Logo

Djurslands Bank slanker organisationen

10. June 2020

Djurslands Bank forventer, at coronakrisen vil reducere bankens vækstmuligheder de kommende år og har derfor valgt at tilpasse organisationen herefter. To af bankens områder sammenlægges, og områdedirektør Johnny Kjærgaard fratræder i den forbindelse sin stilling.

Det forventes, at den igangværende samfundskrise vil reducere Djurslands Banks vækstmuligheder de kommende år. Bankens ledelse har derfor taget beslutningen om at tilpasse organisationen, så banken fremover har to områder i stedet for tre.

- Vi er bevidste om, at coronakrisen kan få indflydelse på bankens forretningsmuligheder. Dét at vi sammenlægger to af bankens områder får ingen umiddelbar betydning for kunderne, men organisatorisk betyder det, at banken har udnævnt den nuværende områdedirektør for den nordlige del af Djursland og Randers, Peter Møller, til at være områdedirektør for et nyt samlet område, der dækker hele Djursland, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Ændringen medfører, at områdedirektør Johnny Kjærgaard ikke længere vil være en del af Djurslands Bank.

- Vi må desværre tage afsked med områdedirektør Johnny Kjærgaard fra Grenaa. Det er vi naturligvis kede af, for Johnny har ud over sit arbejde i banken også involveret sig på bankens vegne i en række udadvendte opgaver i Grenaa, eksempelvis som formand for Erhverv Grenaa, siger Lars Møller Kristensen.

Områdedirektør Peter Bredal vil fortsat være områdedirektør for Område Aarhus.

Det er dog ikke alene på lederposterne, at coronakrisen får indflydelse på banken. Krise-perioden og det faktum, at flere butikker helst undgår at modtage kontanter som betaling har medført et markant faldende behov for at komme i bankens kasser og pengeautomater. Som en konsekvens heraf lukker banken for kassefunktionen i Auning og Rønde. Banken bevarer en kassefunktion i hvert område; i Grenaa til at dække Djursland samt i Risskov til at dække Aarhus-området. Ændringen sker med virkning fra 1. august 2020.