020

På baggrund af den seneste udvikling mht. Corona-virus (Covid-19), har vi i Djurslands Bank iværksat en række foranstaltninger for at minimere smittespredning.

Myndighederne gjorde det onsdag helt klart, at vi har en fælles opgave i at minimere spredningen af Corona-virus (Covid-19). Det betyder, at vi også i Djurslands Bank tager nye forholdsregler:

Vi har fortsat åbent i bankens afdelinger

Vi har stort fokus på at følge myndighedernes råd om at mindske risikoen for smittespredning og kører derfor med nødberedskab, hvilket betyder, at en del af bankens medarbejdere ikke vil være fysisk tilstede i banken.

Vi beder om, at du følger de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og ikke kommer ind i banken, hvis du har været i et af de risikoområder, som er udpeget fra statsligt hold. Hvis du føler dig sløj og/eller har feber, skal du ikke møde op i banken. Det samme gælder, hvis du har været i kontakt med en person, der er smittet eller i karantæne på grund af mistanke om smitte med Corona-virus.

Du kan fortsat få hjælp til dine bankforretninger

Djurslands Bank vil indtil 27. marts ikke holde kundemøder i banken. Vi vil naturligvis fortsat hjælpe dig med dine nødvendige bankforretninger. Vi er klar ved telefonen og på mail, og kundemøder kan holdes over telefonen eller online med din rådgiver.

Hvis du på nuværende tidspunkt har aftalt et møde, vil du blive kontaktet af din rådgiver.

Vi håber på din forståelse i denne meget anderledes situation, hvor det handler om, at vi står sammen for at minimere spredningen af Corona-virus (Covid-19) mest muligt.

Pengeautomater

Alle bankens pengeautomater har uændret åbningstid, og her kan du både indsætte og hæve danske kroner og euro.

Din rådgiver

Du kan finde kontaktoplysninger på din rådgiver her

Arrangementer i marts aflyses

Vi har besluttet at aflyse alle arrangementer i marts. Dette sker efter statsministerens udmelding om vigtigheden af at være med til at minimere og begrænse smitterisikoen i samfundet.

Har du købt billet
Har du købt billet til et arrangement, som bliver aflyst, refunderer vi din billet. Pengene går automatisk ind på din konto.

Har du købt billet til et arrangement via banken, hvor Djurslands Bank ikke er arrangør, bedes du holde øje med information fra arrangøren.

Efter marts
Vi følger udviklingen i samfundet og melder ud, hvis der sker ændringer i forhold til f.eks. arrangementer i april samt øvrig adfærd omkring møder i banken.